Gimnazjum nr 2 w Zagórzu
38-540 ZAGÓRZ, Wolności 10

Złóż wniosek o przyznanie stypendium

Stan konta 0.00 zł
Stypendyści w tym roku 0
Do kolejnego stypendium brakuje 2000.00 zł
Opis szkoły
Gimnazjum nr.2 w Zagórzu , to szkoła, która dąży do wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia. Tworzy warunki wspomagające proces kształcenia, dba o zachowanie tradycji. Grono Pedagogiczne jest otwarte na potrzeby uczniów.
Patronem naszego gimnazjum jest Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński, człowiek niezwykle mądry i wrażliwy na potrzeby innych. W oparciu o jego naukę staramy się kształcić charaktery i umysły naszych wychowanków. Wpajamy im miłość do drugiego człowieka, poszanowanie ludzkiej godności, tolerancję i zrozumienie, zachęcając jednocześnie do rozwijania własnych zdolności i zainteresowań.

Auty naszego gimnazjum:
-Wysoki poziom nauczania
-Wysokie wyniki zewnętrznych egzaminów gimnazjalnych (od 2002 r. średnia egzaminów jest wyższa od średnich wyników w Gminie Zagórz, powiecie sanockim, województwie podkarpackim i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie)
-Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych (koła przedmiotowe, drużyna harcerska, fitness, koło teatralne, artystyczne, zajęcia wyrównawcze)
-Nowoczesna Hala Sportowa
-Możliwość nauki dodatkowo języka ukrańskiego
-Zespół doświadczonych nauczycieli
-Stosowanie nowoczesnych metod nauczania
-Opieka wykwalifikowanego i życzliwego pedagoga
-Przyjazna atmosfera w szkole
-Nieliczne klasy (do 25 osób)
-Realizacja projektów profilaktycznych, sportowych, edukacyjnych i wychowawczych
-Organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi
-Współpraca z różnymi instytucjami, min. Bieszczadzkim Parkiem Narodowym, Muzeum Historycznym w Sanoku, Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Sanoku, MGOK w Zagórzu, KH ZHP w Sanoku.
- W szkole prowadzona jest stołówka
- Szkoła posiada dwa autobusy które dowożą uczniów na zajęcia.
Podziel się miłością z uczniami tej szkoły
nr konta szkoły: PL08109000049149000000000331
Kopiuj
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Joanna Głodowska
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.