Rejestracja wniosków jest zamknięta

Brak możliwości złożenia wniosku.
Nabór wniosków na ten rok szkolny został zakończony.

Nabór wniosków o Stypendium św. Mikołaja na rok szkolny 2023/2024 trwa od 1 do 29 września.

Zapraszamy do składania wniosków. Do wniosku należy dołączyć: 

- skany dyplomów i zaświadczeń potwierdzających sukcesy i osiągnięcia, a także zaświadczenia o podjętym wolontariacie i innych obszarach zaangażowania społecznego
- skan podpisanego przez rodzica oświadczenia dochodowego na wzorze, który jest załącznikiem do regulaminu programu "Stypendia św. Mikołaja"
- opinię nauczyciela wraz z informacją o średniej ocen

Po wypełnieniu wniosku elektronicznie uczeń będzie mógł go wydrukować i po podpisaniu przez rodzica złożyć u szkolnego koordynatora stypendialnego. 

 

 

Wróć do strony głównej