Wyniki - program pomocy psychologicznej edycja jesienna

Aktualności

Fundacja Świętego Mikołaja ponownie wybrała szkoły, które otrzymają dotacje na prowadzenie działań profilaktycznych, terapeutycznych i interwencyjnych dla swoich uczniów. Fundacja wesprze także dzieci, które otrzymają indywidualne świadczenia na pokrycie kosztów terapii psychologicznej i psychiatrycznej. W sumie w ramach programu pomocy psychologicznej w edycji jesiennej przekażemy ponad 150 000 zł.

W jesiennej edycji programu obejmiemy pomocą indywidualną 12 dzieci, a także przekażemy dotacje 11 szkołom na prowadzenie profilaktyki, zajęć terapeutycznych i interwencji kryzysowej. W ramach tych działań szkoły planują objąć pomocą 3076 uczniów i 576 rodziców oraz 182 nauczycieli. 

baner.jpg

Wciąż można dołączyć do nieodpłatnej grupy wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych. Dzięki temu wsparciu pracujący najbliżej dzieci specjaliści zostaną wzmocnieni, aby jak móc jak najlepiej służyć dzieciom. Spotkania online będą odbywały się w każdą drugą środę miesiąca o godz. 20.00 i będą trwały do maja 2023 r. Grupę poprowadzą dwaj doświadczeni terapeuci:

Jakub Foksa, z wyksztalcenia pedagog resocjalizacji i profilaktyki społecznej, psychoterapeuta młodzieży i osób dorosłych, par oraz rodzin, mediator rodzinny. Współprowadził grupy terapeutyczne dla młodzieży, osób dorosłych, warsztaty wyjazdowe dla mężczyzn, a także mediacje rodzinne pozasądowe. Przez 2 lata współprowadził sieć wsparcia dla nauczycieli z dzielnic Wesoła i Rembertów w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Poradni Zdrowia Psychicznego, Specjalistycznej Poradni OPTA, Stowarzyszeniu dla Rodzin, Warszawskich Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych. Obecnie prowadzi prywatny gabinet oraz współpracuje z prywatnymi ośrodkami psychoterapii na terenie Warszawy. 

Łukasz Godek, absolwent Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie o specjalności: psychologia rozwojowa, wychowawcza i rodziny. Studiował również w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych oraz w różnych szkołach i przedszkolach na terenie Warszawy. Prowadzi terapię indywidualną i grupową oraz warsztaty (w tym warsztaty wyjazdowe), treningi, grupy wsparcia i superwizje dla specjalistów (psychologów, pedagogów, dyrektorów).

WEŹ UDZIAŁ W BEZPŁATNEJ GRUPIE WSPARCIA DLA PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH

W jesiennej edycji w programie pomocy psychologicznej z Fundacją Świętego Mikołaja współpracować będą:

1. Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jamnicy

2. Zespół Szkół Gminnych im. Adama Mickiewicza w Baczkowie

3. Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie

4. Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Sufczynie

5. I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Wł. Jagiełły w Dębicy

6. Zespół Szkół w Dębnie

7. ZESPÓŁ SZKÓŁ MUNDUROWO-TECHNICZNYCH W OSTROWIE

8. Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzemesznie

9. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie

10. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DŁUGOSIODLE

11. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Głowaczowie

Do wszystkich objętych wsparciem dzieci i szkół odezwiemy się indywidualnie w sprawach formalnych oraz aby podpisać odpowiednie umowy.

Program Pomocy Psychologicznej realizujemy dzięki hojności słuchaczy Radia 357

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Napisz do nas na stypendia@mikolaj.org.pl lub możesz skontaktować się bezpośrednio z koordynatorami programu.

Zdjęcie portretowe Antoniny Grządkowskiej - menedżerki programów edukacyjnych w Fundacji Świętego Mikołaja
Antonina Grządkowska

Menedżer programów edukacyjnych

Zdjęcie portretowe Anny Grunwald - koordynatorki programu w Fundacji Świętego Mikołaja
Anna Grunwald

Koordynator programu