Uroczysta Gala Konkursu "Solidarna Szkoła 2023"

Aktualności

5 grudnia w południe, w Pałacu Jana III Sobieskiego w Wilanowie miała miejsce dwunasta Gala Konkursu Solidarna Szkoła Fundacji Świętego Mikołaja. Można powiedzieć, że jest to swoiste „święto” Fundacji, ponieważ wieńczy roczną pracę w ramach projektu Stypendia św. Mikołaja, w którym wyróżniono najbardziej zaangażowane szkoły.

Uroczystość rozpoczęło uroczyste przywitanie zebranych przez Martę Januszewską z TVP3 Warszawa i założycieli Fundacji: Joannę Paciorek i Dariusza Karłowicza. Tegoroczna Gala ma – jak podkreślili – wymiar jubileuszowy. Przypada bowiem w dwudziestą piątą rocznicę rozpoczęcia działalności Fundacji Świętego Mikołaja. Prezes Fundacji Dariusz Karłowicz, przypominając wartości, którymi kieruje się Fundacja, odwołał się do historii biskupa świętego Mikołaja, który według legendy pomógł trzem siostrom, pochodzącym z ubogiej rodziny, niemającej odpowiednich funduszy na posag. Podrzucenie trzech złotych kul, ratujących dziewczęta przed infamią, stanowi symboliczny gest solidarnej, mądrej a przede wszystkim przemyślanej pomocy innym – mówił Karłowicz – a przede wszystkim jest wzorem dla naszej działalności.

Następnie Joanna Paciorek przywitała nauczycieli, uczniów (stypendystów i wolontariuszy), Piotra Górajca – zastępcę dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, darczyńców Fundacji Świętego Mikołaja oraz partnerów i darczyńców programu Stypendia św. Mikołaja: Ewę Noji z firmy C&F, Weronikę Putz i Rafała Szandeckiego z firmy SDX Group i Izabelę Stawicką z Fundacji PVE Dobra Energia.

148.Fundacja_SW_Mikolaja-05-12-23_websize.jpg

Z kolei Piotr Górajec przypomniał, że nie bez znaczenia dla uroczystości było miejsce. Wilanów, będący pierwotnie pałacem króla Jana III Sobieskiego, został odbudowany przez Stanisława Kostkę Potockiego, który uczynił z niego pierwsze publiczne muzeum, dając wyraz swojemu przywiązaniu do edukacji i kształtowania świadomości Polaków. Muzeum stało się niezwykle istotnym miejscem dla narodu, nieposiadającego wtedy własnej państwowości – podkreślił dyrektor placówki.

Założyciele Fundacji złożyli także podziękowania Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wsparcie wizyty stypendystów i dotację projektu „Polskie tradycje świąteczne w królewskich rezydencjach”; firmie Pepco, która jest Partnerem strategicznym programu Stypendia Św. Mikołaja i ufundowała nagrody dla zwycięzców, firmie Promark za ufundowanie nagród dla zwycięskich szkół; Fundacji PVE Dobra Energia za wsparcie organizacji grudniowych licytacji charytatywnych, jak również ufundowanie nagród w konkursie Solidarna Szkoła i objęcie wsparciem najzdolniejszych uczniów ze szkoły plastycznej w Bydgoszczy; firmom Jabra i JBL, które ufundowały podarunki dla stypendystów; Łukaszowi Błasińskiemu i firmie 77Production za opiekę nad nagłośnieniem podczas Gali. Dariusz Karłowicz i Joanna Paciorek podziękowali również wszystkim darczyńcom Fundacji Świętego Mikołaja za każdą darowiznę, z których w tym roku skorzystało aż 341 zdolnych i zaangażowanych uczniów z niezamożnych rodzin. Na koniec zaś złożyli podziękowania Agacie Kornhauser Dudzie, Pierwszej Damie Rzeczypospolitej Polskiej, która objęła tegoroczną galę honorowym patronatem.

Jak podkreślali założyciele Fundacji, Stypendia św. Mikołaja nie są jedynym realizowanym przez nią projektem. W ramach Akademii Liderów młodzież w wieku od 16 do 20 lat może wziąć udział w zaawansowanym kursie zarządzania projektami. A w 2024 roku planowane jest uruchomienie programu pomocy psychologicznej dla dzieci; w ramach projektu Przystań Świętego Mikołaja oferowana jest pomoc dzieciom z Ukrainy – zarówno edukacyjna, jak i psychologiczna.

Joanna Paciorek i Dariusz Karłowicz przypomnieli, że konkurs Solidarna szkoła 2023 obejmował aż 97 szkół, które zebrały łącznie 454 268 zł w ramach Stypendiów św. Mikołaja, co umożliwiło ufundowanie 341 stypendiów (w sumie 963 950 zł) dla zdolnych uczniów z niezamożnych rodzin.

Dalej wymienione zostały najbardziej zaangażowane we wsparcie Stypendiów szkoły, a więc te, które otrzymują miano solidarnych i zwyciężyły w naszym konkursie. 

W kategorii szkół podstawowych w średnich i dużych miastach były to:
1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej, która zajęła I miejsce z zebraną kwotą 17 175 zł.

2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty „Inki” Siedzikówny w Ełku, która zajęła II miejsce z zebraną kwotą 9 018 zł;

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Krakowie, który zajął III miejsce z zebraną kwotą 4 734 zł;

W kategorii szkół ponadpodstawowe w średnich i dużych miastach były to:

1. III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim, które zajęło I miejsce z zebraną 12 316 zł i 9 stypendiami św. Mikołaja.

2. I Liceum Ogólnokształcące w Elblągu, które zajęło II miejsce z zebraną kwotą 5 603 zł;

3. I Liceum Ogólnokształcące im. księcia A. J. Czartoryskiego w Puławach, które zajęło III miejsce z zebraną kwotą 4 289 zł;

W kategorii szkół podstawowych na terenach wiejskich i w małych miastach były to:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kilińskiego w Trzemesznie, która zajęła I miejsce z zebraną kwotą 28 159 zł.

2. Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Czarnej, która zajęła II miejsce z zebraną kwotą 13 725 zł;


3. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie, która zajęła III miejsce z zebraną kwotą 11 266 zł;

W kategorii szkół ponadpodstawowych na terenach wiejskich i w małych miasteczkach były to:

1. Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie, który zajął I miejsce z zebraną kwotą 30 937 zł.

2. II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich, które zajęło II miejsce z zebraną kwotą 20 587 zł;

3. Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Krościenku n. Dunajcem, które zajęło III miejsce z zebraną kwotą 20 087 zł;

Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy zaproszeni zostali na poczęstunek, po którym laureaci i przedstawiciele Fundacji udali się do pałacu prezydenckiego na uroczyste spotkanie z Pierwszą Damą – Agatą Kornhauser-Dudą. 

Należy wspomnieć, iż Galę uświetnił występ Kwartetu Amok, który otworzył wydarzenie wykonaniem Humoreski  Antonína Dvořáka i Concerto Grosso na Boże Narodzenie Arcangelo Corelliego. Ogłoszenie tegorocznych zwycięzców poprzedził muzyką z filmu Różowa Pantera, skomponowaną przez Henrego Manciniego. Zamknął zaś utworem He’s a Pirate z filmu Piraci z Karaibów.

Relacje przygotował Maciej Nowak. 

Nagrody w konkursie „Solidarna Szkoła 2023” ufundowały w tym roku firmy: Pepco, Promark Service, Fundacja PVE Dobra Energia, Jabra, JBL i SDX Group. Dziękujemy!

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Napisz do nas na stypendia@mikolaj.org.pl lub możesz skontaktować się bezpośrednio z koordynatorami programu.

Zdjęcie portretowe Antoniny Grządkowskiej - menedżerki programów edukacyjnych w Fundacji Świętego Mikołaja
Antonina Grządkowska

Menedżer programów edukacyjnych

Zdjęcie portretowe Anny Grunwald - koordynatorki programu w Fundacji Świętego Mikołaja
Anna Grunwald

Koordynator programu