Trwają działania w szkołach na rzecz poprawy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
2022/05/12 Aktualności

Okres izolacji spowodował gwałtowne narastanie problemów psychicznych wśród dzieci i nastolatków. Młodzi ludzie zmagają się ze stanami lękowymi, permanentnym stresem, spadkiem nastroju i depresją,  uzależnieniami, a także trudnościami w relacjach między rówieśnikami. Tym bardziej cieszy nas to, że już drugi miesiąc w różnych miejscach Polski w szkołach toczą się działania, wspierające dzieci w obszarze zdrowia psychicznego.  

W SP nr 2 w Ustrzykach Dolnych na początku maja uczniowie klas starszych wzięli udział w warsztatach z budowania relacji bez przemocy. Uczyli się radzenia sobie z presją rówieśniczą, rozpoznawania i nazywania emocji, rozwijania empatii, rozwiązywania problemów bez użycia agresji i przemocy. W warsztatach dotyczących podobnej problematyki uczestniczyli uczniowie II LO w Łańcucie.

thomas-park-dHBlg6vOBXI-unsplash-v3.jpg

Uczniowie klas młodszych i starszych SP Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łapczycy uczestniczyli w dedykowanych dla swojego wieku warsztatach profilaktycznych. W klasach młodszych uczniowie wzięli udział w teatrzykach profilaktycznych, kładących nacisk na przekaz dotyczący relacji rówieśniczych. Dla klas 7 i 8 szkoła zorganizowała dwudniowe warsztaty z trenerami w ramach programu terapeutycznego ,, Archipelag Skarbów”.  Głównym celem programu jest zapobieganie różnym zachowaniom ryzykownym i problemom młodzieży tj: ograniczenie wczesnych kontaktów seksualnych, ograniczenie nadużywania alkoholu, narkotyków i dopalaczy, zapobieganie przemocy rówieśniczej (fizycznej, słownej oraz o podtekście seksualnym). Program zakłada również prelekcje dla rodziców oraz nauczycieli.

Uczniowie Zespołu szkół nr 3 w Rybniku uczyli się rozwijania umiejętności społecznych, komunikacji interpersonalnej i radzenia sobie ze stresem. SP im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku przeprowadziła dla całej szkoły zajęcia z profilaktyki depresji, uzależnień i przemocy.

Zespół Szkół leśnych w Rucianem Nidzie wsparciem objął grupę uczniów i zapewnił jej zajęcia z hipoterapii, dogoterapii, arteterapii oraz Trening Umiejętności Społecznych.

Do końca roku szkolnego w szkołach będą toczyć się działania dotowane przez Fundację Świętego Mikołaja. Planowane w szkołach działania są bardzo różnorodne. Dotyczą całych społeczności szkolnych albo wybranej grupy dzieci. Wiele szkół zaprojektowało działania szkoleniowe dla nauczycieli i warsztaty dla rodziców. Zajęcia w szkołach prowadzą zewnętrzne firmy szkoleniowe bądź psycholodzy i pedagodzy szkolni. W ramach tych działań szkoły planują objąć pomocą 7775 uczniów i 3650 rodziców.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Joanna Głodowska
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.