Superwizja dla pedagogów i psychologów szkolnych

Aktualności

Fundacja Świętego Mikołaja uruchamia kolejną edycję superwizyjnej grupy wsparcia dla psychologów i pedagogów szkolnych oraz dla nauczycieli. Spotkania odbywają się online i są bezpłatne dla pedagogów i psychologów ze szkół współpracujących z Fundacją Świętego Mikołaja.

Wiemy jak wiele zadań i trudności, także wynikających z kondycji psychicznej młodzieży, spada na barki nauczycieli oraz szkolnych pedagogów i psychologów. Wraz z rosnącymi problemami psychicznymi młodzieży, uzależnieniami, depresją, kłopotami z komunikacją rówieśniczą i innymi trudnościami, z którymi borykają się młodzi ludzie, pracownicy szkół często stają wobec bardzo trudnych kwestii. Dla dzieci mądry, wspierający dorosły to największy skarb! Chcąc wspierać dzieci, Fundacja Świętego Mikołaja wspiera także szkolnych psychologów i pedagogów. 

Kolejny rok będziemy prowadzić nieodpłatną grupę superwizji i wsparcia dla szkolnych pedagogów i psychologów ze szkół współpracujących z Fundacją Świętego Mikołaja.    

hannah-busing-Zyx1bK9mqmA-unsplash.jpg

Spotkania odbywać się będą:

-> w każdą pierwszą środę miesiąca

-> pierwsze spotkanie odbędzie się 4 października!

-> o godz. 19.30 - 21.00

-> na platformie zoom

-> w zamkniętej grupie (po drugim spotkaniu superwizyjnym nie przewidujemy możliwości dołączenia)

Cel grupy to:

- omawianie własnej pracy w szkole, analiza trudnych przypadków, określenie swoich mocnych i słabych stron wpływających na jakość pracy,

- pogłębianie wiedzy psychologicznej w zakresie pomocy uczniowi i rodzicom, wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami grupy,

- pogłębienie rozumienia funkcjonowania psychicznego dzieci i młodzieży (również w kontekście systemu rodzinnego bądź opiekuńczego) służąca poprawie oddziaływań specjalisty.

- możliwość otrzymania wsparcia i informacji zwrotnych dotyczących pracy z uczniami, rodzicami i współpracownikami.

PROWADZĄCY:

Jakub Foksa, z wykształcenia pedagog resocjalizacji i profilaktyki społecznej, psychoterapeuta młodzieży i osób dorosłych, par oraz rodzin, mediator rodzinny. Współprowadził grupy terapeutyczne dla młodzieży, osób dorosłych, warsztaty wyjazdowe dla mężczyzn, a także mediacje rodzinne pozasądowe. Przez 2 lata współprowadził sieć wsparcia dla nauczycieli z dzielnic Wesoła i Rembertów w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Poradni Zdrowia Psychicznego, Specjalistycznej Poradni OPTA, Stowarzyszeniu dla Rodzin, Warszawskich Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych. Obecnie prowadzi prywatny gabinet oraz współpracuje z prywatnymi ośrodkami psychoterapii na terenie Warszawy.

Łukasz Godek, absolwent Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie o specjalności: psychologia rozwojowa, wychowawcza i rodziny. Studiował również w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim.D oświadczenie zawodowe obejmuje pracę w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych oraz w różnych szkołach i przedszkolach na terenie Warszawy. Prowadzi terapię indywidualną i grupową oraz warsztaty (w tym warsztaty wyjazdowe), treningi, grupy wsparcia i superwizje dla specjalistów (psychologów, pedagogów, dyrektorów). Pracuje także z rodzicami w formie: konsultacji, porad, mediacji, warsztatów, terapii grupowej i indywidualnej. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji oraz interwizji.

ZAPRASZAMY!

Przez cały rok szkolny 2022/23 funkcjonowała zamknięta grupa superwizyjna dla pedagogów, psychologów szkolnych i wychowawców, prowadzona przez specjalistów, zaproszonych do współpracy przez Fundację Świętego Mikołaja - Jakuba Foksę i Łukasza Godka. Dla niektórych uczestników grupy to było pierwsze zetknięcie z superwizją. Grupa i prowadzący zostali bardzo wysoko ocenieni przez uczestników. Uczestnicy cenili sobie możliwość wypowiedzi i uważność prowadzących, możliwość otrzymania porady, kiedy wnoszone były własne, konkretne przypadki do omówienia, możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami i pedagogami, swobodną atmosferę, poczucie bezpieczeństwa, życzliwe i profesjonalne podejście prowadzących, uzyskane wsparcie i możliwości rozwiązania problemów w sposób nie znany wcześniej, brak tematów ''tabu", to że można było swobodnie porozmawiać w przyjaznym środowisku i dzięki temu poczuć lepiej.

Uczestniczka grupy pisze: „Jakie kompetencje i wiedzę wzmocnioną w trakcie spotkań superwizyjnych wykorzystam w pracy z dziećmi? Wiedzę dotycząca sposobów reagowania w sytuacjach kryzysowych, zarówno tą proceduralną, jak i obejmującą komunikację/współpracę na linii uczeń-rodzic-szkoła. Wzmocnienie kompetencji takich jak: patrzenie ,,oczami dziecka", umiejętność stawiania granic, konsekwencja, elastyczność, codzienna organizacja pracy, radzenia sobie ze stresem, pozytywne nastawienie.

Fundacja Świętego Mikołaja od marca 2022 roku prowadzi program pomocy psychologicznej w ramach którego dofinansowuje terapię dzieci i młodzieży z niezamożnych rodzin, dofinansowuje działania profilaktyczne i terapeutyczne w szkołach i organizuje dla specjalistów szkolnych i nauczycieli superwizję grupową.

Zbiórka na rzecz pomocy psychologicznej dla dzieci w kryzysie wciąż trwa. Jeżeli uważasz, że to ważny problem - pomóż i przekaż darowiznę.

Fundacja Świętego Mikołaja

Przesmyckiego 40, 05-500 Piaseczno

Numer konta: 37 2130 0004 2001 0299 9993 0002

Tytuł przelewu: darowizna pomoc psychologiczna dla dzieci

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Napisz do nas na stypendia@mikolaj.org.pl lub możesz skontaktować się bezpośrednio z koordynatorami programu.

Zdjęcie portretowe Antoniny Grządkowskiej - menedżerki programów edukacyjnych w Fundacji Świętego Mikołaja
Antonina Grządkowska

Menedżer programów edukacyjnych

Zdjęcie portretowe Anny Grunwald - koordynatorki programu w Fundacji Świętego Mikołaja
Anna Grunwald

Koordynator programu