Relacja z projektu "Śladami Marii Grzegorzewskiej w Warszawie"

Aktualności

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił rok 2022 rokiem Marii Grzegorzewskiej. Ponieważ Fundacja Świętego Mikołaja na co dzień wspiera wielu uczniów z niezamożnych rodzin i pracuje z wyjątkowo zaangażowanymi pedagogami chcieliśmy przypomnieć tę niezwykle inspirującą postać.

Dzięki hojności Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego mogliśmy w grudniu zaprosić do Warszawy przedstawicieli 12 szkół, zarówno uczniów, jak i ich nauczycieli do wzięcia udziału w wycieczce do Warszawy. Uczestnicy przyjechali z różnych stron Polski: zarówno z malutkiej Czarnej w Bieszczadach, jak i mazurskiego Ełku czy Czartajewa na Podlasiu. 

Przygotowaliśmy dla nich zarówno wydarzenia kulturalne, zajęcia rozwijające wiedzę o Marii Grzegorzewskiej jak i warsztaty kompetencyjne. 

A9115.jpg

Dzieci mogły odwiedzić Muzeum Powstania Warszawskiego, wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez wybitnych edukatorów muzealnych i zwiedzić ekspozycje najbardziej nowoczesnego polskiego muzeum. Tym akcentem chcieliśmy pokazać kontekst w jakim kształtowało się podejście do edukacji i po prostu do drugiego człowieka Marii Grzegorzewskiej, która zasłużyła się jako sanitariuszka na warszawskiej ochocie, a także odpowiadała za tajne komplety i rozwijanie kadry pedagogicznej w czasach okupacji niemieckiej.

Po wspólnym obiedzie grupa nauczycieli została w sali biblioteki Muzeum na rozwojowych warsztatach. Rozmawialiśmy o metodzie projektu w edukacji, o włączaniu uczniów do działania i przenoszeniu odpowiedzialności za proces uczenia się, ale i wrażliwym wsłuchiwaniu się w ich potrzeby i sprawiedliwym nazywaniu ich możliwości. Za poprowadzenie warsztatu odpowiedzialna Była Hanna Buchner i Justyna Józefowicz - autorki podręcznika "Metoda projektu w szkole". 

Uczniowie w tym czasie wzięli udział w warsztatach na temat komunikacji bez przemocy. Chcieliśmy wzorem Marii Grzegorzewskiej pokazać praktyczny wymiar relacji opartych na zaufaniu, wzajemnej trosce i wsłuchiwaniu się w potrzeby drugiego człowieka. Warsztaty odbyły się w przestrzeniach Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej, który nieodpłatnie udostępnił salę aby stypendyści mogli rozwijać swoje umiejętności. 

Drugiego dnia projektu grupa uczniów i nauczycieli odwiedziła wspólnie salę pamięci Marii Grzegorzewskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Mogliśmy oglądać pamiątki osobiste, pisma i zdjęcia, a także porozmawiać z kustoszem - entuzjastą pamięci o Grzegorzewskiej. Było to bardzo inspirujące spotkanie. W końcu grupa udała się do Pałacu w Wilanowie na piękny koncert muzyki klasycznej w wykonaniu młodego duetu na skrzypce i fortepian. Tam też odbył się wykład o Marii Grzegorzewskiej poprowadzony przez młodą historyczkę - Marcelinę Koprowską. 

Wielu uczestników mogło po raz pierwszy w życiu odwiedzić Warszawę. Bardzo cieszymy się, że mogliśmy spotkać się  ze stypendystami i ich nauczycielami. 

Udział w projekcie był dla uczniów i nauczycieli bezpłatny. Mogliśmy zaprosić ich do Warszawy dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pokrywając pełne koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia. Jesteśmy bardzo wdzięczni Ministerstwu za to wsparcie!  

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Napisz do nas na stypendia@mikolaj.org.pl lub możesz skontaktować się bezpośrednio z koordynatorami programu.

Zdjęcie portretowe Antoniny Grządkowskiej - menedżerki programów edukacyjnych w Fundacji Świętego Mikołaja
Antonina Grządkowska

Menedżer programów edukacyjnych

Zdjęcie portretowe Anny Grunwald - koordynatorki programu w Fundacji Świętego Mikołaja
Anna Grunwald

Koordynator programu