Relacja z gali konkursu „Solidarna Szkoła 2022”

Aktualności

Już po raz jedenasty Fundacja Świętego Mikołaja przyznała nagrody w ramach konkursu „Solidarna Szkoła”. W trakcie uroczystej gali, która została zorganizowana w Pałacu w Wilanowie, nagrodzonych zostało 12 szkół, które w ogólnopolskiej skali wyróżniły się swoim zaangażowaniem w zbieranie funduszy na stypendia dla utalentowanych uczniów z niezamożnych rodzin. Tegorocznemu zwycięzcy udało się zebrać aż 27 054 zł! Gala „Solidarnej Szkoły” została objęta honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy.

We wtorek, 6 grudnia, wytworne wnętrze Muzeum Pałacu Jana III Sobieskiego w Wilanowie uświetniła uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień dla najbardziej zaangażowanych społecznie szkół w Polsce. Galę otworzył niezwykły koncert młodych muzyków, którzy licznej publiczności zaprezentowali interpretację 5 sonaty skrzypcowej Ludwiga van Beethovena. Reprezentantów nagrodzonych szkół przywitali założyciele Fundacji Świętego Mikołaja – Joanna Paciorek i Dariusz Karłowicz – a samą galę poprowadził dziennikarz Krzysztof Ziemiec. Po zakończeniu gali przedstawiciele wyróżnionych placówek mieli okazję spotkać się z Małżonką Prezydenta RP, Agatą Kornhauser-Dudą, która po raz kolejny objęła swoim patronatem konkurs „Solidarnej Szkoły”.

Obdarowywać może tylko ten, kto sam potrzebuje pomocy. Okazać solidarność umie tylko ktoś, kto sam dostrzega, że jest istotą, która istnieje dzięki solidarności innych – powiedział Dariusz Karłowicz, rozpoczynając oficjalną część Gali. Filozof i założyciel środowiska „Teologii Politycznej” podkreślił w swoim przemówieniu rolę, jaką solidarność i świadomość, że nigdy nie jesteśmy w pełni samowystarczalni, odgrywa w kształtowaniu naszego człowieczeństwa. Jak wskazali założyciele Fundacji Świętego Mikołaja, to właśnie idea solidarności, posiadająca tak bogate tradycje w polskiej historii, jest duchowym rdzeniem konkursu „Solidarna Szkoła”.

13.jpg

Uczestnicy gali mieli okazję wysłuchać przesłania Marceliny Koprowskiej, historyczki i nauczycielki, która przybliżyła publiczności niezwykłą postać Marii Grzegorzewskiej – patronki projektu, w którym uczestniczyli uczniowie i nauczyciele szkół nominowanych do tegorocznych nagród. – W zawodzie nauczyciela ważne jest nie tylko przekazywanie wykształcenia i przygotowywanie do dorosłości, ale przede wszystkim zwracanie uwagi na to, jakim człowiekiem jest każdy z nas – te słowa Grzegorzewskiej przytoczyła historyczka i podkreśliła, że wielkim ideałem polskiej pedagog, który zawsze powinien być obecny w szkołach, jest kształtowanie indywidualnego poczucia odpowiedzialności za kształt otaczającego nas świata. Ten ideał od samych początków przyświecał konkursowi „Solidarna Szkoła”.

Konkurs „Solidarna Szkoła” nie odbyłby się bez wsparcia darczyńców indywidualnych i instytucjonalnych, na które liczyć może Fundacja Świętego Mikołaja. Stypendia św. Mikołaja oraz konkurs „Solidarna Szkoła” wspierają firmy prywatne Pepco, Promark, a także Marion, Insignis i Fundacja PVE Dobra Energia, które ufundowały nagrody i podarunki dla zwycięzców konkursu. Dzięki hojności Darczyńców Fundacji Świętego Mikołaja udało się w tym roku szkolnym ufundować roczne stypendia dla aż 283 zdolnych uczniów. Wsparciem dla inicjatywy wykazało się również Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które umożliwiło zrealizowanie wizyty stypendystów w Warszawie w ramach projektu „Śladami Marii Grzegorzewskiej”.

Tytuł „Solidarnej Szkoły” trafił w tym roku do reprezentantów 12 najbardziej zaangażowanych w pomoc szkół, które wykazały się największą inicjatywą: angażowały się w organizację programu stypendialnego, prowadziły zbiórki na stypendia, włączały do swojej pracy uczniów, rodziców i społeczność lokalną. Jak wskazała koordynatorka programu stypendialnego, Antonina Grządkowska, w konkursie „Solidarna Szkoła 2022” wzięły udział 73 placówki z różnych zakątków Polski. W sumie na stypendia w tym roku Fundacja we współpracy ze szkołami przekazała kwotę 719 950 zł, obejmując wsparciem 283 utalentowanych uczniów z niezamożnych rodzin. 

Podczas gali nagrody odebrały szkoły w czterech kategoriach. Wśród szkół podstawowych w miejscowościach powyżej 20 tys. mieszkańców najwyższą kwotę zebrała Szkoła Podstawowa nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej – aż 14 837 zł. Wśród szkół ponadpodstawowych w miejscowościach powyżej 20 tys. mieszkańców zwyciężyło II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sanoku z kwotą 10 622 zł. Ze szkół podstawowych w mniejszych miejscowościach pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kilińskiego w Trzemesznie, zbierając aż 27 054 zł, a ze szkół ponadpodstawowych – Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie z równie imponującą kwotą 24 775 zł.

LAUREACI KONKURSU

Szkoły podstawowe w średnich i dużych miastach:

I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej

II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej

III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Ełku

Szkoły ponadpodstawowe w średnich i dużych miastach

I miejsce - II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sanoku 

II miejsce - III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim

III miejsce - Zespół Szkół Plastycznych w Bydgoszczy

Szkoły podstawowe w małych miejscowościach:

I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kilińskiego w Trzemesznie

II miejsce - Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Czarnej

III miejsce  - Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzemesznie im. Olimpijczyków Polskich

Szkoły ponadpodstawowe w małych miejscowościach

I miejsce - Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie

II miejsce - II Liceum Ogólnokształcące w Końskich

III miejsce - Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie

Na zakończenie tegorocznej gali raz jeszcze wystąpili młodzi muzycy: Daniel Dziadkowiak i Maciej Smolag. Laureaci konkursu udali się następnie do Pałacu Prezydenckiego na kameralne spotkanie z Małżonką Prezydenta RP, Agatą Kornhauser-Dudą.

Stypendia Świętego Mikołaja to program, dzięki któremu zdolna, zaangażowana społecznie młodzież z niezamożnych rodzin otrzymuje stypendia na rozwój swoich talentów. Unikalność programu polega na stworzeniu ogólnopolskiej sieci Solidarnych Szkół, które biorą odpowiedzialność za swoich zdolnych uczniów, pozyskując środki na stypendia dla nich. Fundacja Świętego Mikołaja prowadzi portal stypendialny stypendia.mikolaj.org.pl, wspiera szkolnych koordynatorów programu stypendialnego poprzez stały kontakt i szkolenia, a także pomnaża zebrane lokalnie pieniądze na stypendia poprzez prowadzenie systemu dopłat do stypendiów. 

Dziękujemy Fundacji PVE Dobra Energia, która jest partnerem programu Stypendia św. Mikołaja, ufundowała nagrody dla szkół, upominki dla uczniów i nauczycieli biorących udział w Gali Solidarnych Szkół, a także 10 całorocznych stypendiów dla zdolnych uczniów z niezamożnych rodzin z Zespołu Szkół Plastycznych z Bydgoszczy. Fundacja PVE Dobra Energia jest także partnerem grudniowej kampanii społecznej na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z Polski i z Ukrainy prowadzonej razem z Radiem 357 i firmą AMS.

Relacja: Karol Grabias

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Napisz do nas na stypendia@mikolaj.org.pl lub możesz skontaktować się bezpośrednio z koordynatorami programu.

Zdjęcie portretowe Antoniny Grządkowskiej - menedżerki programów edukacyjnych w Fundacji Świętego Mikołaja
Antonina Grządkowska

Menedżer programów edukacyjnych

Zdjęcie portretowe Anny Grunwald - koordynatorki programu w Fundacji Świętego Mikołaja
Anna Grunwald

Koordynator programu