„Polskie tradycje świąteczne w rezydencjach królewskich” – pierwszy dzień wydarzenia

Aktualności

„Polskie świąteczne tradycje w królewskich rezydencjach” to dwudniowe wydarzenie organizowane w grudniu 2023 roku w Warszawie dla wybranych stypendystów programu Stypendia św. Mikołaja – zdolnych uczniów w wieku 12-18 lat z niezamożnych rodzin pochodzących z mniejszych miejscowości.

5 grudnia do Warszawy przyjechali stypendyści programu Stypendia Św. Mikołaja oraz wolontariusze, którzy w swoich szkołach wspierają program stypendialny, angażując się w zbiórkowe działania na rzecz stypendiów. Uczniom towarzyszyli nauczyciele – koordynatorzy programu Stypendia Św. Mikołaja, którzy we współpracy z lokalnymi społecznościami organizują wsparcie dla zdolnych uczniów z niezamożnych rodzin w swoich szkołach.

Pierwszy dzień uczestnicy wydarzenia spędzili w Pałacu w Wilanowie. Spotkanie rozpoczęło się od koncertu w Sali Białej. Uczniowie i towarzyszący im nauczyciele wysłuchali czterech utworów w wykonaniu kwartetu smyczkowego „AMOK” w składzie: Oliwia Orzechowska-Gidzińska skrzypce, Anna Szalińska-Zaziębło skrzypce, Maria Sochoń-Błaszczyk altówka i Justyna Osiecka-Pieron wiolonczela. Zespół zagrał m.in. „Humoreskę” Antoniego Dworzaka oraz Concerto Grosso na Boże Narodzenie Corelii’ego  a także dwa utwory muzyki filmowej.

150.Fundacja_SW_Mikolaja-05-12-23_websize.jpg

Uczestnicy wysłuchali także wykładu na temat postaci Świętego Mikołaja. Prezes Fundacji Świętego Mikołaja, Dariusz Karłowicz, przywołał historię biskupa - Świętego Mikołaja z Miry, który według legendy pomógł trzem siostrom, pochodzącym z ubogiej rodziny, niemającej odpowiednich funduszy na posag. Podrzucenie trzech złotych kul, ratujących dziewczęta przed infamią, stanowi symboliczny gest solidarnej, mądrej a przede wszystkim przemyślanej pomocy innym – mówił Karłowicz – a przede wszystkim jest wzorem wszystkich, którzy pragnąć nieść solidarne wsparcie potrzebującym. Uczestnicy zostali zachęceni do refleksji nad lekcją jaka płynie z przykładu Świętego Biskupa Mikołaja i przyjęcia jako swojej takiej postawy wobec innych. Wykład odbył się w przede dniu „Mikołajek” – w popkulturze dzień ten funkcjonuje coraz częściej jako święto kupowania, a nie obdarowywania. Uczestnicy z dużym zainteresowaniem wysłuchali Dariusza Karłowicza, który przywołał i zachęcał do budowania kultury dzielenia się dobrem.

Z kolei Piotr Górajec – dyrektor Pałacu w Wilanowie, przybliżył uczestnikom spotkania historię Pałacu w Wilanowie. Wilanów, będący pierwotnie pałacem króla Jana III Sobieskiego, został odbudowany przez Stanisława Kostkę Potockiego, który uczynił z niego pierwsze publiczne muzeum, dając wyraz swojemu przywiązaniu do edukacji i kształtowania świadomości Polaków. Muzeum stało się niezwykle istotnym miejscem dla narodu, nieposiadającego wtedy własnej państwowości – podkreślił dyrektor placówki.

Po koncercie, wykładzie i poczęstunku, uczestnicy udali się na warsztaty rekonstrukcyjne w Muzeum Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Z Sali Białej na miejsce warsztatów goście udali się spacerem, mając okazję do zachwytu nad pięknym oświetleniem okolic Pałacu i Ogrodów Królewskich.

Grupa uczniów ze szkół podstawowych wzięła udział w warsztatach kulinarnych, w tracie których powstał barszcz według staropolskiej receptury. Grupa uczniów ze szkół ponadpodstawowych uczestniczyła w zajęciach z tańca dworskiego. Nauczyciele odbyli lekcję kaligrafii.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Napisz do nas na stypendia@mikolaj.org.pl lub możesz skontaktować się bezpośrednio z koordynatorami programu.

Zdjęcie portretowe Antoniny Grządkowskiej - menedżerki programów edukacyjnych w Fundacji Świętego Mikołaja
Antonina Grządkowska

Menedżer programów edukacyjnych

Zdjęcie portretowe Anny Grunwald - koordynatorki programu w Fundacji Świętego Mikołaja
Anna Grunwald

Koordynator programu