Podsumowanie programu Stypendia Św. Mikołaja w roku szkolnym 2022/23

Aktualności

W mijającym roku szkolnym 283 uczniów otrzymywało Stypendia św. Mikołaja na łączną kwotę 690 450 zł!

Jak Stypendia Św. Mikołaja wspierają ich rozwój? 89 stypendystów kupiło specjalistyczną odzież sportową, a 27 sprzęt sportowy. 86 uczniów dzięki stypendium nabyło wyprawkę szkolną, a 90 podręczniki i książki. 120 stypendystów skorzystało z możliwości kupna laptopa i akcesoriów komputerowych. 48 stypendystów uczestniczyło w zajęciach z nauki języka obcego, a 75 uczestniczyło w innych zajęciach dodatkowych. 76 uczniów mogło opłacić obozy i wycieczki szkolne. 19 stypendystów dzięki wsparciu Fundacji Świętego Mikołaja mogło pozwolić sobie na kurs na prawo jazdy. Wśród wydatków poniesionych ze stypendium były także zakupy instrumentów muzycznych, przyborów malarskich, opłaty za internet, dojazdy do szkoły oraz opłaty konkursowe i rekrutacyjne.

020A9999.jpg

Program Stypendialny toczy się dzięki wytężonej pracy koordynatorów szkolnych, wolontariuszy, którzy licznie wspierają działania na rzecz Funduszu Stypendialnego w szkołach w całej Polsce oraz – przede wszystkim - dzięki darczyńcom, którzy hojnie przekazują środki na rzecz rozwoju pasji i talentów dzieci i młodzieży.

Dzięki stypendium Zuzanna z Kętrzyna opłaciła półroczny kurs języka angielskiego i zakup książek anglojęzycznych. Stypendium umożliwiło Zuzannie przyjazd do Warszawy i opłacenie biletów na musical „Kajko i Kokosz” w Teatrze Syrena. Poza tym uczennica mogła pozwolić sobie na wycieczkę do Poznania i udział w festiwalu fantasy. Stypendystka opłaciła dzięki stypendium zakup plecaka i materiałów szkolnych oraz opłaty internetowe za 9 miesięcy.

Bardzo jestem wdzięczna za to, że wierzycie we mnie, w moje specyficzne zainteresowania. Jest to dla mnie bardzo budujące, ponieważ na co dzień zmagam się z wieloma trudnościami z powodu niepełnosprawności, które coraz częściej dają znać o sobie”- pisze Zuzanna.

Karolina ma 17 lat i mieszka w Ostrowie Wielkopolskim. Największą pasją Karoliny jest taniec, któremu poświęca większą część wolnego czasu. Karolina aktywnie działa w szkolnym klubie wolontariatu, a po szkole w Młodzieżowej Radzie Pożarniczej.

Dzięki stypendium Karolina opłaciła dodatkowe cykliczne zajęcia z chemii, dzięki czemu przygotowywała się do matury. Stypendium wsparło Karolinę w jej pasji tanecznej. Stypendystka mogła opłacić comiesięczny karnet na zajęcia taneczne, uczestniczyła w warsztatach i zawodach tanecznych, opłaciła dodatkowe zajęcia baletowe, strój i sprzęt do ćwiczeń.

Karolina pisze - „Bardzo Państwu dziękuję za Waszą hojność i chęć pomocy. Bez Państwa nie mogłabym kontynuować mojej przygody z tańcem, a także nie mogłabym spełnić swojego małego marzenia  o samodzielnej choreografii. To właśnie dzięki Państwu na nowo uwierzyłam w siebie i moje cele.

Julian ukończył klasę 5 w Kętrzynie. Chłopiec wychowuje się w wielodzietnej rodzinie. Jego największą pasją jest piłka ręczna. Julian trenuje piłkę ręczną już od pięciu lat. Po szkole uczy się też gry na gitarze w Państwowej Szkole Muzycznej.

Dzięki stypendium Św. Mikołaja Julian opłacił wyjazdy na trzy turnieje, w tym dwa ogólnopolskie, na których jego drużyna zajęła miejsce na podium. Chłopiec zakupił też laptop oraz piłkę ręczną do treningów. Dzięki stypendium Julian pojechał na zimowisko w Zakopanem, podczas którego uczył się jazdy na nartach. Stypendysta nabył też książkę z dziedziny psychologii sportu. „Kolejnym krokiem w rozwoju moich umiejętności piłkarskich jest dostanie się do kadry wojewódzkiej. Mam nadzieję, że w przyszłości będę mógł cieszyć Państwa swoją grą na najwyższym poziomie i odnosić sukcesy z Reprezentacją Polski” – pisze Julian.

My także chcemy podziękować każdemu darczyńcy, który w tym roku szkolnym wsparł program Stypendia św. Mikołaja! Bez Waszej pomocy nie moglibyśmy pomóc Zuzannie, Julianowi i Karolinie oraz 280 innym uczniom, których wyróżnia talent, pasja i zaangażowanie, a brak pieniędzy jest jedyna przeszkodą, aby potencjał drzemiący w dzieciach mógł rozkwitnąć. Dziękujemy!

Chcesz ufundować stypendium uzdolnionym dzieciom? Przekaż darowiznę: Fundacja Świętego Mikołaja, numer konta 56 1090 0004 9149 9999 9999 9999 z dopiskiem: darowizna na Stypendia Św. Mikołaja lub kliknij i przekaż darowiznę on-line

WSPARTY NAUCZYCIEL TO WSPARTY UCZEŃ

Nauczyciele są na "pierwszej linii frontu" w zmaganiach z wieloma problemami, z którymi mierzy się dzisiaj polska szkoła. Fundacja Świętego Mikołaja wspiera nauczycieli, bo wierzymy, że to wsparcie wróci do dzieci, z którymi pracują na co dzień. W miniony roku stypendialnym Fundacja Świętego Mikołaja zorganizowała pięć otwartych szkoleń dla nauczycieli w różnych lokalizacjach Polski. Szkolenie „Nauczyciel – Lider – Ambasador” odbyło się w Gdańsku, Kielcach, Ełku, Poznaniu i Suwałkach i uczestniczyło w nim 120 nauczycieli. Uczestnicy zastanawiali się kim jest lider i jak stawać się lokalnym liderem ważnych przedsięwzięć w szkole, jak wykorzystać wrodzone talenty, aby z powodzeniem wdrażać w szkole projekty, zmiany i porywać innych do działania i jak komunikować się z otoczeniem szkolnym (rodzicami, gronem pedagogicznym, dyrekcją i uczniami), aby być inspiracją i kołem zamachowym zmian.

Prowadząc program Stypendia św. Mikołaja współpracujemy na co dzień z wieloma wyjątkowymi nauczycielami, dzięki którym w polskich szkołach dzieje się wiele dobra. Szkolenia służyły wsparciu, inspirowaniu do działania na rzecz dzieci oraz budowaniu przestrzeni do wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami. Szkolenia były też okazją do spotkania koordynatorów programu Stypendia Św. Mikołaja, co zawsze sprawia pracownikom wiele radości i jest okazją do bezpośredniej wymiany doświadczeń na temat działania programu w konkretnej szkole.

Fundacja Świętego Mikołaja bardzo ceni współpracę z koordynatorami szkolnymi programu Stypendia Świętego Mikołaja – nauczycielami, którzy mimo dużego obciążenia pracą są gotowi działać społecznie na rzecz zdolnych uczniów z niezamożnych rodzin.

Współpracujący z Fundacją Świętego Mikołaja nauczyciele w kwietniu mieli możliwość uczestniczenia w pogłębionym warsztacie online na temat radzenia sobie ze stresem, prowadzonym przez doświadczoną trenerkę i terapeutkę, Martę Krawczyk.

Przez cały rok szkolny 2022/23 funkcjonowała zamknięta grupa superwizyjna dla pedagogów, psychologów szkolnych i wychowawców, prowadzona przez specjalistów, zaproszonych do współpracy przez Fundację Świętego Mikołaja - Jakuba Foksę i Łukasza Godka. Dla niektórych uczestników grupy to było pierwsze zetknięcie z superwizją. Grupa i prowadzący zostali bardzo wysoko ocenieni przez uczestników. Uczestnicy cenili sobie możliwość wypowiedzi i uważność prowadzących, możliwość otrzymania porady, kiedy wnoszone były własne, konkretne przypadki do omówienia, możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami i pedagogami, swobodną atmosferę, poczucie bezpieczeństwa, życzliwe i profesjonalne podejście prowadzących, uzyskane wsparcie i możliwości rozwiązania problemów w sposób nie znany wcześniej, brak tematów ''tabu", to że można było swobodnie porozmawiać w przyjaznym środowisku i dzięki temu poczuć lepiej.

Uczestniczka grupy pisze: „Jakie kompetencje i wiedzę wzmocnioną w trakcie spotkań superwizyjnych wykorzystam w pracy z dziećmi? Wiedzę dotycząca sposobów reagowania w sytuacjach kryzysowych, zarówno tą proceduralną, jak i obejmującą komunikację/współpracę na linii uczeń-rodzic-szkoła. Wzmocnienie kompetencji takich jak: patrzenie ,,oczami dziecka", umiejętność stawiania granic, konsekwencja, elastyczność, codzienna organizacja pracy, radzenia sobie ze stresem, pozytywne nastawienie.”

Fundacja Świętego Mikołaja od marca 2022 roku prowadzi program pomocy psychologicznej w ramach którego dofinansowuje terapię dzieci i młodzieży z niezamożnych rodzin, dofinansowuje działania profilaktyczne i terapeutyczne w szkołach i organizuje dla specjalistów szkolnych i nauczycieli superwizję grupową.

Zbiórka na rzecz pomocy psychologicznej dla dzieci w kryzysie wciąż trwa. Jeżeli uważasz, że to ważny problem - pomóż i przekaż darowiznę.

Odbiorca: Fundacja Świętego Mikołaja,

ul. Przesmyckiego 40, 05-500 Piaseczno

Numer konta: 37 2130 0004 2001 0299 9993 0002

Tytuł przelewu: darowizna pomoc psychologiczna dla dzieci

KONKURS DLA STYPENDYSTÓW

W minionym roku szkolnym Fundacja Świętego Mikołaja przeprowadziła w maju konkurs dla Stypendystów „Mam tę Moc”. Stypendyści programu Stypendia Św. Mikołaja wysyłali do Fundacji Świętego Mikołaja nagrania, na których prezentowali swoje talenty i pasje! W trzech sesjach konkursu otrzymaliśmy łącznie 39 zgłoszeń. Komisja konkursowa stała przed bardzo trudnym wyborem. To zachwycające jak wszechstronnie rozwijają się stypendyści Fundacji Świętego Mikołaja. Stypendyści chwalili się talentami sportowymi, plastycznymi, muzycznymi, tanecznymi, kulinarnymi i informatycznymi. Jesteśmy dumni, że wraz ze szkołami i darczyńcami Fundacji Świętego Mikołaja możemy wspierać wspaniałych młodych ludzi, którzy codziennie wkładają wysiłek, by rozwijać się w swoich uzdolnieniach!

Dziękujemy firmom: JABRA, SDX I JBL za ufundowanie nagród dla stypendystów!

Zapraszamy na kanał ">Fundacji Świętego Mikołaja na YouTube, żeby podziwiać talenty stypendystów!

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Napisz do nas na stypendia@mikolaj.org.pl lub możesz skontaktować się bezpośrednio z koordynatorami programu.

Zdjęcie portretowe Antoniny Grządkowskiej - menedżerki programów edukacyjnych w Fundacji Świętego Mikołaja
Antonina Grządkowska

Menedżer programów edukacyjnych

Zdjęcie portretowe Anny Grunwald - koordynatorki programu w Fundacji Świętego Mikołaja
Anna Grunwald

Koordynator programu