Niskie dochody w rodzinach to główna bariera rozwoju talentów dzieci. Wyniki badania

Aktualności

Jak wynika z naszego badania niski dochód rodziców wpływa na możliwości rozwoju talentów i pasji dzieci, a wydatki na cele związane z edukacją ciągle rosną. Fundacja Świętego Mikołaja odpowiadając na problem nierówności edukacyjnych w Polsce oraz chcąc pomóc zdolnym dzieciom z niezamożnych rodzin uruchamia akcję „Stypendium na dobry początek”.

Wciąż, nie każde dziecko w Polsce ma możliwość rozwijania swoich talentów. Fundacja Świętego Mikołaja wraz z Instytutem IMAS przeprowadziła ogólnopolskie badanie Polaków na temat równych szans rozwoju wśród dzieci w Polsce. Nadal nie każde dziecko w Polsce ma możliwość rozwijania swoich talentów. Jak deklarują respondenci istotną rolę w rozwoju dzieci według Polaków odgrywa również szkoła. Zdaniem 74% z nich wspieranie rozwoju talentów dzieci jest właśnie zadaniem placówki.

Jak wynika z odpowiedzi respondentów, aż 75% Polaków uważa, że niski dochód rodziców wpływa na możliwości rozwoju talentów i pasji dzieci. To właśnie dochód był wskazywany jako czynnik warunkujący dostęp do rozwoju dzieci (67% wskazań) bardziej niż indywidualne wrodzone talenty dziecka (55%), wewnętrzną motywację do rozwijania siebie (54%), miejsce zamieszkania (53%), wartości wychowawcze w rodzinie (50%) czy szkołę, do której uczęszcza dziecko (49%) i grupę rówieśniczą (25%).

Ostrow4_IMG_6256.jpg

W zeszłym roku wg ustaleń CBOS rodzic na początku roku szkolnego ponosił koszt 1139 zł na jedno dziecko. Miesięcznie średnio 571 zł opłacając zajęcia, korepetycje i kursy. Przy obecnej inflacji wydatki na cele związane z edukacją dzieci znów mogą wzrosnąć. Rodziny uboższe, rodziny wielodzietne, rodziny w których jest osoba chora czy niepełnosprawna, a często i samotne mamy nie mają możliwości ponieść takich kosztów. Rozwarstwienie edukacyjne zatem zamiast maleć, rośnie.     

Fundacja Świętego Mikołaja odpowiadając na problem nierówności edukacyjnych w Polsce oraz chcąc pomóc zdolnym dzieciom z niezamożnych rodzin uruchamia akcję „Stypendium na dobry początek”. Akcja ma na celu zbiórkę jak największych środków, w jak najkrótszym czasie, na stypendia dla zdolnych dzieci potrzebujących pomocy w tym roku szkolnym. 

W ramach akcji Fundacja chcę połączyć szkoły z darczyńcami, którzy solidarnie chcą pomagać dzieciom. Akcja potrwa od 1 do 19 września 2023 r. A już w październiku do zdolnych dzieci z niezamożnych rodzin trafi pierwsza transza rocznego stypendium. Stypendium jest narzędziem pozwalającym wyrównywać szansę na rozwój dla dzieci, które już wyróżniły się uzdolnieniami, są zaangażowane społecznie i zdeterminowane do pracy nad sobą, a jedynie sytuacja materialna rodziny uniemożliwia im rozwinięcie talentów.

Szkoła biorąca udział w akcji „Stypendium na dobry początek” otrzymuje od Fundacji:

- na start kwotę 3000 zł na pierwsze roczne stypendium dla swojego zdolnego ucznia w potrzebie,

- dedykowane subkonto, na które mogą wpłacać lokalni darczyńcy (absolwenci, zamożniejsi rodzice, lokalni przedsiębiorcy, sąsiedzi itp.) – 100% tych wpłat zostanie przekazane na stypendia dla dzieci w tej konkretnej szkole,

- w ramach akcji każda złotówka która wpłynie na stypendialne subkonto szkoły zostanie potrojona przez Fundację Świętego Mikołaja,

- gotowy system obsługi stypendiów w swojej szkole (przygotowane regulaminy i wzory dokumentów, portal do zarządzania stypendiami, materiały promocyjne).

Fundacja Świętego Mikołaja już od 25 lat wspiera dzieci, a od 2010 roku prowadzi ogólnopolski program Stypendia św. Mikołaja, który jest dedykowany właśnie dzieciom zdolnym i zaangażowanym,  z rodzin niezamożnych. W poprzednim roku szkolnym pomocą stypendialną objętych zostało prawie 300 dzieci, a Fundacja przekazała ponad 600 000 zł na ten cel.   

POMÓŻ DZIECIOM SPEŁNIAĆ MARZENIA. UFUNDUJ STYPENDIUM NA DOBRY POCZĄTEK!

Jeżeli możesz wesprzeć uczniów z wybranej przez Ciebie szkoły, prosimy Cię o darowiznę na rzecz stypendiów św. Mikołaja, które trafią do wybitnie zdolnych dzieci z niezamożnych rodzin >> POMAGAM DZIECIOM Z WYBRANEJ SZKOŁY

Jeżeli rozwój talentów dzieci z niezamożnych rodzin jest dla Ciebie ważny, ale nie chcesz wybierać konkretnej szkoły, której dedykujesz pomoc >> POMAGAM ZDOLNYM DZIECIOM Z NIEZAMOŻNYCH RODZIN

darowizna na Stypendia św. Mikołaja:
numer konta: 56 1090 0004 9149 9999 9999 9999
tytuł przelewu: darowizna na stypendia

* Źródło: Omnibus Online (IMAS International), lipiec 2023, n=1014, sondaż CAWI na reprezentatywnej próbie Polaków od 18 do74 lat (w oparciu o pięć cech demograficznych wg GUS).

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Napisz do nas na stypendia@mikolaj.org.pl lub możesz skontaktować się bezpośrednio z koordynatorami programu.

Zdjęcie portretowe Antoniny Grządkowskiej - menedżerki programów edukacyjnych w Fundacji Świętego Mikołaja
Antonina Grządkowska

Menedżer programów edukacyjnych

Zdjęcie portretowe Anny Grunwald - koordynatorki programu w Fundacji Świętego Mikołaja
Anna Grunwald

Koordynator programu