Granie w Pomaganie - znamy zwycięskie szkoły!

Aktualności

W projekcie Granie w Pomaganie trzydzieści Szkolnych Klubów Wolontariatu z całej Polski podjęło wyzwanie zmiany świata na lepsze zaczynając od swoich lokalnych społeczności. Zespoły wolontariuszy od stycznia do maja 2022 r. poznawały swoje talenty, przeprowadzały analizę potrzeb w swoich społecznościach, zaplanowały oraz z sukcesem zorganizowały różne akcje charytatywne, a na koniec przeprowadziły ewaluację swoich projektów i podziękowały wszystkim, którzy pomogli im w realizacji akcji.

W grudniu 2021 r. uczniowie wzięli udział w warsztatach na temat wolontariatu i zaangażowania na rzecz dobra wspólnego, a następnie od stycznia do maja 2022 r. spotykali się regularnie w swoich zespołach. Z początku podejmowali bardziej pracę koncepcyjną, poznawali wzajemnie swoje talenty i zastanawiali się, kto w czym może pomóc później w realizacji projektu.

Podczas kolejnych spotkań wolontariusze podjęli refleksję nad obecną sytuacją w ich społecznościach i tym, co i jak chcieliby zmienić. Następne spotkania dotyczyły już zaplanowania konkretnych działań, a mianowicie miniprojektów charytatywnych, w ramach których uczniowie zbierali pieniądze na wybrany przez siebie cel: stypendia dla zdolnych, zaangażowanych społecznie uczniów swojej szkoły lub pomoc Ukrainie. W czasie spotkań wolontariusze rozpisali harmonogram swoich działań, określili cele, grupę odbiorców wydarzenia oraz zdecydowali, kogo poproszą o pomoc w przygotowaniach. Zastanowili się także nad tym, jakie trudności mogą ich spotkać i jak im zawczasu zapobiec.

piknik-6.jpg

W kwietniu uczniowie angażujący się w Szkolnych Kołach Wolontariatu organizowali własne projekty charytatywne w swoich społecznościach. Wolontariusze organizowali przeróżne wydarzenia: kiermasze ciast, słodkości oraz własnoręcznie wykonywanych świątecznych ozdób i palm wielkanocnych. Wykorzystywali też swoje talenty, np. występując na szkolnych koncertach lub w przedstawieniach. Wolontariusze zorganizowali Dzień Sportu, Pokazy Talentów, Zdrowe Śniadania, bieg charytatywny. Pisali też listy do absolwentów.

Na koniec projektu Granie w Pomaganie wolontariusze spotkali się, aby podsumować swoje projekty, ucieszyć się tym, co się udało i wyciągnąć wnioski na przyszłość, aby kolejne działania były jeszcze lepsze. Podziękowali także sobie wzajemnie oraz wszystkim, którzy wsparli ich w organizacji i realizacji projektów charytatywnych w lokalnych społecznościach.

Najwięcej punktów w projekcie Granie w Pomaganie zdobyły Szkolne Kluby Wolontariatu (kolejność alfabetyczna):

- "Mali Pomocnicy Mikołaja" z II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Końskich

- "Saturn" ze Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach

- "Stypendialna Fiesta" ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. A. Mickiewicza w Głownie

Serdecznie gratulujemy!

Listę wszystkich szkół oraz punktację można zobaczyć na stronie projektu Granie w Pomaganie.

Trzy zwycięskie zespoły w nagrodę pojadą z nami na rozwojowy wyjazd do Trójmiasta.

Każdy wolontariusz biorący udział w projekcie otrzyma zaświadczenie o odbytym wolontariacie i zdobytych kompetencjach.

Projekt „Granie w Pomaganie – aktywizacja i rozwój szkolnych klubów wolontariatu” jest realizowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Wolności – program Nowe FIO.

 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Napisz do nas na stypendia@mikolaj.org.pl lub możesz skontaktować się bezpośrednio z koordynatorami programu.

Zdjęcie portretowe Antoniny Grządkowskiej - menedżerki programów edukacyjnych w Fundacji Świętego Mikołaja
Antonina Grządkowska

Menedżer programów edukacyjnych

Zdjęcie portretowe Anny Grunwald - koordynatorki programu w Fundacji Świętego Mikołaja
Anna Grunwald

Koordynator programu