Granie w Pomaganie - znamy zwycięskie szkoły!
2022/05/31 Aktualności

W grudniu 2021 r. uczniowie wzięli udział w warsztatach na temat wolontariatu i zaangażowania na rzecz dobra wspólnego, a następnie od stycznia do maja 2022 r. spotykali się regularnie w swoich zespołach. Z początku podejmowali bardziej pracę koncepcyjną, poznawali wzajemnie swoje talenty i zastanawiali się, kto w czym może pomóc później w realizacji projektu.

Podczas kolejnych spotkań wolontariusze podjęli refleksję nad obecną sytuacją w ich społecznościach i tym, co i jak chcieliby zmienić. Następne spotkania dotyczyły już zaplanowania konkretnych działań, a mianowicie miniprojektów charytatywnych, w ramach których uczniowie zbierali pieniądze na wybrany przez siebie cel: stypendia dla zdolnych, zaangażowanych społecznie uczniów swojej szkoły lub pomoc Ukrainie. W czasie spotkań wolontariusze rozpisali harmonogram swoich działań, określili cele, grupę odbiorców wydarzenia oraz zdecydowali, kogo poproszą o pomoc w przygotowaniach. Zastanowili się także nad tym, jakie trudności mogą ich spotkać i jak im zawczasu zapobiec.

piknik-6.jpg

W kwietniu uczniowie angażujący się w Szkolnych Kołach Wolontariatu organizowali własne projekty charytatywne w swoich społecznościach. Wolontariusze organizowali przeróżne wydarzenia: kiermasze ciast, słodkości oraz własnoręcznie wykonywanych świątecznych ozdób i palm wielkanocnych. Wykorzystywali też swoje talenty, np. występując na szkolnych koncertach lub w przedstawieniach. Wolontariusze zorganizowali Dzień Sportu, Pokazy Talentów, Zdrowe Śniadania, bieg charytatywny. Pisali też listy do absolwentów.

Na koniec projektu Granie w Pomaganie wolontariusze spotkali się, aby podsumować swoje projekty, ucieszyć się tym, co się udało i wyciągnąć wnioski na przyszłość, aby kolejne działania były jeszcze lepsze. Podziękowali także sobie wzajemnie oraz wszystkim, którzy wsparli ich w organizacji i realizacji projektów charytatywnych w lokalnych społecznościach.

Najwięcej punktów w projekcie Granie w Pomaganie zdobyły Szkolne Kluby Wolontariatu (kolejność alfabetyczna):

- "Mali Pomocnicy Mikołaja" z II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Końskich

- "Saturn" ze Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach

- "Stypendialna Fiesta" ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. A. Mickiewicza w Głownie

Serdecznie gratulujemy!

Listę wszystkich szkół oraz punktację można zobaczyć na stronie projektu Granie w Pomaganie.

Trzy zwycięskie zespoły w nagrodę pojadą z nami na rozwojowy wyjazd do Trójmiasta.

Każdy wolontariusz biorący udział w projekcie otrzyma zaświadczenie o odbytym wolontariacie i zdobytych kompetencjach.

Projekt „Granie w Pomaganie – aktywizacja i rozwój szkolnych klubów wolontariatu” jest realizowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Wolności – program Nowe FIO.

 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Joanna Głodowska
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.