Granie w Pomaganie - ranking szkół po realizacji projektu charytatywnego
2022/05/06 Aktualności

W kwietniu uczniowie angażujący się w Szkolnych Kołach Wolontariatu organizowali własne projekty charytatywne w swoich społecznościach. Każdy zespół wolontariuszy sam zdecydował, na jaki cel chce zbierać pieniądze: na Stypendia św. Mikołaja w swojej szkole czy na pomoc Ukrainie. Były też szkoły, które przekazały środki na oba te cele. 

Uczniowie organizowali przeróżne wydarzenia: kiermasze ciast, słodkości oraz własnoręcznie wykonywanych świątecznych ozdób i palm wielkanocnych. Wykorzystywali też swoje talenty, np. występując na szkolnych koncertach lub w przedstawieniach. Wolontariusze zorganizowali Dzień Sportu, Pokazy Talentów, Zdrowe Śniadania, bieg charytatywny. Pisali też listy do absolwentów. Jeden z nich po otrzymaniu takiego listu przekazał szkole darowiznę w wysokości 15 000 zł!

101.jpg

Zadanie polegające na przeprowadzeniu miniprojektu charytatywnego zostało już ocenione przez komisję. Wyniki sumaryczne z wszystkich dotychczasowych zadań można zobaczyć na stronie www.mikolaj.org.pl/granie-w-pomaganie.


Każdy wolontariusz biorący udział w projekcie otrzyma zaświadczenie o odbytym wolontariacie i zdobytych kompetencjach, a zwycięskie 3 szkolne kluby wolontariatu pojadą razem z nami na rozwojowy wyjazd do Trójmiasta. Wyjazd odbędzie się w czerwcu.

Projekt „Granie w Pomaganie – aktywizacja i rozwój szkolnych klubów wolontariatu” jest realizowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Wolności – program Nowe FIO.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Joanna Głodowska
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.