Granie w Pomaganie - ranking szkół po 3 zadaniu
2022/04/22 Aktualności

Tym razem spotkania wolontariuszy dotyczyły zaplanowania konkretnych działań, a mianowicie miniprojektów charytatywnych, w ramach których uczniowie zbierali pieniądze na wybrany przez siebie cel: stypendia dla zdolnych, zaangażowanych społecznie uczniów swojej szkoły lub pomoc Ukrainie.

W czasie spotkań wolontariusze rozpisali harmonogram swoich działań, określili cele, grupę odbiorców wydarzenia oraz zdecydowali, kogo poproszą o pomoc w przygotowaniach. Zastanowili się także nad tym, jakie trudności mogą ich spotkać i jak im zawczasu zapobiec. 

IMG-20220323-WA0005.jpg

Trzecie zadanie zostało już ocenione przez komisję. Wyniki sumaryczne z wszystkich trzech zadań prezentujemy na stronie www.mikolaj.org.pl/granie-w-pomaganie.

Każdy wolontariusz biorący udział w projekcie otrzyma zaświadczenie o odbytym wolontariacie i zdobytych kompetencjach, a najlepsze 3 szkolne kluby wolontariatu pojadą razem z nami na rozwojowy wyjazd do Trójmiasta. Wyjazd odbędzie się w czerwcu.

Projekt „Granie w Pomaganie – aktywizacja i rozwój szkolnych klubów wolontariatu” jest realizowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Wolności – program Nowe FIO.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Joanna Głodowska
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.