Fundacja Świętego Mikołaja otwiera program pomocy psychologicznej dzieciom w 2024 roku

Aktualności

Od 1 lutego do 1 marca 2024 r. można ubiegać się o wsparcie finansowe od Fundacji Świętego Mikołaja na profesjonalną pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży, w tym diagnozę, psychoterapię, profilaktykę czy interwencję kryzysową.

>> UWAGA! NABÓR ZAMKNIĘTY. TRWA OCENA WNIOSKÓW. WYNIKI OPUBLIKUJEMY 18 MARCA 2024 R. 

thomas-park-dHBlg6vOBXI-unsplash-v3.jpg

Statystyki dotyczące kondycji psychicznej młodzieży w Polsce od kilku lat są co raz bardziej przerażające. Według Raportu rzecznika Praw Dziecka z 2023 roku już 14% uczniów w Polsce wymaga znaczącej interwencji związanej z funkcjonowaniem psychicznym. Jest  to ok. 938 000 dzieci. Liczba śmierci samobójczych wśród nastolatków systematycznie rośnie. W 2023 roku prób samobójczych wśród młodzieży było już 2139 (Dane z Wojewódzkich Komend Policji). Fundacja Świętego Mikołaja od 14 lat współpracuje z siecią szkół w Polsce i na bieżąco monitoruje potrzeby dzieci i trudności, z którymi się mierzą. Wspiera nauczycieli i pedagogów aby ułatwiać dzieciom start, a teraz otwiera nabór wniosków o wsparcie w programie pomocy psychologicznej.  

Fundacja Świętego Mikołaja zebrała już ponad 1 800 000 zł na program pomocy psychologicznej w 2024 roku, a zbiórka wciąż trwa i dołączają do niej kolejni darczyńcy. Program będzie realizowany we współpracy ze szkołami w całej Polsce, które przystąpią do współpracy z Fundacją.

Program składa się z trzech obszarów działania:

  1. Finansowanie diagnozy i psychoterapii dzieci i młodzieży z niezamożnych rodzin;
  2. Finansowanie w szkołach działań profilaktycznych, terapeutycznych, interwencyjnych oraz warsztatów zwiększających wiedzę oraz umiejętności nauczycieli i rodziców na temat problemów psychicznych oraz możliwości wspierania dzieci i młodzieży;
  3. Prowadzenie bezpłatnej superwizji grupowej dla szkolnych psychologów i pedagogów.

O środki mogą ubiegać się szkoły, które widzą potrzebę zorganizowania dla swoich uczniów zajęć profilaktycznych, terapeutycznych, lub interwencyjnych, oraz uczniowie, którym pilnie potrzebna jest diagnoza psychologiczna i terapia, a w rodzinie brakuje środków finansowych aby pokryć jej koszt. Nabór wniosków będzie trwał cały luty, aż do piątku - 1 marca 2024, do godziny 24:00. 

> POMOC DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH

Rodzice dzieci z niezamożnych rodzin, które dotyka kryzys psychiczny mogą złożyć wniosek o dodatkowe wsparcie finansowe na pokrycie kosztów diagnozy i psychoterapii dziecka. Jest to propozycja dla osób, które nie mogą czekać na wolny, odległy  termin w publicznej służbie zdrowia. Do wniosku o wsparcie należy dołączyć rekomendację przyznania świadczenia wystawioną przez psychologa z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub psychologa szkolnego, oraz oświadczenie dochodowe (średni miesięczny dochód netto na członka rodziny nie może przekraczać 2000 zł). Świadczenie celowe do kwoty 8000 zł będzie wypłacane od kwietnia do grudnia 2024 r. Osoby, które uzyskają wsparcie zobowiązane będą do przedstawienia Fundacji do wglądu rachunków i faktur za prowadzoną terapię. 

Regulamin, wzór wniosku, rekomendacji i oświadczenia dochodowego znajdziesz na dole artykułu. 

> DOTACJE DLA SZKÓŁ

Szkoły mogą składać wnioski o dotację na sfinansowanie realizowanych jeszcze w tym roku szkolnym (od 1 kwietnia do 20 czerwca 2024 r) działań na rzecz dobrostanu psychicznego swoich uczniów w 4 obszarach:

  1. Profilaktyka w szkole, w tym miedzy innymi: psychoedukacja, profilaktyka depresji, zaburzeń lękowych i fobii społecznych, uzależnień, czy budowanie relacji bez przemocy (dotacje do 20 000 zł);
  2. Działania terapeutyczne, w tym między innymi trening umiejętności społecznych, arteterapia, grupa wsparcia, prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych w szkole dla uczniów oraz ich rodziców (dotacje do 30 000 zł);
  3. Interwencja kryzysowa w sytuacji nagłej i wymagającej pilnego zaangażowania przez szkołę zespołu psychologów lub interwentów kryzysowych, jak na przykład nagła śmierć ucznia lub nauczyciela, wypadek, doświadczenie przemocy itp. (dotacje do 30 000 zł);
  4. Działania w szkołach zwiększające wiedzę i umiejętności nauczycieli oraz rodziców dzieci w zakresie dbania o dobrostan psychiczny, rozpoznawania objawów zaburzeń psychicznych i możliwość wspierania dzieci (dotacje do 20 000 zł).

Aby otrzymać dotację szkoła uzupełnia formularz wniosku online oraz dołącza do niego budżet, którego wzór stanowi załącznik nr 2. Wnioski można składać do 1 marca 2024 r., do godz. 24:00. 

>>> ZŁÓŻ WNIOSEK<<<

Regulamin, wzór wniosku, budżetu i sprawozdań znajdziesz na dole artykułu.

Wnioski od szkół oraz wnioski o indywidualne wsparcie od rodziców dzieci będą oceniane przez komisję ekspertów. Fundacja zastrzega, że wsparcie finansowe będzie przekazywane szkołom, które zdecydują się na długofalową współpracę z Fundacją i podpiszą umowę o udziale w prowadzonym programie Stypendia św. Mikołaja. >Więcej o programie Stypendia św. Mikołaja

Wyniki opublikujemy do 18 marca 2024, a już od 1 kwietnia można będzie realizować w szkołach działania pomocowe!

> SUPERWIZJA DLA SZKOLNYCH PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW

Szkolni psychologowie i pedagodzy są obecnie przeciążeni pracą i osamotnieni. Są na pierwszej linii frontu pracy z dziećmi i sami potrzebują wsparcia aby móc służyć jak najlepiej uczniom. Dlatego też Fundacja uruchamia nabór do kolejnej nieodpłatnej grupy wsparcia. Grupa ma formułę superwizji. Spotkania będą odbywać się online raz w miesiącu i będą prowadzone przez doświadczonego psychologa superwizora.  Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona. 

>>> Zapisz się do grupy superwizyjnej <<<

ZAPRASZAMY NA WEBINAR INFORMACYJNY!

16 lutego i 26 lutego 2024 r. o 14:00 zainteresowani nauczyciele, dyrektorzy szkół i psychologowie szkolni mogą wziąć udział w webinarze informacyjnym z koordynatorami programu pomocy psychologicznej. Webinar będzie na platformie Zoom. Opowiemy o procesie ubiegania się o dotacje, obowiązkach grantobiorców i rozliczeniu. Mozna również będzie o wszystko zapytać. 

> Zapisz się na webinar

Masowe problemy ze zdrowiem psychicznym dzieci to dziś jedno z ważniejszych wyzwań, które przed nami stoi. Wśród najczęstszych problemów, które obserwujemy wśród młodych osób jest długotrwały spadek nastroju, depresja, skrajnie niska samoocena i uzależnienia od nowych technologii, które tylko pogłębia te trudności. Wciąż brakuje systemowych rozwiązań i przede wszystkim dostępu do specjalistów. Pomoc psychologiczna jest dla wielu dzieci w Polsce niedostępna. Szczególnie dla dzieci z mniejszych miejscowości. Dlatego po raz kolejny ruszamy na pomoc dzieciom i zapraszamy polskie szkoły do aplikowania o wsparcie finansowe na pomoc psychologiczną dzieciom.  

MASZ PYTANIA?

22 825 03 90, 791 793 021, 531 452 613, 577 777 639

stypendia@mikolaj.org.pl

Program może być realizowany dzięki hojności darczyńców Fundacji Świętego Mikołaja. Z całego serca dziękujemy naszym Przyjaciołom, dzięki którym możemy wspierać dzieci w kryzysie. Bardzo dziękujemy Radio 357, Fundacji PVE Dobra Energia oraz wszystkim tym którzy włączyli się w zbiórkę!

Zbiórka na rzecz pomocy psychologicznej dla dzieci w kryzysie wciąż trwa. Jeżeli uważasz, że to ważny problem - pomóż i przekaż darowiznę. 

Odbiorca: Fundacja Świętego Mikołaja, ul. Przesmyckiego 40, 05-500 Piaseczno
Numer konta: 37 2130 0004 2001 0299 9993 0002
Tytuł przelewu: darowizna pomoc psychologiczna dla dzieci

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Napisz do nas na stypendia@mikolaj.org.pl lub możesz skontaktować się bezpośrednio z koordynatorami programu.

Zdjęcie portretowe Antoniny Grządkowskiej - menedżerki programów edukacyjnych w Fundacji Świętego Mikołaja
Antonina Grządkowska

Menedżer programów edukacyjnych

Zdjęcie portretowe Anny Grunwald - koordynatorki programu w Fundacji Świętego Mikołaja
Anna Grunwald

Koordynator programu