Do 31 maja stypendyści św. Mikołaja składają sprawozdania z wydatkowania stypendiów

Aktualności

Każdy stypendysta otrzymujący wsparcie od Fundacji Świętego Mikołaja ma obowiązek złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego. Do 31 maja 2023 należy złożyć sprawozdania w wersji papierowej u szkolnego koordynatora. Koordynatorzy wysyłają do nas skany sprawozdań do 7 czerwca 2023.

Uczniowie otrzymujący Stypendium św. Mikołaja na koniec roku składa: sprawozdanie merytoryczne (zał nr 6) i sprawozdanie finansowe (zał. nr 5). Wzory sprawozdań można pobrać TU

8015.jpg

NAUCZYCIELU! Pobierz instrukcje jak dobrze przejść przez sprawozdawczość w programie Stypendia św. Mikołaja 

WSKAZÓWKI JAK DOBRZE UZUPEŁNIĆ SPRAWOZDANIE FINANSOWE

> Uczeń rozlicza się z pełnej kwoty otrzymanego stypendium (jak otrzymał 3000 zł to suma rozliczanych wydatków w sprawozdaniu powinna wynieść 3000 zł)

> Można w sprawozdaniu ująć tzw. wkład własny (np. jeżeli uczeń kupił komputer za 3050 zł, a stypendium wyniosło 3000 zł, to 50 zł jest wniesionym jego wkładem własnym)

> Daty wystawienia faktur/rachunków/zaświadczeń powinny mieścić się w okresie rozliczeniowym (1.09.2022 - 31.05.2023 r.)

> Bardzo prosimy o szczegółowe wpisywanie rodzaju wydatków przez ucznia, np.
- kurs języka angielskiego (miesiące II-V), a nie kurs językowy;
- obuwie sportowe do gry w piłkę nożną, a nie obuwie;
- 3-dniowa wycieczka szkolna do Krakowa, a nie wycieczka;
- farby i bloki techniczne, a nie artykuły szkolne, itp.

> Do każdego sprawozdania powinny być dołączone kopie dokumentów potwierdzających każdy z wydatków poniesionych w ramach stypendium.

> Dokumenty potwierdzające wydatek to: faktury, rachunki imienne, zaświadczenia potwierdzające wydatki 

> Faktury/rachunki/zaświadczenia powinny być wystawione na ucznia bądź jego opiekuna prawnego.

> Prosimy pamiętać, że sprawozdanie powinno być podpisane przez rodzica jeżeli uczeń nie jest pełnoletni

WSKAZÓWKI JAK DOBRZE UZUPEŁNIĆ SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

> Prosimy o rzetelne uzupełnienie sprawozdania i napisanie jak najwięcej o swoich osiągnięciach, podjętych przedsięwzięciach, wolontariacie i najważniejszych wydarzeniach z całego roku szkolnego. Jesteśmy bardzo ciekawi co słychać u naszych stypendystów i czy otrzymane wsparcie spełniło swoją rolę i pomogło uczniom rozwijać skrzydła. 

> W polu podziękowanie bardzo prosimy o szczere i rozwinięte wypowiedzi. Jesteśmy za nie bardzo wdzięczni i z radością słowa stypendystów przekazujemy darczyńcom Fundacji Świętego Mikołaja

>  Prosimy pamiętać, że sprawozdanie powinno być podpisane przez rodzica jeżeli uczeń nie jest pełnoletni

Jeżeli mają Państwo pytania, zapraszamy do kontaktu:

> stypendia@mikolaj.org.pl

> +48 22 825 03 90// + 48 791 793 021// +48 531 452 613 //+ 48 669 241 424

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Napisz do nas na stypendia@mikolaj.org.pl lub możesz skontaktować się bezpośrednio z koordynatorami programu.

Zdjęcie portretowe Antoniny Grządkowskiej - menedżerki programów edukacyjnych w Fundacji Świętego Mikołaja
Antonina Grządkowska

Menedżer programów edukacyjnych

Zdjęcie portretowe Anny Grunwald - koordynatorki programu w Fundacji Świętego Mikołaja
Anna Grunwald

Koordynator programu