Do 31 maja stypendyści składają sprawozdania z wydatkowania stypendium

Aktualności

Każdy stypendysta otrzymujący wsparcie od Fundacji Świętego Mikołaja ma obowiązek złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego. Najpóźniej do 31 maja 2024 roku należy złożyć podpisane sprawozdania w wersji papierowej u szkolnego koordynatora. Koordynatorzy wysyłają do Fundacji skany sprawozdań drogą mailową do 7 czerwca 2024 r.

Uczniowie otrzymujący Stypendium św. Mikołaja na koniec roku składa: sprawozdanie merytoryczne (zał nr 6) i sprawozdanie finansowe (zał. nr 5). Wzory sprawozdań można pobrać TU.

SW-M-5.jpg

Stypendysto, sprawdź jak rozliczyć stypendium--> POBIERZ ULOTKĘ

Szkolni koordynatorzy, prezentacja o tym jak rozliczyć stypendium znajduje się TU

Sprawozdania w wersji papierowej, podpisane i uzupełnione o komplet dokumentów księgowych potwierdzających dokonane w ramach stypendium zakupy, należy dostarczyć najpóźniej do 31 maja do szkolnego koordynatora programu Stypendia Św. Mikołaja.

WSKAZÓWKI JAK DOBRZE UZUPEŁNIĆ SPRAWOZDANIE FINANSOWE

> Uczeń rozlicza się z pełnej kwoty otrzymanego stypendium (jak otrzymał 3000 zł to suma rozliczanych wydatków w sprawozdaniu powinna wynieść 3000 zł)

> Można w sprawozdaniu ująć tzw. wkład własny (np. jeżeli uczeń kupił komputer za 3050 zł, a stypendium wyniosło 3000 zł, to 50 zł jest wniesionym jego wkładem własnym)

> Daty wystawienia faktur/rachunków/zaświadczeń powinny mieścić się w okresie rozliczeniowym (1.09.2023 - 31.05.2024 r.)

> Bardzo prosimy o szczegółowe wpisywanie rodzaju wydatków przez ucznia, np.
- kurs języka angielskiego (miesiące II-V), a nie kurs językowy;
- obuwie sportowe do gry w piłkę nożną, a nie obuwie;
- 3-dniowa wycieczka szkolna do Krakowa, a nie wycieczka;
- farby i bloki techniczne, a nie artykuły szkolne, itp.

> Do sprawozdania finansowego powinny być dołączone kopie dokumentów potwierdzających każdy z wydatków poniesionych w ramach stypendium.

> Dokumenty potwierdzające wydatek to: faktury, rachunki imienne, zaświadczenia potwierdzające wydatki 

> Faktury/rachunki/zaświadczenia powinny być wystawione na ucznia bądź jego opiekuna prawnego.

> Prosimy pamiętać, że sprawozdanie powinno być podpisane przez rodzica jeżeli uczeń nie jest pełnoletni

WSKAZÓWKI JAK DOBRZE UZUPEŁNIĆ SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

> Prosimy o rzetelne uzupełnienie sprawozdania i napisanie jak najwięcej o swoich osiągnięciach, podjętych przedsięwzięciach, wolontariacie i najważniejszych wydarzeniach z całego roku szkolnego. Jesteśmy bardzo ciekawi co słychać u naszych stypendystów i czy otrzymane wsparcie spełniło swoją rolę i pomogło uczniom rozwijać skrzydła. 

> W polu podziękowanie bardzo prosimy o szczere i rozwinięte wypowiedzi. Jesteśmy za nie bardzo wdzięczni i z radością słowa stypendystów przekazujemy darczyńcom Fundacji Świętego Mikołaja

>  Prosimy pamiętać, że sprawozdanie powinno być podpisane przez rodzica jeżeli uczeń nie jest pełnoletni

Jeżeli mają Państwo pytania, zapraszamy do kontaktu:

> stypendia@mikolaj.org.pl

+ 48 791 793 021

+ 48 531 452 613 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Napisz do nas na stypendia@mikolaj.org.pl lub możesz skontaktować się bezpośrednio z koordynatorami programu.

Zdjęcie portretowe Antoniny Grządkowskiej - menedżerki programów edukacyjnych w Fundacji Świętego Mikołaja
Antonina Grządkowska

Menedżer programów edukacyjnych

Zdjęcie portretowe Anny Grunwald - koordynatorki programu w Fundacji Świętego Mikołaja
Anna Grunwald

Koordynator programu