Budowanie zespołu wolontariuszy - mini projekt krok po kroku

Aktualności

Mija rok od finału „Grania w Pomaganie”. Trzydzieści Szkolnych Klubów Wolontariatu z całej Polski podjęło wyzwanie zmiany świata na lepsze zaczynając od swoich lokalnych społeczności. Projekt był okazją do działania na rzecz innych, a także do zdobycia kompetencji przeprowadzania mikro projektów społecznych dla grupy uczniów. Dziś publikujemy materiały, które wtedy prowadziły wolontariuszy krok po kroku przez realizację pomysłów.

Zachęcamy, by do działań zbiórkowych na rzecz stypendiów angażować uczniów. Działania z grupą uczniów mogą być okazją do budowania zespołu wolontariuszy. Uczniowie nabywają wiele nowych umiejętności, działając metodą projektową a działania na rzecz innych mogą stanowić do tego doskonałą okazję. Wspólne działania uczniów i nauczycieli wzmacniają więzi w społeczności szkolnej, co ma pozytywny wpływ na atmosferę w szkole.

Granie w Pomaganie pokazało, że grupa uczniów prowadzona przez zaangażowanego nauczyciela może bardzo wiele zdziałać na rzecz innych i przy tej okazji bardzo się rozwinąć. Zespoły wolontariuszy od stycznia do maja 2022 r. poznawały swoje talenty, przeprowadzały analizę potrzeb w swoich społecznościach, zaplanowały oraz z sukcesem zorganizowały różne akcje charytatywne, a na koniec przeprowadziły ewaluację swoich projektów i podziękowały wszystkim, którzy pomogli im w realizacji akcji.

015.jpg

Zachęcamy, by według tego wzoru prowadzić projekty z udziałem uczniów w szkołach. Podczas kolejnych spotkań wolontariusze mogą podjąć refleksję nad obecną sytuacją w ich społecznościach i tym, co i jak chcieliby zmienić. Następne spotkania mogą dotyczyć już zaplanowania konkretnych działań, a mianowicie miniprojektów charytatywnych, w ramach których uczniowie będą zbierali pieniądze na wybrany przez siebie cel: stypendia dla zdolnych, zaangażowanych społecznie uczniów swojej szkoły, pomoc Ukrainie bądź inny. W czasie spotkań warto zachęcać wolontariuszy do stworzenia  harmonogramu, określenia celów, grupy odbiorców wydarzenia oraz decyzji, kogo poproszą o pomoc w przygotowaniach. Warto zachęcać wolontariuszy do refleksji nad tym, jakie trudności mogą ich spotkać i jak im zawczasu zapobiec.

Granie w Pomaganie było wielkim świętem solidarności i aktywności obywatelskiej. Uczniowie angażujący się w Szkolnych Kołach Wolontariatu organizowali własne projekty charytatywne w swoich społecznościach: kiermasze ciast, słodkości oraz własnoręcznie wykonywanych świątecznych ozdób i palm wielkanocnych. Wykorzystywali też swoje talenty, np. występując na szkolnych koncertach lub w przedstawieniach. Wolontariusze zorganizowali Dzień Sportu, Pokazy Talentów, Zdrowe Śniadania, bieg charytatywny. Pisali też listy do absolwentów. W rezultacie młodzież przeprowadziła szereg pięknych inicjatyw na rzecz potrzebujących w swoich miejscowościach i przy okazji zebrała ponad 77 000 zł!

Wydarzenia zorganizowane przez dzieci i młodzież przyniosły wiele pięknych owoców. Najpiękniejszym podsumowaniem koncertu charytatywnego przygotowanego przez uczniów z Rud były słowa jednej  osoby z publiczności: "Dziękuję Wam. Po tym, co tutaj się wydarzyło, czuję się lepszym człowiekiem."

 "Ta akcja była szansą na poznanie nie tylko nowych znajomych, ale też samych siebie. Prawdę mówiąc, wszystkie nowe wyzwania, jakie położył przed nami projekt, zmuszały nas do wyjścia ze strefy komfortu. Dzięki temu dały szansę, do rozwoju pod każdym względem."- tak podsumował udział w Graniu w Pomaganiu jeden z uczestników.

 "Wolontariat jest świetnym doświadczeniem, żeby uczniowie zobaczyli, że nie wszystkim dzieje się dobrze, że są osoby które potrzebują pomocy. Dostrzeżenie, że są wśród nas różni ludzie, różne problemy i to spotkanie się dzieci z tą różnorodnością jest bardzo dla uczniów rozwijające. Rodzice często chcą dzieci chronić i nie pokazują im tej trudniejszej części życia. Wolontariat uczy empatii, współpracy, a także pokazuje, że warto doceniać to co życie dobrego nam przynosi." – Łukasz Zalewski, koordynator  szkolnego koła wolontariat ze szkoły podstawowej w Trzemesznie.

Wolontariat młodzieży to bardzo ważny temat, który wymaga pielęgnowania i wsparcia. Pełni rolę zarówno wychowawczą, profilaktyczną jak i przynosi piękne owoce potrzebującym i lokalnym społecznościom. Dzięki zaangażowaniu w wolontariat młodzież uczy się nowych rzeczy, nawiązuje głębokie relacje, tak deficytowe po kilku latach pandemii, a także bierze na siebie odpowiedzialność za wspólne sprawy, co jest wyjątkowo ważne w przyszłym – dorosłym życiu. – Antonina Grządkowska z Fundacji Świętego Mikołaja.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Napisz do nas na stypendia@mikolaj.org.pl lub możesz skontaktować się bezpośrednio z koordynatorami programu.

Zdjęcie portretowe Antoniny Grządkowskiej - menedżerki programów edukacyjnych w Fundacji Świętego Mikołaja
Antonina Grządkowska

Menedżer programów edukacyjnych

Zdjęcie portretowe Anny Grunwald - koordynatorki programu w Fundacji Świętego Mikołaja
Anna Grunwald

Koordynator programu