Akcja dla szkół - Stypendium na dobry początek!

Aktualności

Od 1 do 19 września Fundacja Świętego Mikołaja potroi każdą złotówkę, którą wpłynie na szkolne subkonto stypendialne. Zachęcamy każdą szkołę w Polsce do działania razem z nami na rzecz wyjątkowo zdolnych i zaangażowanych dzieci z niezamożnych rodzin!

Fundacja Świętego Mikołaja odpowiadając na problem nierówności edukacyjnych w Polsce oraz chcąc pomóc zdolnym dzieciom z niezamożnych rodzin uruchamia akcję „Stypendium na dobry początek”. Akcja ma na celu zbiórkę jak największych środków, w jak najkrótszym czasie, na stypendia dla zdolnych dzieci potrzebujących pomocy w tym roku szkolnym.

sw.-Mikolaj-jesien-poziom_maly.jpg

W ramach akcji Fundacja łączy szkoły z darczyńcami, którzy solidarnie chcą pomagać dzieciom. Akcja potrwa od 1 do 19 września 2023. A już w październiku do zdolnych dzieci z niezamożnych rodzin trafi pierwsza transza rocznego stypendium.

Stypendium jest narzędziem pozwalającym wyrównywać szansę na rozwój dla dzieci, które już wyróżniły się uzdolnieniami, są zaangażowane społecznie i zdeterminowane do pracy nad sobą, a jedynie sytuacja materialna rodziny uniemożliwia im rozwinięcie skrzydeł.

Szkoła biorąca udział w akcji „Stypendium na dobry początek” otrzymuje od Fundacji:

- dla szkół, które przystąpią w ramach akcji do programu: na start kwota 3000 zł na pierwsze roczne stypendium dla swojego zdolnego ucznia w potrzebie;

- dedykowane subkonto, na które mogą wpłacać lokalni darczyńcy (absolwenci, zamożniejsi rodzice, lokalni przedsiębiorcy, sąsiedzi itp.) – 100% tych wpłat zostanie przekazane na stypendia dla dzieci w tej konkretnej szkole; 

- W ramach akcji każda złotówka która wpłynie na stypendialne subkonto szkoły zostanie potrojona przez Fundację Świętego Mikołaja (oznacza to, że jeżeli na szkolne subkonto stypendialne wpłynie darowizna w kwocie 1000 zł, Fundacja dopłaci 2000 zł i w ten sposób szkoła będzie miała 3000 zł na stypendium dla swojego ucznia w potrzebie);

- gotowy system do obsługi stypendiów w swojej szkole (gotowe regulaminy i wzory dokumentów, portal do zarządzania stypendiami, materiały do promocji)

Fundacja Świętego Mikołaja już od 25 lat wspiera dzieci, a od 2010 roku prowadzi ogólnopolski program Stypendia św. Mikołaja, który jest dedykowany właśnie dzieciom zdolnym i zaangażowanym, a z rodzin niezamożnych. W poprzednim roku szkolnym pomocą stypendialną objętych zostało prawie 300 dzieci, a Fundacja przekazała prawie 700 000 zł na ten cel.

POMÓŻ DZIECIOM SPEŁNIAĆ MARZENIA. UFUNDUJ STYPENDIUM NA DOBRY POCZĄTEK!

Jeżeli możesz wesprzeć uczniów z wybranej przez Ciebie szkoły, prosimy Cię o darowiznę na rzecz stypendiów św. Mikołaja, które trafią do wybitnie zdolnych dzieci z niezamożnych rodzin >> POMAGAM DZIECIOM Z WYBRANEJ SZKOŁY

Jeżeli rozwój talentów dzieci z niezamożnych rodzin jest dla Ciebie ważny, ale nie chcesz wybierać konkretnej szkoły, której dedykujesz pomoc >> POMAGAM ZDOLNYM DZIECIOM Z NIEZAMOŻNYCH RODZIN

darowizna na Stypendia św. Mikołaja:
numer konta: 56 1090 0004 9149 9999 9999 9999
tytuł przelewu: darowizna na stypendia

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Napisz do nas na stypendia@mikolaj.org.pl lub możesz skontaktować się bezpośrednio z koordynatorami programu.

Zdjęcie portretowe Antoniny Grządkowskiej - menedżerki programów edukacyjnych w Fundacji Świętego Mikołaja
Antonina Grządkowska

Menedżer programów edukacyjnych

Zdjęcie portretowe Anny Grunwald - koordynatorki programu w Fundacji Świętego Mikołaja
Anna Grunwald

Koordynator programu