1,5% podatku na Stypendia św. Mikołaja w Twojej szkole

Aktualności

W 2023 roku szkoła w Czarnej, maleńkiej miejscowości w Bieszczadach, dzięki przekazaniu 1,5% podatku pozyskała 4500 złotych, zaś szkoła w Rucianem – Nida uzbierała rekordową kwotę ponad 5000 zł!
Pieniądze te trafiły do stypendystów i pomagają im rozwijać pasje i zainteresowania.

Zachęcamy, by przekazywać 1,5% podatku na Stypendia św. Mikołaja dla uczniów w konkretnej, bliskiej Państwa sercu szkole. Warto! Zdolne dzieci to lokalny skarb.

Aby przekazać 1,5% podatku na stypendia w konkretnej szkole, należy zalogować się do usługi Twój e-PIT na stronie https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/ i wejść w edycję rocznego zeznania podatkowego (PIT).

020A9936.jpg

Następnie w rubryce „Numer KRS” należy wpisać numer KRS Fundacji Świętego Mikołaja: 0000 126 602

W rubryce „Cel szczegółowy” należy wpisać nazwę, numer i miejscowość szkoły, na którą chcą Państwo przekazać 1,5%, np. Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach

UWAGA! Prosimy nie wpisywać nazwy szkoły w rubryce „Uwagi”. Tych informacji nie otrzymujemy od Urzędu Skarbowego, w związku z czym nie mamy możliwości przekazania Państwa 1,5% na wskazaną w uwagach  szkołę.

Szkoła chce pomóc zdolnym uczniom z niezamożnych rodzin poprzez stypendia. Stypendium dla takiego ucznia to szansa, aby mógł rozwijać swoje talenty, kupił niezbędne materiały, opłacił udział w zajęciach, czy kursach. Dzięki stypendium możemy wzmacniać ukryty w dzieciach potencjał i pomagamy im rozwijać skrzydła. Stypendium to także szansa, aby niezamożny uczeń mógł w przyszłości stać się mądrym dorosłym, a swoją wiedzą i umiejętnościami zaczął służyć swojej społeczności.

Drodzy koordynatorzy!

Informując o możliwości przekazania 1,5% podatku na konkretną szkołę, pomagają Państwo dzieciom i młodzieży, które się w niej uczą.

Jeśli chcą Państwo dotrzeć do jak największej liczby osób, zachęcamy do:

- umieszczenia informacji o możliwości przekazania 1,5% podatku na szkołę na stronie internetowej szkoły

- rozesłania informacji do rodziców poprzez platformę Librus lub inną, z której korzysta szkoła

- rozdania dzieciom ulotek, żeby przekazali je rodzicom

- umieszczenia informacji o 1,5% podatku na szkołę w stopce maila.

Ulotki można stworzyć samemu w programie Word lub skorzystać z ulotek dostępnych TU.

Gotowe ulotki należy uzupełnić o nazwę, numer i miejscowość szkoły.

Zachęcamy do odwiedzania biur księgowych i zostawiania w nich ulotek, a także do zachęcania księgowych do proponowania swoim klientom, aby przekazali 1,5% podatku na stypendia dla zdolnych uczniów w Państwa szkole.

Można rozdać ulotki pracownikom lokalnych dużych zakładów pracy – by oni z kolei dystrybuowali je wśród swoich kolegów z pracy.  

Można także zapytać rodziców, czy będą chcieli powiedzieć o Stypendiach św. Mikołaja w swoim miejscu pracy.

Możliwość zasilenia funduszu stypendialnego dla zdolnej i zaangażowanej młodzieży z lokalnej szkoły na pewno przekona większość pracowników.

Warto zachęcić także emerytów i rencistów do rozliczenia się i przekazania 1,5% podatku na rzecz stypendiów. Można np. podczas Dnia Babci i Dziadka organizowanych w szkole poprosić seniorów o przekazanie 1,5% podatku na stypendia dla uczniów.

Emeryci i renciści nie mają obowiązku rozliczania się, ale mają taką możliwość! Nie wszyscy mogą o tym  wiedzieć, dlatego warto ich o tym informować. Jeśli chcą się rozliczyć, powinni samodzielnie złożyć PIT w oparciu o rozliczenie ZUS i wpisać wszystkie dane dot. celu szczegółowego 1,5%.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Napisz do nas na stypendia@mikolaj.org.pl lub możesz skontaktować się bezpośrednio z koordynatorami programu.

Zdjęcie portretowe Antoniny Grządkowskiej - menedżerki programów edukacyjnych w Fundacji Świętego Mikołaja
Antonina Grządkowska

Menedżer programów edukacyjnych

Zdjęcie portretowe Anny Grunwald - koordynatorki programu w Fundacji Świętego Mikołaja
Anna Grunwald

Koordynator programu