Zespół Szkół im. ks. prałata płk. Tadeusza Dłubacza w Birczy
37-740 Bircza, Ojca Świętego Jana Pawła II 10

Złóż wniosek o przyznanie stypendium

Stan konta 1077.14 zł
Stypendyści w tym roku 0
Do kolejnego stypendium brakuje 922.86 zł
Opis szkoły

Nasza szkoła znajduje się w pięknej miejscowości na Pogórzu Przemyskim. Otaczają ją lasy i góry, które przyciągają turystów. Mamy bogatą historię , związaną z wielokulturowym społeczeństwem , które niegdyś tu żyło. Pozostałościami po tamtych czasach są stare cmentarze, kapliczki, czy cerkwie. Historia naszego Gimnazjum rozpoczyna się dnia 1.09.1999 r. W tym dniu rok szkolny rozpoczęło 132 absolwentów szkół podstawowych z terenu Gminy Bircza. Powstało wtedy 6 oddziałów klas I. Początki były trudne; w Pałacu Humnickich, pierwszej siedzibie szkoły brakowało sal, a lekcje odbywały się w budynku Zespołu Szkół w Birczy. Zmiany nadeszły we wrześniu 2001, kiedy to, wraz z uroczystym rozpoczęciem roku szkolnego, oddano do użytku nowy budynek szkoły. Uroczystego otwarcia dokonał Biskup Polowy Sławoj Leszek Głódź. W tym samym dniu nadano naszej szkole imię ks. prałata płk. Tadeusz Dłubacza, oraz odsłonięto tablicę pamiątkową.
Następną ważną uroczystością w naszej szkole było nadanie i poświęcenie sztandaru, które odbyło się w dniu 28.05.2003.
29.10.2009r. odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 10-lecia naszej szkoły. Miały one miejsce w Letnim Ośrodku Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w Łomnej. Nasza szkoła współpracuje z licznymi instytucjami , które wspomagają pracę nauczycieli i uczniów. Kultywujemy też tradycje szkoły, związane z osobą Patrona. Staramy się przybliżać uczniom historię ,,Małej Ojczyzny''. Stąd w szkole dużo się dzieje, organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi, w tym z dawnymi mieszkańcami gminy.
Uczestniczą oni w wielu różnych projektach edukacyjnych, w tym międzynarodowych. Przy szkole powstało Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich ,,Szansa'', które założyli nauczyciele. Pozyskuje ono dotacje na wszelkie działania skierowane do młodzieży. Organizuje wypoczynek letni i zimowy, projekty wymiany międzynarodowej, wycieczki , konkursy.
Nasze Gimnazjum ma tytuł ,,Szkoła z klasą''. Jesteśmy także jedyną w Powiecie Przemyskim ,,Szkołą Odkrywców Talentów''. Tytuł ten nadany został w 2011 r. przez Minister Edukacji Narodowej. Odkrywamy talenty uczniów, rozwijamy je i pielęgnujemy, czego wyrazem są liczne sukcesy naszych podopiecznych w różnych dziedzinach. Jednym z największych sukcesów naszych uczniów i nauczycieli było zdobycie I miejsca w ogólnopolskim konkursie ,,Usuwamy azbest''. Nagrodą był czek na 75.000,00 zł. Dzięki tym pieniądzom szkoła zakupiła nowe meble, a uczniowie polecieli na wycieczkę do Tunezji. W naszej szkole działa szkolna grupa Amnesty International. Ma ona na swoim koncie duże sukcesy w skali ogólnopolskiej. Skupia zarówno absolwentów , jak i uczniów szkoły. Co roku bierzemy udział w Międzynarodowym Maratonie Pisania Listów. Pod względem ilości napisanych listów jesteśmy na pierwszym miejscu od dwóch lat. Mamy nadzieję , że wynik ten utrzymamy w przyszłości.
Od 1 września 2017 r. gimnazjum zostało włączone do Liceum Ogólnokształcącego , które wchodzi w skład Zespołu Szkół im. ks. płk. Tadeusza Dłubacza w Birczy.
Zapraszamy ludzi o dobrych sercach do włączenia się w akcję zbierania funduszy na stypendia dla naszych uczniów. Każda wpłata , nawet najmniejsza, będzie mile widziana! Dziękujemy z góry za wsparcie!
Jednocześnie składamy gorące słowa wdzięczności wszystkim , którzy już nas wspomogli,a często pozostają anonimowi. Jesteście Państwo wspaniali!!!

Podziel się miłością z uczniami tej szkoły
nr konta szkoły: PL36109000049149000000000215
Kopiuj
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Joanna Głodowska
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.