Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
87-100 Toruń, Gagarina 11

Złóż wniosek o przyznanie stypendium

Stan konta 0.00 zł
Stypendyści w tym roku 0
Do kolejnego stypendium brakuje 2000.00 zł
Opis szkoły
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA, Toruń - Bydgoszcz,
www.umk.pl www.absolwent.umk.pl

Liczba wydziałów: 16, w tym 3 w Collegium Medicum w Bydgoszczy
Liczba studentów - ok. 30 tys.
- na studiach stacjonarnych: ponad 20 tys.
- na studiach niestacjonarnych: ponad 9 tys.
- na studiach doktoranckich: ponad 900
Liczba absolwentów: ok. 150 tys., w tym w Programie "Absolwent UMK": 14, 6 tys.
Liczba pracowników - ok. 4300, w tym nauczyciele akademiccy 2203

Kierunki studiów:

* administracja
* analityka medyczna
* archeologia
* archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
* astronomia
* automatyka i robotyka
* biologia
* biotechnologia
* chemia
* dietetyka
* dziennikarstwo i komunikacja społeczna
* edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
* ekonomia
* etnologia
* europeistyka
* farmacja
* filologia polska
* filologia
o angielska
o bałkańska (język albański i język serbski)
o germańska
o klasyczna
o romańska
o rosyjska
o słowiańska (język czeski)
o włoska
* filozofia
* finanse i rachunkowość
* fizjoterapia
* fizyka
* fizyka techniczna
* geografia
* grafika
* hellenistyka
* historia
* historia sztuki
* informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
* informatyka
* informatyka stosowana
* japonistyka
* kierunek lekarski
* konserwacja i restauracja dzieł sztuki
* kosmetologia
* kulturoznawstwo
* malarstwo
* matematyka
* matematyka i ekonomia
* materiały współczesnych technologii
* międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne
* ochrona dóbr kultury
* ochrona środowiska
* pedagogika
* pedagogika specjalna
* pielęgniarstwo
* politologia
* położnictwo
* prawo
* ratownictwo medyczne
* rzeźba
* socjologia
* stosunki międzynarodowe
* teologia
* teologia kapłańska
* turystyka i rekreacja
* wiedza o kulturze śródziemnomorskiej
* zarządzanie
* zdrowie publiczne

Wspieraj swoją uczelnię!
Podziel się miłością z uczniami tej szkoły
nr konta szkoły: PL13109000049149000000000144
Kopiuj
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Joanna Głodowska
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.