Technikum w Zespole Szkół w Wojewodzinie
19-200 Grajewo, Wojewodzin 52

Złóż wniosek o przyznanie stypendium

Stan konta 980.10 zł
Stypendyści w tym roku 0
Do kolejnego stypendium brakuje 1019.90 zł
Opis szkoły
Szkoła położona jest na terenie województwa podlaskiego, w regionie Kotliny Biebrzańskiej, w gminie Grajewo, w podmiejskiej miejscowości - Wojewodzin. Technikum wchodzi w skład Zespołu Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie i kształci w kierunkach: Technik Rolnik, Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technik Hotelarstwa, Technik Budownictwa, Technik Weterynarii, Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej. Szkoła mieści się w trzypiętrowym budynku liczącym 19 sal lekcyjnych z dostępem do stałego łącza Internetu - Wi Fi, bibliotekę z czytelnią, salę gimnastyczną z zapleczem i siłownią. Większość pracowni wyposażonych jest w nowoczesne pomoce dydaktyczne, środki audiowizualne i multimedialne (min. projektory, komputery, telewizory plazmowe, głośniki). Na terenie szkoły znajdują się warsztaty budownictwa i rolnictwa. Mocną stroną bazy jest: dobrze wyposażony internat ze stołówką i świetlicą, kompleks boisk i lodowisko zimą, co stwarza duże możliwości rozwoju sprawności fizycznej młodzieży. Uczniowie korzystają ponadto z nowocześnie wyposażonych pracowni: gastronomicznej, higieny i obsługi konsumenta oraz recepcji i pokoju hotelowego. Budynek szkoły i internat jest przystosowany do pobytu w nim osób niepełnosprawnych.
Kadra szkoły stawia wysoko poprzeczkę nie tylko uczniom, ale przede wszystkim sobie i ciągle pogłębia swoje kwalifikacje i kompetencje. Dyrekcja i nauczyciele:
• tworzą warunki do pełnego, indywidualnego rozwoju każdego ucznia zgodnie z jego możliwościami i potrzebami;
• zachęcają do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym i do podejmowania inicjatyw promujących tolerancję, szacunek i akceptację drugiego człowieka;
• wzmacniają wiarę ucznia we własne siły i w realność sukcesu;
• pogłębiają współpracę z rodzicami w związku z problemami współczesnej młodzieży w zmieniającym się świecie.
Podziel się miłością z uczniami tej szkoły
nr konta szkoły: PL49109000049149000000000466
Kopiuj
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Joanna Głodowska
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.