II Liceum Ogólnokształcące w Końskich
26-200 Końskie, Sportowa 9

Złóż wniosek o przyznanie stypendium

Stan konta 617.70 zł
Stypendyści w tym roku 0
Do kolejnego stypendium brakuje 1382.30 zł
Opis szkoły

II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich to szkoła nowoczesna, dobrze przygotowana do realizacji wyzwań XXI wieku.

II Liceum to szkoła, która stwarza uczniom warunki nowoczesnego kształcenia, dysponując odpowiednim sprzętem i pomocami dydaktycznymi. Na szczególną uwagę zasługuje powstałe w br. szk. Multimedialne Centrum Informacyjne, dwie pracownie informatyczne wyposażone w komputery połączone z siecią Internet, dwie sale gimnastyczne do ćwiczeń i gier sportowych, boisko sportowe i możliwość korzystania z urządzeń lekkoatletycznych na stadionie miejskim.

Szkoła posiada jeden z bogatszych w mieście księgozbiorów bibliotecznych skatalogowanych w systemie MOL. Uczniowie i pracownicy korzystają z czytelni i fachowego doradztwa bibliotekarzy.

Pracownie przedmiotowe, urządzone i dostosowane do potrzeb programowych, wciąż wzbogacane są w nowe pomoce, które ułatwiają przekazywanie wiedzy i rozwijanie zainteresowań uczniów.

Trudno jest wymienić wszystkie działania, choćby te najważniejsze, jakie prowadzi szkoła w zakresie kształcenia, wychowania, rozwoju zainteresowań młodzieży, promocji uczniów zdolnych i utrwalania tradycji szkoły. Naszym atutem są bardzo dobre wyniki egzaminu dojrzałości, wysoki wskaźnik absolwentów, którzy podejmują naukę na wyższych uczelniach, a także sukcesy uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

Nasi uczniowie uczestniczą w projektach wymiany międzynarodowej.

Podziel się miłością z uczniami tej szkoły
nr konta szkoły: PL09109000049149000000000216
Kopiuj
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Joanna Głodowska
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.