Informacje o szkole
Szkoła Podstawowa nr 146 w Warszawie
Zgłoszona
Szkoła Podstawowa nr 146 w Warszawie
Typ szkoły:
Szkoła podstawowa 
Adres:
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 33 
Patron:
Janusz Korczak 
Telefon:
0228579146 
Faks:
0228579146 
Adres email:
Adres WWW:
MISJA SZKOŁY
"Nasza szkoła przygotowuje uczniów do życia we współczesnym świecie oraz kontynuowania nauki na wyższych szczeblach kształcenia. Zapewnia poczucie bezpieczeństwa, uczy aktywnego pełnienia ważnych ról społecznych"


W NASZEJ SZKOLE REALIZOWANE SĄ:

1. Projekty edukacyjne:
? Otwarcie na języki i kultury świata z nauczaniem języka francuskiego?
? ?Wiem, co jem?
? ?Wilanów znany i nieznany?
? Muzealne zajęcia edukacyjne na Zamku Królewskim
? ?Od zabawy do sportu?
? Otwarte Obiekty Sportowe
"Wars i sawa"
2. Comiesięczne koncerty muzyki poważnej
3. Festiwal teatralny
4. Wycieczki edukacyjne i turystyczno-krajoznawcze
5. ?Zielone szkoły?

Odbywają się liczne zajęcia pozalekcyjne:

? Koła przedmiotowe
? Zajęcia sportowe
? Zajęcia artystyczne:
- Plastyczne
- Teatralne
- Chór
- Zajęcia taneczne
? Warsztaty dziennikarskie
? Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
? Zajęcia komputerowe
? Zajęcia terapeutyczne
Stypendia Św. Mikołaja
Bieżący semetr:
Dostępne środki
292,86 zł
Stypendia w bież. sem.
0
Jednorazowa pomoc
0
Poprzednie semestry:
Środki zebrane (ogółem)
1 692,86 zł
Przyznane stypendia (ogółem)
2
Jednorazowa pomoc (ogółem)
1
Numer konta szkoły:
68 1090 0004 9149 0000 0000 0124
Odbiorca:
Fundacja Świętego Mikołaja,
ul.Przesmyckiego 40,
05-500 Piaseczno
Przekaż środki
Lista wpłat
Stypendia Św. Mikołaja
Do poprawnego działania portalu konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScriptu. Włącz obsługę JavaScriptu i odśwież stronę.
Trwa ładowanie
Stypendia Św. Mikołaja