Informacje o szkole
Społeczna Szkoła Podstawowa "ZIPI INKLUZJA" w Skawinie
Zgłoszona
Typ szkoły:
Szkoła podstawowa 
Adres:
32-050 Skawina, ul. Sikorskiego 13 
Patron:
 
Telefon:
519 549 852 
Faks:
 
Adres email:
Adres WWW:
Wspaniałe miejsce dla uczniów. Przygotowani jesteśmy do opieki i pracy z dziećmi z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. Zespół specjalistów troszczy się o rozwój każdego dziecka. Integracja, szacunek, nowoczesne metody pracy z dziećmi.
Prowadzimy pełną rewalidację dla dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym oraz zapewniamy pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
Placówka ZIPI INKLUZJA jest wyposażona w salę fizjoterapeutyczną oraz Salę Doświadczania Świata.

Cele i wymagania stawiane są przed dzieckiem tak, by mogło systematycznie zdobywać wiedzę i doświadczenie oraz doskonalić umiejętności przy uwzględnieniu własnych potrzeb, możliwości i zainteresowań – realizując jednocześnie wymagania określone w podstawie programowej.

Nasi uczniowie wspierani przez nauczycieli – mentorów, uczą się we własnym tempie, bez sztywnego systemu klasowo-lekcyjnego, podziału na grupy wiekowe i tradycyjnych stopni. Współpracują wzajemnie się wspierając i szanując potrzeby otaczających Ich osób.

Zajęcia dydaktyczne organizowane są w różnych formach: praca większej lub mniejszej grupy, w parach, indywidualnie. Chętnie pracujemy w grupach zróżnicowanych wiekowo lub ze względu na poziom zaawansowania, potrzeb, zainteresowań. Dzięki takiemu rozwiązaniu uczniowie mają świadomość, że każdy jest inny, ma inne doświadczenia, umiejętności i wiedzę. Uczą się współpracy, pomocy innym, uczenia się od kolegów i koleżanek. Rywalizację i porównywanie zastępują współdziałaniem. Akceptują odmienność i uczą się własnej pozytywnej asertywności.

Nauczyciele, wychowawcy i nauczyciele wspomagający, specjaliści, pełnią rolę obserwatora i doradcy. Wspierają samodzielne poszukiwania i działania uczniów, kreuje przestrzeń edukacyjną dla tych działań.

Najważniejszym zadaniem w naszej pracy jest aktywność własna ucznia, dlatego też poszukujemy nowych rozwiązań w nauczaniu. Aktywne metody angażujące każdego ucznia w proces uczenia się, między innymi: pracę metodą projektu, naukę przez doświadczanie.

Aktywności własnej sprzyja organizacja zajęć również poza budynkiem szkoły i podczas wycieczek.


Zapraszamy na naszą stronę internetową:

https://inkluzjaskawina.edu.pl/szkola-podstawowa/
Stypendia Św. Mikołaja
Bieżący semetr:
Dostępne środki
225,51 zł
Stypendia w bież. sem.
1
Jednorazowa pomoc
0
Poprzednie semestry:
Środki zebrane (ogółem)
2 225,51 zł
Przyznane stypendia (ogółem)
2
Jednorazowa pomoc (ogółem)
0
Numer konta szkoły:
84 1090 0004 9149 0000 0000 0515
Odbiorca:
Fundacja Świętego Mikołaja,
ul.Przesmyckiego 40,
05-500 Piaseczno
Przekaż środki
Lista wpłat
Stypendia Św. Mikołaja
Do poprawnego działania portalu konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScriptu. Włącz obsługę JavaScriptu i odśwież stronę.
Trwa ładowanie
Stypendia Św. Mikołaja