Informacje o szkole
Szkoła Podstawowa nr 23 we Wrocławiu
Zgłoszona
Szkoła Podstawowa nr 23 we Wrocławiu
Typ szkoły:
Szkoła podstawowa 
Adres:
52-235 Wrocław, ul. Przystankowa 32 
Patron:
gen.Stefana"Grota"Roweckiego 
Telefon:
717986846 wew. 140 
Faks:
0717986846 
Adres WWW:
1. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY I ŚRODOWISKA:
Jesteśmy małą szkołą na obrzeżach miasta, która mieści się w dwóch budynkach, oddzielnie klasy 1-3 (ul. Pawia) i klasy 4-8 (ul. Przystankowa). Świetlica szkolna znajduje się w obu budynkach.
Kadra nauczycielska składa się z nauczycieli o różnym poziomie awansu zawodowego, niejednokrotnie łączy pracę w dwóch szkołach (uzupełnianie etatu). W szkole jest pedagog, dwóch psychologów i logopeda, a od tego roku także kilku pedagogów specjalnych.
Mimo stereotypu o zamożności okolicznych mieszkańców obserwujemy narastające zjawisko trudności finansowych w niektórych rodzinach: są to zazwyczaj rodziny niepełne lub dotknięte choroba lub niepełnosprawnością. Dzieci żyjące w tych rodzinach nie mają często możliwości udziału w konkursach zewnętrznych, wycieczkach, wyjściach edukacyjnych, za które należy ponieść odpłatność (a organizujemy ich w szkole bardzo dużo). Ewenementem jest chyba to, że nie mamy dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
Coraz częściej przyjmujemy uczniów spoza wschodniej granicy Polski, których rodzice maja gorsze uposażenie lub któreś jest bezrobotne. Organizujemy dla nich dodatkowe wsparcie (językowe i materialne). Nasi nauczyciele włączyli się w program miejski "Wrocław na językach świata", pomagają też dzieciom w ramach godzin nie/odpłatnych lub organizują wyjścia w weekendy.
W szkole pojawiają się trudności wychowawcze lub emocjonalne wśród uczniów. Wielu naszych uczniów jest bardzo ambitnych, pracowitych, odpowiedzialnych i samodzielnych. Zauważalne jest to, że Rodzice kładą bardzo duży nacisk na edukację i rozwój swoich dzieci. Większość z nich uczęszcza na wiele zajęć pozalekcyjnych (mamy bogata ofertę zajęć) i pozaszkolnych ( w większości odpłatnych). Prowadzone są zajęcia: psychoedukacyjne, indywidualne wspierające rozwój dziecka z pedagogiem dla dzieci dwujęzycznych lub obcokrajowców, terapii pedagogicznej, dla klI-III z logopedą i psychologiem.

2. OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE
W szkole istnieje ponad 40 kół zainteresowań i zespołów wyrównawczych.
Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w rożnych dziedzinach
Co roku bierzemy udział w licznych konkursach i olimpiadach a nasi uczniowie zajmują wysokie lokaty, np. w:
• ogólnopolskim konkursie "Alfik matematyczny"
• konkursie matematycznym "Olimpus" i konkursie "Multitest"
• Maratonie Matematycznym
• • Ogólnopolskim Konkursie Logicznego Myślenia
• międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur”
• ogólnopolskim konkursie „Maks matematyczny”
• ogólnopolskim konkursie matematycznym „Mat”
-konkursie matematyka i ekonomia
- -Ogólnopolskim Dyktandzie Szkolnym
- ogólnopolskim konkursie przedmiotowym z j. polskiego Albus
- Konkursie Olimpiada Wiedzy Archimedes Polonica Plus
-Ogólnopolskim Konkursie Panda z języka polskiego
- Ogólnopolskim Konkursie "Leon" z języka polskiego
-Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z J. Polskiego Olimpus
- Ogólnopolskim Konkursie z Języka Polskiego Galileo
- Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna Olimpus
- Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus Historia
- Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy z J. Polskiego EDI Pingwin
- Ogólnopolski konkurs Multitest z języka angielskiego

Zob. https://www.sp23wroc.pl/2018_2019.php
• Inne osiągnięcia:
- osiągnięcia sportowe
- sukcesy uczniów z grupy teatralnej MDK,
- udział w konkursach plastycznych
- Laureatka w konkursie "Ośmiu Wspaniałych" (etap dolnośląski)

3. DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE
Nasza Szkoła realizuje różne programy zakresu profilaktyki (np. My dla świata, Ambasadorzy Dialogu, świadomy Obywatel, Szkolny program profilaktyki i socjoterapii, Bezpieczna droga do szkoły, Bezpieczna jazda na rowerze,t, Akademia Puchatka, Ambasadorzy Bezpiecznego internetu- i inne). Od wielu lat współpracuje z: Policją, Strażą Miejską, zwł. Strażnikiem Osiedlowym, Poradniami Pedagogiczno-Psychologicznymi, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Kuratorami , Proboszczem lokalnej parafii Kościoła Katolickiego, Radą Osiedla Wojszyce, Strażą Ochrony Kolei, Stowarzyszeniem Żyj Kolorowo, Domem Pokoju, Wrocławską Inicjatywą Rowerową. W szkole od 11 lat działa Grupa Wolontariatu. Przynajmniej raz w miesiącu organizujemy akcje charytatywne. W 2019 roku nasza uczennica i stypendystka Fundacji Św.Mikołaja zdobyła tytuł Laureatki dolnośląskiej edycji konkursu 8 Wspaniałych, co jest sporym wyróżnieniem. Reasumując można stwierdzić, że w szkole nie ma większych problemów wychowawczych (te które istnieją, związane są z prawami rozwojowymi tej grupy wiekowe lub problemami zdrowotnymi dzieci- dla nich postaraliśmy się o asystentów). Większość dzieci jest ambitna i pracowita. 10% uczniów ma pewne trudności z nauką, ale jest objęta dodatkową pomocą pedagogiczną. Realizujemy program Ortograffiti i Ortograffiti z Bratkiem.

Staramy się uczestniczyć w imprezach organizowanych przez gminę Wrocław, Kościół,organizacje pozarządowe, np. Rowerowy Maj, Parada Niepodległości, Pikniki Rodzinne, Familijny Wrocław, Orszak Trzech Króli.
Jesteśmy szkołą przyjazną rowerom, promującą zdrowie, odkrywającą talenty i SZKOŁĄ Z KLASĄ.Stosujemy politykę "Chrońmy Dzieci".
Nasza strona: www.sp23wroc.pl
Stypendia Św. Mikołaja
Bieżący semetr:
Dostępne środki
1 074,40 zł
Stypendia w bież. sem.
0
Jednorazowa pomoc
0
Poprzednie semestry:
Środki zebrane (ogółem)
10 574,40 zł
Przyznane stypendia (ogółem)
13
Jednorazowa pomoc (ogółem)
1
Numer konta szkoły:
60 1090 0004 9149 0000 0000 0074
Odbiorca:
Fundacja Świętego Mikołaja,
ul.Przesmyckiego 40,
05-500 Piaseczno
Przekaż środki
Lista wpłat
Stypendia Św. Mikołaja
Do poprawnego działania portalu konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScriptu. Włącz obsługę JavaScriptu i odśwież stronę.
Trwa ładowanie
Stypendia Św. Mikołaja