Informacje o szkole
Szkoła Podstawowa nr 23 we Wrocławiu
Zgłoszona
Szkoła Podstawowa nr 23 we Wrocławiu
Typ szkoły:
Szkoła podstawowa 
Adres:
52-235 Wrocław, ul. Przystankowa 32 
Patron:
gen.Stefana"Grota"Roweckiego 
Telefon:
717986846 wew. 140 
Faks:
0717986846 
Adres WWW:
1. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY I ŚRODOWISKA:
Jesteśmy małą szkołą na obrzeżach miasta, która mieści się w dwóch budynkach, oddzielnie klasy 1-3 (ul. Pawia) i klasy 4-8 (ul. Przystankowa). Świetlica szkolna znajduje się w obu budynkach. Uczymy się na dwie zmiany, nasze budynki są przepełnione. Świetlica szkolna korzysta także z pomieszczeń przyparafialnych.
Kadra nauczycielska składa się z nauczycieli o różnym poziomie awansu zawodowego, niejednokrotnie łączy pracę w dwóch szkołach (uzupełnianie etatu). W szkole jest pedagog, dwóch psychologów i logopeda, a od tego roku także kilku pedagogów specjalnych.
Mimo stereotypu o zamożności okolicznych mieszkańców obserwujemy narastające zjawisko trudności finansowych w niektórych rodzinach: są to zazwyczaj rodziny niepełne lub dotknięte chorobą lub niepełnosprawnością. Dzieci żyjące w tych rodzinach nie mają często możliwości udziału w konkursach zewnętrznych, wycieczkach, wyjściach edukacyjnych, za które należy ponieść odpłatność (a organizujemy ich w szkole bardzo dużo). Ewenementem jest chyba to, że nie mamy dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Coraz częściej przyjmujemy uczniów spoza wschodniej granicy Polski, których rodzice mają gorsze uposażenie lub któreś jest bezrobotne. Organizujemy dla nich dodatkowe wsparcie (językowe i materialne). P. Pedagog i Klub Seniora osiedla Wojszyce zaangażowały się w program miejski "Wrocław na językach świata". Pedagog szkolny zaangażowała się, a potem włączyła szkołę do programu “Ambasadorzy Dialogu”.
Wielu naszych uczniów jest bardzo ambitnych, pracowitych, odpowiedzialnych i samodzielnych. Zauważalne jest to, że Rodzice kładą bardzo duży nacisk na edukację i rozwój swoich dzieci. Większość z nich uczęszcza na wiele zajęć pozalekcyjnych (mamy bogata ofertę zajęć) i pozaszkolnych ( w większości odpłatnych). Jednak pojawiają się trudności wychowawcze lub emocjonalne wśród uczniów. Prowadzone są zajęcia: psychoedukacyjne, indywidualne wspierające rozwój dziecka, dla dzieci dwujęzycznych lub obcokrajowców, zajęcia z terapii pedagogicznej, dla klas I-III także z logopedą i psychologiem. Realizujemy np. program Ortograffiti i Ortograffiti z Bratkiem oraz Insta.Ling.

2. OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE
W miarę możliwości organizujemy koła zainteresowań, rzadziej zespoły wyrównawcze. Co roku bierzemy udział w licznych konkursach i olimpiadach, a nasi uczniowie zajmują wysokie lokaty. Osiągnięcia naukowe w 2019/20 to np.:
• „Zdolny Ślązak”- nasi uczniowie to finaliści i laureaci z j. angielskiego, biologii i j. niemieckiego.
• „PROMOVERE TALENTA” - Wolontariuszka z kl.8a została nagrodzona tym stypendium.
• Uczeń klasy 6A znalazł się w gronie Laureatów konkursu na najlepszy projekt Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego XIV edycji.
• Uczennica kl.8b dostała się do finału konkursu lingwistyczno- matematycznego "Wieża Babel", podobnie uczeń kl.8a w olimpiadzie OJF z j.francuskiego.
• „Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy z J. Polskiego EDI Pingwin” – uczennica kl. 4a została laureatką z j.niemieckiego.
• „XV Dolnośląski Konkurs Wiedzy o Armii Krajowej” – zespół zajął 3 miejsce.
• „konkursie matematycznym "Olimpus" i konkursie "Multitest"- laureaci i wyróżnienia.
• Grupa Wolontariatu "My dla świata" SP 23 otrzymała wyróżnienie we wrocławskiej edycji konkursu Ośmiu Wspaniałych 2020.
• W 2019 r – stypendystka Solidarnych została Laureatką we wrocławskiej edycji konkursu "Ośmiu Wspaniałych" (etap dolnośląski)
Zob. wcześniejsze osiągnięcia: https://sp23wroc.pl/sukcesy.php

3. DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE
Nasza Szkoła realizuje różne programy zakresu profilaktyki (np. My dla świata w SP 23, Ambasadorzy Dialogu, świadomy Obywatel, Szkolny program profilaktyki i wychowania, Bezpieczna droga do szkoły, Bezpieczna jazda na rowerze, Akademia Puchatka, Rowerowa szkoła... i inne). Od wielu lat współpracujemy z: Policją, Strażą Miejską, Poradniami Pedagogiczno-Psychologicznymi, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Proboszczem lokalnej parafii Kościoła Katolickiego, Radą Osiedla Wojszyce, Strażą Ochrony Kolei, WCRS /Centrum Wolontariatu i wieloma NGO np. Stowarzyszeniem Żyj Kolorowo, Domem Pokoju, Wrocławską Inicjatywą Rowerową. Staramy się uczestniczyć w imprezach organizowanych przez gminę Wrocław, Kościół,organizacje pozarządowe np. Rowerowy Maj, Parada Niepodległości, Pikniki Rodzinne, Familijny Wrocław. Jesteśmy szkołą przyjazną rowerom, promującą zdrowie, odkrywającą talenty i SZKOŁĄ Z KLASĄ.Stosujemy politykę "Chrońmy Dzieci". W szkole od 12 lat działa wolontariat, który założyła pedagog szkolny, a potem włączyli się inni pracownicy szkoły. Od 3 lat włączyły się także rodziny niektórych uczniów. . Przynajmniej raz w miesiącu organizujemy akcje charytatywne. W 2019 roku nasza uczennica i stypendystka Fundacji Św.Mikołaja zdobyła tytuł Laureatki dolnośląskiej edycji konkursu 8 Wspaniałych, co jest sporym wyróżnieniem. Większość dzieci jest ambitna i pracowita. Reasumując można stwierdzić, że w szkole nie ma większych problemów wychowawczych (te które istnieją, związane są z prawami rozwojowymi tej grupy wiekowe lub problemami zdrowotnymi dzieci. Zatrudniamy nauczycieli wspomagających. 10% uczniów ma pewne trudności z nauką i jest objęta dodatkową pomocą pedagogiczną, niemniej jednak prawie 1/5 wymaga wsparcia pedagogiczno-psychologicznego.
W okresie lockdownu nie zaprzestaliśmy działalności charytatywnej: zostaliśmy obdarowani przez PGNiG - Gazoprojekt i Radę Rodziców komputerami dla potrzebujących uczniów.
Dzięki wsparciu Rodziców nie zaniechaliśmy akcji charytatywnych („Wolontariat w Koronie” - głównie, ale nie tylko dla hospicjum dziecięcego). W tym roku szkolnym sytuacja życiowa jednej z naszych uczennic naprowadziła Rodziców na nowe tory: wirtualny bieg charytatywny. Potem dzięki Ich zaangażowaniu i woli mieszkańców BIEG Prosto Do Celu przeniósł się na boisko szkolne i uliczki osiedla Wojszyce. Wygląda na to, że będzie takich biegów więcej i skorzystają z niego inni potrzebujących!
Opr. Agnieszka Rybińska
Nasza strona: www.sp23wroc.pl
Stypendia Św. Mikołaja
Bieżący semetr:
Dostępne środki
584,40 zł
Stypendia w bież. sem.
1
Jednorazowa pomoc
0
Poprzednie semestry:
Środki zebrane (ogółem)
11 084,40 zł
Przyznane stypendia (ogółem)
15
Jednorazowa pomoc (ogółem)
1
Numer konta szkoły:
60 1090 0004 9149 0000 0000 0074
Odbiorca:
Fundacja Świętego Mikołaja,
ul.Przesmyckiego 40,
05-500 Piaseczno
Przekaż środki
Lista wpłat
Stypendia Św. Mikołaja
Do poprawnego działania portalu konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScriptu. Włącz obsługę JavaScriptu i odśwież stronę.
Trwa ładowanie
Stypendia Św. Mikołaja