Informacje o szkole
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Zgłoszona
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Typ szkoły:
Uczelnia wyższa 
Adres:
87-100 Toruń, ul. Gagarina 11 
Patron:
Mikołaj Kopernik 
Telefon:
56/611-22-36 
Faks:
56/611-47-56 
Adres email:
Adres WWW:
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA, Toruń - Bydgoszcz,
www.umk.pl www.absolwent.umk.pl

Liczba wydziałów: 16, w tym 3 w Collegium Medicum w Bydgoszczy
Liczba studentów - ok. 30 tys.
- na studiach stacjonarnych: ponad 20 tys.
- na studiach niestacjonarnych: ponad 9 tys.
- na studiach doktoranckich: ponad 900
Liczba absolwentów: ok. 150 tys., w tym w Programie "Absolwent UMK": 14, 6 tys.
Liczba pracowników - ok. 4300, w tym nauczyciele akademiccy 2203

Kierunki studiów:

* administracja
* analityka medyczna
* archeologia
* archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
* astronomia
* automatyka i robotyka
* biologia
* biotechnologia
* chemia
* dietetyka
* dziennikarstwo i komunikacja społeczna
* edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
* ekonomia
* etnologia
* europeistyka
* farmacja
* filologia polska
* filologia
o angielska
o bałkańska (język albański i język serbski)
o germańska
o klasyczna
o romańska
o rosyjska
o słowiańska (język czeski)
o włoska
* filozofia
* finanse i rachunkowość
* fizjoterapia
* fizyka
* fizyka techniczna
* geografia
* grafika
* hellenistyka
* historia
* historia sztuki
* informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
* informatyka
* informatyka stosowana
* japonistyka
* kierunek lekarski
* konserwacja i restauracja dzieł sztuki
* kosmetologia
* kulturoznawstwo
* malarstwo
* matematyka
* matematyka i ekonomia
* materiały współczesnych technologii
* międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne
* ochrona dóbr kultury
* ochrona środowiska
* pedagogika
* pedagogika specjalna
* pielęgniarstwo
* politologia
* położnictwo
* prawo
* ratownictwo medyczne
* rzeźba
* socjologia
* stosunki międzynarodowe
* teologia
* teologia kapłańska
* turystyka i rekreacja
* wiedza o kulturze śródziemnomorskiej
* zarządzanie
* zdrowie publiczne

Wspieraj swoją uczelnię!
Stypendia Św. Mikołaja
Bieżący semetr:
Dostępne środki
- zł
Stypendia w bież. sem.
0
Jednorazowa pomoc
0
Poprzednie semestry:
Środki zebrane (ogółem)
- zł
Przyznane stypendia (ogółem)
0
Jednorazowa pomoc (ogółem)
0
Numer konta szkoły:
13 1090 0004 9149 0000 0000 0144
Odbiorca:
Fundacja Świętego Mikołaja,
ul.Przesmyckiego 40,
05-500 Piaseczno
Przekaż środki
Lista wpłat
Stypendia Św. Mikołaja
Do poprawnego działania portalu konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScriptu. Włącz obsługę JavaScriptu i odśwież stronę.
Trwa ładowanie
Stypendia Św. Mikołaja