Informacje o szkole
Technikum w Zespole Szkół w Połańcu
Zgłoszona
Typ szkoły:
Szkoła średnia 
Adres:
28-230 Połaniec, ul. Ruszczańska 23 
Patron:
 
Telefon:
0158650325 
Faks:
0158650325 
Adres email:
Adres WWW:
Powstanie i rozwój szkoły średniej w Połańcu związane były ściśle z budową i funkcjonowaniem jednej z największych w Polsce elektrowni. Absolwenci szkoły mieli zasilać kadrę powstającego zakładu i firm wykonawczych. Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących w Elektrowni "Połaniec" otworzono z dniem 1 września 1973 r. decyzją Pierwszego Zastępcy Ministra Górnictwa i Energetyki mgr inż. Eryka Porąbki.

Przełomem w funkcjonowaniu szkoły stał się rok 1984 - 26 stycznia 1984 r. Kuratorium Oświaty i Wychowania w Tarnobrzegu wyraziło zgodę na powołanie z dniem 1 września 1984 r. 5-letniego Technikum Energetycznego na podbudowie szkoły podstawowej o specjalności "energetyka cieplna".

Szkoła z biegiem czasu rozrastała się, przybywało kierunków nauczania, wzbogacała się jej baza, by wreszcie doczekac decyzji o zorganizowaniu jej w postaci Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jedrusie" w Połańcu.

Technikum Elektroniczne istnieje w Zespole Szkół już od 1991 r. Uczniowie Technikum Elektronicznego kształcącego się w zawodzie: technik elektronik - specjalność: elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa podczas nauki odnoszą sukcesy, a nowatorski program nauczania wzbogacony jest o ciekawe formy kształcenia zawodowego. Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w zakładach pracy oraz uczestniczą w programie Leonardo da Vinci. Praktyki odywają się w różnych krajach UE, a ich program wzbogacony jest o dodatkowe zajęcia językowe i możliwość poznania kultury regionu, w którym uczeń odbywa staż.
Stypendia Św. Mikołaja
Bieżący semetr:
Dostępne środki
- zł
Stypendia w bież. sem.
0
Jednorazowa pomoc
0
Poprzednie semestry:
Środki zebrane (ogółem)
4 136,50 zł
Przyznane stypendia (ogółem)
6
Jednorazowa pomoc (ogółem)
0
Numer konta szkoły:
45 1090 0004 9149 0000 0000 0053
Odbiorca:
Fundacja Świętego Mikołaja,
ul.Przesmyckiego 40,
05-500 Piaseczno
Przekaż środki
Lista wpłat
Stypendia Św. Mikołaja
Do poprawnego działania portalu konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScriptu. Włącz obsługę JavaScriptu i odśwież stronę.
Trwa ładowanie
Stypendia Św. Mikołaja