Informacje o szkole
Technikum Łącznosci nr 14 w Krakowie
Zgłoszona
Technikum Łącznosci nr 14 w Krakowie
Typ szkoły:
Szkoła średnia 
Adres:
30-337 Kraków, ul. Monte Cassino 31 
Patron:
Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku 
Telefon:
0122691557 
Faks:
0122676544 
Adres email:
Adres WWW:
Zespół Szkół Łączności posiada funkcjonalny budynek, który połączony jest z obiektami warsztatowo – pracownianymi oraz salą gimnastyczną. Obok szkoły mieści się internat. Placówka posiada: studio TV, centrum multimedialne, wewnętrzną i zewnętrzną sieć monitoringu. Szkoła realizuje bogaty program wychowawczy i profilaktyczny. Liczne koła zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne, sekcje sportowe SKS służą zagospodarowaniu czasu wolnego oraz poszerzają wiedzę zdobywaną na zajęciach lekcyjnych. Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, społeczność szkolna uczestniczy w wielu cennych akcjach charytatywnych: „Szlachetna Paczka”, „Wampiriada”, WOŚP, zbiórki darów dla domów dziecka, itp. Prężnie działa Szkolny Ośrodek Kariery. Z funduszy unijnych pozyskano środki na poprawę warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu i modernizację pracowni. Na terenie szkoły znajduje się m.in: 11 pracowni specjalistycznych, w tym światłowodowa i obrabiarek numerycznych oraz 12 pracowni informatycznych. Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi: AGH, PK, WSZiB, UP. Rozwijana jest współpraca i wymiana młodzieży z telekomunikacyjnymi szkołami: ukraińską we Lwowie, czeską w Ostrawie oraz niemiecką we Frankfurcie nad Menem.

Technikum Łączności nr 14

Technikum Łączności nr 14 zajęło drugie miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Techników i pierwsze w Ogólnopolskim Rankingu Maturalnym Techników organizowanym przez „Perspektywy” i „Rzeczpospolitą”. Placówka otrzymała Nagrodę Jakości Kształcenia „SAPERE AUSO”, posiada certyfikat „Szkoły z klasą” i tytuł Małopolskiej „Szkoły z Pasją”. W rankingu opublikowanym przez Instytut Badań Edukacyjnych, dotyczącym skuteczności kształcenia w krakowskich szkołach ponadgimnazjalnych, Technikum Łączności nr 14 wypracowało najwyższy wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej. Rokrocznie uczniowie sięgają po tytuły laureatów i finalistów: Olimpiady Wiedzy Technicznej (3 laureatów i 2 finalistów), Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej (5 laureatów), Olimpiady „Euroelektra” (1 laureat, 2 finalistów). Uczniowie z powodzeniem startują w konkursach matematycznych: „Kangur Matematyczny” (8 nagród II stopnia) oraz „Zobaczyć matematykę” (4 finalistów, 2 wyróżnienia). W Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym „Interaktywny produkt IT” dwóch uczniów otrzymało wyróżnienie. Powyższe dane dotyczą roku szkolnego 2012/2013. Młodzież odnosi znaczące sukcesy sportowe we współzawodnictwie w ramach Krakowskiej Olimpiady Młodzieży. Zdawalność egzaminu maturalnego jest imponująca - procentowa liczba uczniów, którzy otrzymali świadectwo maturalne w 2013 r. wynosi 97%. Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe jest znacznie wyższa, aniżeli średnia w kraju. Ponad 90% absolwentów podejmuje studia na wyższych uczelniach.
Stypendia Św. Mikołaja
Bieżący semetr:
Dostępne środki
283,16 zł
Stypendia w bież. sem.
0
Jednorazowa pomoc
0
Poprzednie semestry:
Środki zebrane (ogółem)
6 783,16 zł
Przyznane stypendia (ogółem)
4
Jednorazowa pomoc (ogółem)
1
Numer konta szkoły:
31 1090 0004 9149 0000 0000 0402
Odbiorca:
Fundacja Świętego Mikołaja,
ul.Przesmyckiego 40,
05-500 Piaseczno
Przekaż środki
Lista wpłat
Stypendia Św. Mikołaja
Do poprawnego działania portalu konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScriptu. Włącz obsługę JavaScriptu i odśwież stronę.
Trwa ładowanie
Stypendia Św. Mikołaja