Informacje o szkole
I Liceum Ogólnokształcące w Elblągu
Zgłoszona
I Liceum Ogólnokształcące w Elblągu
Typ szkoły:
Szkoła średnia 
Adres:
82-300 Elbląg, ul. Pocztowa 2 
Patron:
Juliusz Słowacki 
Telefon:
552325785 
Faks:
55 625 8917 
Adres email:
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Elblągu to szkoła licząca ponad 65 lat. Mieści się w 150-letnim zabytkowym budynku od początku związanym z historią elbląskiego szkolnictwa średniego. We wrześniu 1945r. zorganizowano tu pierwszą szkołę w wyzwolonym Elblągu. Kolejne lata to sukcesy i ciągły rozwój. W 1955r. w "Dzienniku Bałtyckim" pisano o przodującej szkole średniej w Elblągu, która: „rozwija się w gmachu przy ulicy Pocztowej 2. Szkoła, w której od zawsze panowały: niepowtarzalna atmosfera i klimat, zdobywająca sobie z roku na rok coraz większe uznanie, gdyż wychodzili z niej ludzie dobrze przygotowani do studiów i życia.”

Po przeprowadzonym wśród uczniów plebiscycie, 14 lutego 1959 r., szkole nadano imię Juliusza Słowackiego. Od 1984r. szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Juliusza Słowackiego, tzw. "Słowaków". Rodzina "Słowaków" obecnie ma również charakter międzynarodowy.

W roku szkolnym 1986/87 (20 grudnia 1986r.) I Liceum Ogólnokształcące zostało przyjęte do Klubu Przodujących Szkół. Szkoły, które są tu zrzeszone, tworzą wyjątkowe warunki dla rozwoju szczególnie uzdolnionej młodzieży. Uczniowie I LO od zawsze odnosili sukcesy w zakresie nauk humanistycznych. Chlubą szkoły były i są koła przyrodnicze, biologiczne i ekologiczne uwieńczone sukcesami laureatów na szczeblu centralnym. Od zawsze nasi uczniowie odnosili sukcesy w olimpiadach i konkursach, zdawali bardzo dobrze egzaminy.

Współpracujemy z: Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu, Elbląską Uczelnią Humanistyczno-Ekonomiczną, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Gdańską, Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku.

Szkoła od początku miała niepowtarzalny charakter, o którym decydował dobór uczniów oraz niezwykłe osobowości tworzące kadrę pedagogiczną. W roku 2011, kolejny raz zostaliśmy laureatem Konkursu "Dziennika Elbląskiego", uzyskując tytuł „Super Szkoły 2011” i otrzymując nagrodę z rąk Minister Edukacji Narodowej - Katarzyny Hall.

Od momentu powstania I Liceum Ogólnokształcącego działały tu organizacje młodzieżowe oraz koła zainteresowań. Organizacją, która od początku działała na terenie szkoły jest ZHP. Działały i działają: Samorząd Uczniowski, Szkolne Koło Wolontariatu, LOP, PCK oraz różnorodne koła zainteresowań, w tym Liga Morska oraz koła i sekcje sportowe. Już od 1953r. działał w szkole radiowęzeł. Dzisiaj funkcjonuje tu szkolne radio „Veto”. W marcu 2012r. po raz pierwszy wypłynęliśmy w rejs żaglowcem „Pogoria”.

Od 1 września 1999r. w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących wchodzi Gimnazjum nr 8. Staramy się tak przygotowywać uczniów gimnazjum, aby mogli kontynuować edukację w I Liceum Ogólnokształcącym.

Stale dążymy do tego, aby łączyć tradycję i nowoczesność, aby nasza szkoła dbała o harmonijny rozwój młodych ludzi. Kształtując ich wrażliwość, dbamy o rozwój intelektualny i umiejętność korzystania z nowoczesnych technologii.
Stypendia Św. Mikołaja
Bieżący semetr:
Dostępne środki
19,36 zł
Stypendia w bież. sem.
1
Jednorazowa pomoc
0
Poprzednie semestry:
Środki zebrane (ogółem)
24 369,36 zł
Przyznane stypendia (ogółem)
22
Jednorazowa pomoc (ogółem)
0
Numer konta szkoły:
83 1090 0004 9149 0000 0000 0436
Odbiorca:
Fundacja Świętego Mikołaja,
ul.Przesmyckiego 40,
05-500 Piaseczno
Przekaż środki
Lista wpłat
Stypendia Św. Mikołaja
Do poprawnego działania portalu konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScriptu. Włącz obsługę JavaScriptu i odśwież stronę.
Trwa ładowanie
Stypendia Św. Mikołaja