Informacje o szkole
Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie - II Liceum Ogólnokształcące
Zgłoszona
Typ szkoły:
Szkoła średnia 
Adres:
11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 12 
Patron:
Maria Curie Skłodowska 
Telefon:
0897512983 
Faks:
0897512082 
Adres email:
Adres WWW:
Szkoła nosząca dziś nazwę
ZESPÓL SZKÓŁ IM. MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ
w Kętrzynie jest placówką edukacyjną która istnieje już ponad sześćdziesiąt lat.
Ulegała wielu transformacjom . Szkołę tworzyli ludzie pełni pasji i zaangażowania,
a absolwenci z pewnością pamiętają swoich belfrów i opowiadają o nich swoim dzieciom.

Pierwsza szkoła od której zaczyna się historia Zespołu to szkoła zawodowa-Gimnazjum Mechaniczne założone w budynku przy ulicy Asnyka 12. Założyli ją nauczyciele-krzewiciele LICEUM KRZEMIENIECKIEGO. Był rok 1947
? w roku 1949 placówka zostaje przekształcona w Liceum nr.1
? w roku 1951 szkoła przeobraża się w Zasadniczą Szkołę Metalową.
? w roku 1958/59 powstają nowe kierunki ;odzieżowy i budowlany.
? w roku 1960 utworzona zostaje Zasadnicza Szkoła Dokształcająca

W 1963 W BUDYNKACH NA UL. 1 MAJA POWSTAJE TECHNIKUM MECHANICZNE/ od 1972 roku siedziba szkoły mieści się w nowym budynku przy ulicy Wojska polskiego 12 i wraz z wymienionymi kierunkami zawodowymi nosi nazwę

ZESPÓL SZKÓŁ ZAWODOWYCH

OD ROKU 1975 SZKOŁA POSIADA INTERNAT I WARSZTATY

W roku 1976 Zespól tworzą:


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA: DZIAŁ MECHANICZNY I ODZIEŻOWY

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA DLA MŁODOCIANYCH PRACUJĄCYCH

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO ZAWODU

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE

TECHNIKUM MECHANICZNE 5-LETNIE

TECHNIKUM MECHANICZNE 3-LETNIE

LICEUM ZAWODOWE

TECHNIKUM MECHANICZNE DLA PRACUJĄCYCH

TECHNIKUM BUDOWLANE DLA PRACUJĄCYCH

TECHNIKUM ODZIEŻOWE DLA PRACUJĄCYCH

TECHNIKUM ODZIEŻOWE WYDZIAŁ ZAOCZNY

WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO

Chlubą zespołu była 50 osobowa orkiestra dęta
Sztandar szkoły zostaje odznaczony złotą odznaką Zasłużonych dla Warmii i Mazur
W 1980 szkoła otrzymuje miano Szkoły Grunwaldu


1 września 1997 roku powołano w szkole liceum ogólnokształcące, od tego momentu szkoła nosi nazwę

ZESPÓŁ SZKÓL IM. MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ

Obecnie w skład szkoły wchodzą:
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
LICEUM PROFILOWANIE
TECHNIKUM ELEKTRYCZNE, INFORMATYCZNE I EKONOMICZNE.

SZKOŁĘ UKOŃCZYŁO BARDZO WIELU ABSOLWENTÓW KTÓRYMI MOŻEMY SIĘ CHWALIĆ. LICZYMY NA TO, ŻE POPRZEDNIE POKOLENIA NASZYCH UCZNIÓW WSPOMOGĄ OBECNE POKOLENIE W ICH ROZWOJU...
Stypendia Św. Mikołaja
Bieżący semetr:
Dostępne środki
- zł
Stypendia w bież. sem.
0
Jednorazowa pomoc
0
Poprzednie semestry:
Środki zebrane (ogółem)
2 000,00 zł
Przyznane stypendia (ogółem)
2
Jednorazowa pomoc (ogółem)
0
Numer konta szkoły:
89 1090 0004 9149 0000 0000 0037
Odbiorca:
Fundacja Świętego Mikołaja,
ul.Przesmyckiego 40,
05-500 Piaseczno
Przekaż środki
Lista wpłat
Stypendia Św. Mikołaja
Do poprawnego działania portalu konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScriptu. Włącz obsługę JavaScriptu i odśwież stronę.
Trwa ładowanie
Stypendia Św. Mikołaja