Informacje o szkole
Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Połańcu
Zgłoszona
Typ szkoły:
Szkoła średnia 
Adres:
28-230 Połaniec, ul. Ruszczańska 23 
Patron:
 
Telefon:
015 865-03-25 
Faks:
015 865-03-25 
Adres email:
Adres WWW:
Powstanie i rozwój szkoły średniej w Połańcu związany był ściśle z budową i funkcjonowaniem jednej z największych w Polsce elektrowni. Absolwenci szkoły mieli zasilać kadrę powstającego zakładu i firm wykonawczych. Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących w Elektrowni "Połaniec" otworzono z dniem 1 września 1973 r. decyzją Pierwszego Zastępcy Ministra Górnictwa i Energetyki mgr inż. Eryka Porąbki.

Przełomem w funkcjonowaniu szkoły stał się rok 1984 - 26 stycznia 1984 r. Kuratorium Oświaty i Wychowania w Tarnobrzegu wyraziło zgodę na powołanie z dniem 1 września 1984 r. 5-letniego Technikum Energetycznego na podbudowie szkoły podstawowej o specjalności "energetyka cieplna".

Szkoła z biegiem czasu rozrastała się, przybywało kierunków nauczania, wzbogacała się jej baza, by wreszcie doczekac decyzji o zorganizowaniu jej w postaci Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jedrusie" w Połańcu.

Połanieckie Liceum Ogólnokształcące istnieje od 1 września 1992 r. Początkowo uczniowie liceum kształcili się tylko w jednym oddziale ogólnokształcącym, ale szkoła nieustannie się rozwija i obecnie funkcjonują w niej następujące kierunki nauczania:

1) matematyka, informatyka, fizyka (klasa matematyczno-informatyczna)

2) biologia, chemia, fizyka (klasa biologiczno-chemiczna)

3) język polski, historia, wiedza o społeczeństwie (klasa humanistyczna)

4) wychowanie fizyczne, biologia, geografia (klasa sportowa)


Zajęcia prowadzi bardzo dobrze wykwalifikowana kadra nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, większość uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego i mianowanego oraz posiada certyfikat egzaminatora CKE (egzaminu maturalnego).

Szkoła posiada doskonale wyposażone pracownie przedmiotowe biologii, chemii, matematyki, języka polskiego, fizyki, geografii oraz komputerowe (z różnorodnym sprzętem: komputery klasy IBM PC i Apple Macintosh oraz stały dostęp do Internetu, skomputeryzowaną bibliotekę z czytelnią wraz z Multimedialnym Centrum Informacyjnym).

O renomie szkoły zaświadczają i stanowią powód do dumy laureaci i finaliści wielu konkursów i olimpiad przedmiotowych, a było ich w ostatnich latach kilkudziesięciu.
W rankingu ogólnopolskim uczniowie LO znaleźli swoje miejsce wśród najlepszych, osiągając w roku 2010 1 miejsce w powiecie, 8 w województwie oraz 201 w kraju.


Stypendia Św. Mikołaja
Bieżący semetr:
Dostępne środki
1 923,66 zł
Stypendia w bież. sem.
1
Jednorazowa pomoc
0
Poprzednie semestry:
Środki zebrane (ogółem)
28 973,66 zł
Przyznane stypendia (ogółem)
40
Jednorazowa pomoc (ogółem)
0
Numer konta szkoły:
72 1090 0004 9149 0000 0000 0052
Odbiorca:
Fundacja Świętego Mikołaja,
ul.Przesmyckiego 40,
05-500 Piaseczno
Przekaż środki
Lista wpłat
Stypendia Św. Mikołaja
Do poprawnego działania portalu konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScriptu. Włącz obsługę JavaScriptu i odśwież stronę.
Trwa ładowanie
Stypendia Św. Mikołaja