Informacje o szkole
II Liceum Ogólnokształcące im. A. F. Modrzewskiego w Rybniku
Zgłoszona
II Liceum Ogólnokształcące im. A. F. Modrzewskiego w Rybniku
Typ szkoły:
Szkoła średnia 
Adres:
44-200 Rybnik, ul. Mikołowska 19 
Patron:
Andrzej Frycz Modrzewski 
Telefon:
0324221229 
Faks:
0324239546 
Adres email:
Adres WWW:
II Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego jest szkołą z 60 letnią tradycją. Do szkoły uczęszczają uczniowie z Rybnika oraz powiatu rybnickiego, a także z Żor, Orzesza, Wodzisławia i Rydułtów.
Uczęszczanie do II LO stało się w wielu rodzinach już tradycją, absolwenci szkoły chętnie wysyłają do niej swoje dzieci, zaś nauczyciele ? absolwenci chętnie podejmują pracę w tej szkole.
Placówka cieszy się bardzo dobrą opinią w środowisku lokalnym dzięki osiąganym sukcesom dydaktycznym i wychowawczym. Co roku plasujemy się w czołówce najlepszych szkół w Polsce. W rankingu szkół ponadgimnazjalnych przygotowanym przez ?Rzeczpospolitą? i ?Perspektywy? ogłoszonym w roku 2010, nasze liceum uplasowało się na czwartym miejscu w województwie i 26 w kraju. Możemy poszczycić się wieloma sukcesami olimpijczyków z różnych przedmiotów. Szkołę opuszczają dobrze przygotowani do studiów absolwenci, którzy nierzadko obejmują znaczące w środowisku, kraju i za granicą stanowiska i reprezentują nasze społeczeństwo. Szkoła konsekwentnie realizuje przyjętą misję ? ?kształcimy i wychowujemy wartościowych ludzi, odpowiedzialnych Polaków i Europejczyków?.
Szkoła położona jest w centrum Rybnika. Mieści się w jednym budynku. Dysponuje klasami ? pracowniami z nowoczesnym wyposażeniem przystosowanym do specyfiki odbywających się w nich zajęć lekcyjnych, biblioteką i obserwatorium astronomicznym. Prowadzimy zajęcia w klasach dwujęzycznych z wykładowym językiem angielskim.
W szkole zatrudnieni są pedagodzy szkolni, podejmujący systematyczną współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Policją i innymi instytucjami wspomagającymi pracę szkoły w dziedzinie wychowania. Młodzież ma zapewnioną doraźną opiekę medyczną przez pielęgniarkę szkolną. Utrzymywana jest systematyczna współpraca z rodzicami. W zakresie kultury współpracujemy z wieloma instytucjami lokalnymi (muzea, biblioteki, Rybnickie Centrum Kultury) oraz teatrami, uczelniami na terenie kraju.
Sfinalizowano trzy projekty w ramach prgramu Sokrates ? Comenius: ?Warsztaty eurokulturalne młodzieży?, ?Studium porównawcze dotyczące wyboru wykształcenia / szkoły przez młodych ludzi oraz ich planów związanych z przyszłą pracą oraz ?Marzenia o mieście ? miasto marzeń?. Od 2009 roku realizujemy program ?Z angielskim do źródeł wiedzy?. Systematycznie kontynuujemy wymianę młodzieży
z Francją, Niemcami oraz Włochami. II LO otrzymało tytuł Szkoły z klasą, a w 2009 roku w ramach programu Centrum Edukacji Obywatelskiej SUS ? certyfikat Szkoły Uczącej się.

Stypendia Św. Mikołaja
Bieżący semetr:
Dostępne środki
91,00 zł
Stypendia w bież. sem.
0
Jednorazowa pomoc
0
Poprzednie semestry:
Środki zebrane (ogółem)
6 241,00 zł
Przyznane stypendia (ogółem)
7
Jednorazowa pomoc (ogółem)
0
Numer konta szkoły:
55 1090 0004 9149 0000 0000 0067
Odbiorca:
Fundacja Świętego Mikołaja,
ul.Przesmyckiego 40,
05-500 Piaseczno
Przekaż środki
Lista wpłat
Stypendia Św. Mikołaja
Do poprawnego działania portalu konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScriptu. Włącz obsługę JavaScriptu i odśwież stronę.
Trwa ładowanie
Stypendia Św. Mikołaja