Informacje o szkole
I Liceum Ogólnokształcące im. Tajnej Organizacji Wojskowej w Chojnicach
Zgłoszona
Typ szkoły:
Szkoła średnia 
Adres:
89-604 Chojnice, ul. Kościerska 11 
Patron:
Tajna Organizacja Wojskowa 
Telefon:
0523973072 
Faks:
0523973072 
Liceum ogólnokształcące z programem autorskim BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE ORAZ PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE

?program autorski: bezpieczeństwo publiczne
?przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie
?realizacja programu autorskiego pozwoli na kształtowanie pożądanych postaw wśród młodzieży w zakresie bezpieczeństwa publicznego, patriotyzmu oraz kształtowanie właściwego wizerunku policji
?absolwent szkoły będzie dobrze przygotowany do służby kandydackiej w policji, pracy w służbach porządkowych oraz podjęcia studiów na kierunku Bezpieczeństwo Publiczne
?zajęcia mają charakter teoretyczny i praktyczny


?program autorski: przysposobienie wojskowe
?przedmioty w zakresie rozszerzonym: języki obce, język polski, matematyka
?realizacja zadań związana z nowym systemem wychowania proobronnego młodzieży szkolnej
?realizacja programu przysposobienia wojskowego twórczo uzupełnia wychowanie szkolne i wychowanie naprzeciw zapotrzebowaniu młodzieży na przygodę oraz daje możliwość mierzenia się z trudnymi zadaniami
?zajęcia dydaktyczne częściowo przygotowują do pełnienia służby wojskowej oraz tworzą zaplecze dla obszaru pozamilitarnego

Stypendia Św. Mikołaja
Bieżący semetr:
Dostępne środki
- zł
Stypendia w bież. sem.
0
Jednorazowa pomoc
0
Poprzednie semestry:
Środki zebrane (ogółem)
200,00 zł
Przyznane stypendia (ogółem)
0
Jednorazowa pomoc (ogółem)
1
Numer konta szkoły:
63 1090 0004 9149 0000 0000 0117
Odbiorca:
Fundacja Świętego Mikołaja,
ul.Przesmyckiego 40,
05-500 Piaseczno
Przekaż środki
Lista wpłat
Stypendia Św. Mikołaja
Do poprawnego działania portalu konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScriptu. Włącz obsługę JavaScriptu i odśwież stronę.
Trwa ładowanie
Stypendia Św. Mikołaja