Informacje o szkole
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie
Zgłoszona
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie
Typ szkoły:
Szkoła średnia 
Adres:
26-300 Opoczno, ul. Żeromskiego 3 
Patron:
Stefan Żeromski 
Telefon:
0447361101 
Faks:
0447552700 
Adres email:
W celu zapewnienia jak najwyższej jakości pracy oferta edukacyjna "Żeromskiego" systematycznie dostosowywana jest do faktycznych potrzeb i oczekiwań uczniów. Dziś liceum doposażone w biblioteczne centrum multimedialne ze stałym łączem internetowym, boisko i halę sportową oraz, dzięki sponsorom, w dużej mierze absolwentom szkoły, w multimedialną pracownię językową., oferuje naukę na 6 kierunkach kształcenia, tj.: humanistyczno-społecznym, artystyczno-sportowym, politechnicznym, ekonomicznym, przyrodniczym i medycznym, gdzie młodzież wybiera naukę dwóch lub trzech języków obcych (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego) nauczanych na dwóch poziomach zaawansowania w grupach międzyklasowych. Nauczyciele szkoły oferują uczniom udział w kołach zainteresowań, zajęciach fakultatywnych i licznych zajęciach sportowych w kilku sekcjach. Do wielu zajęć opracowano autorskie programy nauczania. Dla młodzieży szkolnej organizowane są szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, sympozja z pracownikami naukowymi w ramach „Spotkań z Nauką” oraz warsztaty naukowe. Uczniowie mają możliwość korzystania z corocznej wymiany z uczniami szkół partnerskich. Aby utrzymać wysoki poziom nauczania, na zajęciach wykorzystywane są różnorodne formy i metody pracy z uczniami. Dyrektor, wraz ze swoimi zastępcami:i wykwalifikowaną kadrą za priorytet pracy szkoły uznał jakość nauczania i wychowania.
Stypendia Św. Mikołaja
Bieżący semetr:
Dostępne środki
1 415,20 zł
Stypendia w bież. sem.
2
Jednorazowa pomoc
0
Poprzednie semestry:
Środki zebrane (ogółem)
15 515,20 zł
Przyznane stypendia (ogółem)
18
Jednorazowa pomoc (ogółem)
0
Numer konta szkoły:
29 1090 0004 9149 0000 0000 0438
Odbiorca:
Fundacja Świętego Mikołaja,
ul.Przesmyckiego 40,
05-500 Piaseczno
Przekaż środki
Lista wpłat
Stypendia Św. Mikołaja
Do poprawnego działania portalu konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScriptu. Włącz obsługę JavaScriptu i odśwież stronę.
Trwa ładowanie
Stypendia Św. Mikołaja