Informacje o szkole
Zespół Szkół Agrobiznesu w Klementowicach
Zgłoszona
Zespół Szkół Agrobiznesu w Klementowicach
Typ szkoły:
Szkoła średnia 
Adres:
Klementowice, 24-170 Kurów, ul. Klementowice 365 
Patron:
Maciej Rataj 
Telefon:
0818823002 
Faks:
0818823002 
Adres email:
Adres WWW:
Liceum ogólnokształcące zostało utworzone 1 września 2004 r. W tym dniu, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych "Wspólna Szansa" z siedzibą w Klementowicach zostało organem prowadzącym również dla innych szkół Zespołu Szkół Agrobiznesu.
Dotychczas mury szkoły opuściło dwa roczniki absolwentów.
W trakcie nauki uczniowie mają możliwość zdobycia prawa jazdy kategorii B i rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych. Prowadzone są zajęcia sportowe, koła przedmiotowe. Bardzo dobrymi wynikami może poszczycić się Młodzieżowy Zespół Tańca Ludowego odnoszący sukcesy na przeglądach powiatowych i wojewódzkich i dziewczęca drużyna sportowa stanowiąca poważną konkurencję dla innych szkół w piłce siatkowej i w piłce nożnej.
Szkoła posiada bardzo dobrą bazę dydaktyczną (nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym dostęp do internetu, multimedialne laboratoria językowe, bibliotekę z centrum multimedialnym, salę gimnastyczną, boiska, siłownię i pracownie przedmiotowe).
Sale lekcyjne wyposażone są w projektory multimedialne, zestawy audio-wizualne, tablicę interaktywną.
W ramach współpracy ze szkołą partnerską w Danii uczniowie mają możliwość kontynuowania nauki za granicą, jak również odbywania wakacyjnych praktyk zagranicznych w krajach UE.
Stypendia Św. Mikołaja
Bieżący semetr:
Dostępne środki
97,80 zł
Stypendia w bież. sem.
2
Jednorazowa pomoc
0
Poprzednie semestry:
Środki zebrane (ogółem)
54 947,80 zł
Przyznane stypendia (ogółem)
49
Jednorazowa pomoc (ogółem)
0
Numer konta szkoły:
66 1090 0004 9149 0000 0000 0063
Odbiorca:
Fundacja Świętego Mikołaja,
ul.Przesmyckiego 40,
05-500 Piaseczno
Przekaż środki
Lista wpłat
Stypendia Św. Mikołaja
Do poprawnego działania portalu konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScriptu. Włącz obsługę JavaScriptu i odśwież stronę.
Trwa ładowanie
Stypendia Św. Mikołaja