Informacje o szkole
Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku
Zgłoszona
Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku
Typ szkoły:
Szkoła średnia 
Adres:
15-370 Białystok, ul. gen. Józefa Bema 105 
Patron:
Mikołaj Kopernik 
Telefon:
0857423609 
Faks:
0857423609 
Adres email:
Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku to szkoła, która zapewnia:
- rzetelne przygotowanie uczniów do egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wyposażenie w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do funkcjonowania w świecie współczesnym
- możliwość rozwoju zainteresowań przez udział w zajęciach pozalekcyjnych
- dostęp do technik informacyjnych w czterech pracowniach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wyposażonych w komputery z oprogramowaniem edukacyjnym, Internet i środki audiowizualne;
- doskonale wyposażone pracownie przedmiotów zawodowych, ogólnokształcących, świetlica, biblioteka i czytelnia z Centrami Multimedialnymi współfinansowanymi ze środków EFS, sklepik, siłownia, sala gimnastyczna, boisko sportowe ORLIK;
- efektywną naukę języków obcych: angielskiego i niemieckiego i rosyjskiego;
- kadrę pedagogiczną o wysokich kwalifikacjach;
- możliwość odbywania praktyk zawodowych w zakładach pracy współpracujących ze szkołą, technik hotelarstwa w renomowanych hotelach w kraju;
- ciepłą atmosferę wychowawczą sprzyjającą rozwojowi uczniów;
- możliwość zakwaterowania w internacie szkolnym o bardzo dobrych warunkach lokalowych, pod fachową opieką wychowawców;
- udział w realizowanych projektach współfinansowanych ze środków UE.
Stypendia Św. Mikołaja
Bieżący semetr:
Dostępne środki
33,00 zł
Stypendia w bież. sem.
0
Jednorazowa pomoc
0
Poprzednie semestry:
Środki zebrane (ogółem)
2 033,00 zł
Przyznane stypendia (ogółem)
4
Jednorazowa pomoc (ogółem)
0
Numer konta szkoły:
33 1090 0004 9149 0000 0000 0463
Odbiorca:
Fundacja Świętego Mikołaja,
ul.Przesmyckiego 40,
05-500 Piaseczno
Przekaż środki
Lista wpłat
Stypendia Św. Mikołaja
Do poprawnego działania portalu konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScriptu. Włącz obsługę JavaScriptu i odśwież stronę.
Trwa ładowanie
Stypendia Św. Mikołaja