Informacje o szkole
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku
Zgłoszona
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku
Typ szkoły:
Szkoła średnia 
Adres:
37-400 Nisko, ul. Sandomierska 1 
Patron:
 
Telefon:
0158412506 
Faks:
0158416882 
Adres email:
 
Adres WWW:
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku jest szkołą, która:
- przekazuje wysoki poziom wiedzy i kształci umiejętności potrzebne do kontynuowania nauki na wyższym etapie kształcenia,
- wychowuje w duchu patriotycznym, wpaja poczucie przynależności do wspólnoty narodowej i obywatelskiej,
- kształci umiejętności twórczego rozwijania problemów,
- wpaja system wartości ogólnoludzkich,
- rozbudza wrażliwość na dobro, tolerancję i piękno otaczającego świata,
- uczy pracy nad sobą i rozwija wiarę we własne możliwości,
- rozbudza zainteresowania, pasje i uzdolnienia,
- uczy szlachetnej rywalizacji i umiejętności godzenia się z porażką,
- wspiera ideę współpracy i umacnia więzi pomiędzy członkami społeczności szkoły,
- preferuje postawy proaktywne i twórcze,
- przygotowuje do aktywnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym,
- prowadzi edukację regionalną, kulturalną, filozoficzną, czytelniczą i medialną, ekologiczną, prozdrowotną, europejską.

Szkoła nasza nie poprzestaje na odniesionych sukcesach. Wszyscy pracownicy dokładają wszelkich starań, aby szkoła sprostała wymogom nowej rzeczywistości, aby nasi absolwenci dostali się na studia lub znaleźli zatrudnienie. Stąd też stworzyliśmy atrakcyjną ofertę edukacyjną, kładziemy nacisk na nierozdzielność i spójność kształcenia oraz wychowania, na kształtowanie wszechstronnych umiejętności uczniów, na poprawę efektywności wychowania, w tym zwiększenie stopnia bezpieczeństwa młodzieży w szkole.
Każdy uczeń i rodzic w naszej szkole w każdej sytuacji może liczyć na życzliwość i wszechstronną pomoc nauczycieli i wychowawców.

Struktura RCEZ w Nisku

Technikum Elektryczne na podbudowie gimnazjum w zawodzie:
- technik elektryk
- technik telekomunikacji

Technikum Elektroniczne na podbudowie gimnazjum w zawodzie:
- technik elektronik
- technik mechatronik
- technik elektronik

Technikum Informatyczne na podbudowie gimnazjum
- technik informatyk

Technikum Ekonomiczne na podbudowie gimnazjum w zawodzie:
- technik ekonomista
- technik organizacji reklamy

Liceum Profilowane profil:
ekonomiczno ? administracyjny
Stypendia Św. Mikołaja
Bieżący semetr:
Dostępne środki
- zł
Stypendia w bież. sem.
0
Jednorazowa pomoc
0
Poprzednie semestry:
Środki zebrane (ogółem)
1 500,00 zł
Przyznane stypendia (ogółem)
2
Jednorazowa pomoc (ogółem)
0
Numer konta szkoły:
37 1090 0004 9149 0000 0000 0197
Odbiorca:
Fundacja Świętego Mikołaja,
ul.Przesmyckiego 40,
05-500 Piaseczno
Przekaż środki
Lista wpłat
Stypendia Św. Mikołaja
Do poprawnego działania portalu konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScriptu. Włącz obsługę JavaScriptu i odśwież stronę.
Trwa ładowanie
Stypendia Św. Mikołaja