Informacje o szkole
Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie
Zgłoszona
Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie
Typ szkoły:
Szkoła średnia 
Adres:
32-860 Czchów, ul. Sądecka 187 
Patron:
Kardynał Stefan Wyszyński 
Telefon:
146843230 
Faks:
146843230 
Adres email:
Adres WWW:
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH w Czchowie
TECHNIKUM
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

32-860 Czchów, ul. Sądecka 187
www.zsczchow.pl
Tel/fax 14 68 43 230
e-mail: zespolszkol187@op.pl, koordynator projektu: martula06@wp.pl

10 najważniejszych atutów, które charakteryzują naszą szkołę.

1. Nowoczesny i przestronny budynek szkoły
2. Lokalizacja szkoły przy głównej trasie komunikacyjnej
3. Nauka na jedną zmianę
4. Atrakcyjne kierunki kształcenia dla młodzieży i dorosłych.
Młodzież może uczy się w następujących typach Technikum:
- technik ekonomista
- technik żywienia i usług gastronomiczych

5. Pełnowymiarowa hala sportowa

6. Doskonale wyposażone pracownie dydaktyczne

7. Praktyki zagraniczne i projekty unijne

Priorytetowym działaniem szkoły jest pozyskiwanie środków umożliwiających młodzieży doskonalenie swoich umiejętności zawodowych. 1 września 2017 roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie rozpoczął realizację projektu pod nazwą „Paszport na południe Europy” w ramach programu Erasmus+, Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt zakłada realizację praktyk zawodowych 50 uczniów z trzech klas Technikum
Ekonomicznego. Uczestnikami mobilności będzie także grupa 10 nauczycieli, związanych
z kształceniem zawodowym. Miejscem odbywania praktyk będzie Hiszpania
Nowoczesne, profesjonalne zakłady i przedsiębiorstwa o wysokim standardzie zapewnią odpowiednią jakość odbywanego. Doświadczenie Partnerów jest gwarantem organizacji praktyk zawodowych na najwyższym poziomie.
Współpraca międzynarodowa pozwoli uczestnikom nabyć doświadczenie w zakresie europejskich standardów usług w przedsiębiorstwach. Wpłynie na podniesienie kompetencji językowych oraz zapewni wszechstronny rozwój zawodowy i osobisty uczestników, wzbogacenie doświadczeń i kompetencji zawodowych.
Zdobyte podczas praktyk doświadczenia zwiększą atrakcyjność naszych uczniów na lokalnym i europejskim rynku pracy, przyczynią się do promocji regionu, z którego pochodzą beneficjenci.
Od lipca 2017 r. realizowany jest w naszej szkole również projekt „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół – utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych”, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów.
Projekt zakłada rozwój oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację kursów zawodowych dla uczniów Technikum, zajęć wyrównawczych z przedmiotów zawodowych oraz języka angielskiego oraz możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez udział uczniów w wakacyjnych stażach zawodowych. Projekt trwa do 2020 roku.

8. Certyfikat ośrodka praktycznego egzaminu zawodowego OKE
Nowoczesna pracownia gastronomiczna bez problemu otrzymała certyfikat ośrodka egzaminacyjnego. Nasi absolwenci nie muszą wyjeżdżać na egzamin do innych miejscowości, zdają go w warunkach, które doskonale znają z zajęć praktycznych. Uczniowie z okolicznych szkół kierowani są na egzamin do ośrodka znajdującego się w naszej szkole.

9. Koła zainteresowań
Szkoła, oprócz oferty dydaktycznej, zapewnia młodzieży wszechstronny rozwój zainteresowań w ramach organizowanych zajęć pozalekcyjnych. Na uwagę zasługuje praca uczniów w Szkolnym Kole PCK i Wolontariatu oraz coraz szersze grono członków Klubu Honorowych Dawców Krwi.

10. Bogaty kalendarz imprez szkolnych
Stypendia Św. Mikołaja
Bieżący semetr:
Dostępne środki
336,30 zł
Stypendia w bież. sem.
0
Jednorazowa pomoc
0
Poprzednie semestry:
Środki zebrane (ogółem)
9 836,30 zł
Przyznane stypendia (ogółem)
13
Jednorazowa pomoc (ogółem)
0
Numer konta szkoły:
61 1090 0004 9149 0000 0000 0056
Odbiorca:
Fundacja Świętego Mikołaja,
ul.Przesmyckiego 40,
05-500 Piaseczno
Przekaż środki
Lista wpłat
Stypendia Św. Mikołaja
Do poprawnego działania portalu konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScriptu. Włącz obsługę JavaScriptu i odśwież stronę.
Trwa ładowanie
Stypendia Św. Mikołaja