Informacje o szkole
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 im. mjr. Hieronima Baranowskiego w Łodzi
Zgłoszona
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 im. mjr. Hieronima Baranowskiego w Łodzi
Typ szkoły:
Szkoła średnia 
Adres:
91-866 Łódź, ul. Dziewanny 24 
Patron:
mjr. Hieronim Baranowski 
Telefon:
426577941 
Faks:
426577811 
Adres email:
Adres WWW:
Nasz Ośrodek to łódzka szkoła dla słabo widzących i niewidomych z 75 - letnią tradycją. Zapewniamy wychowankom wszechstronny rozwój, aby mogli osiągnąć maksymalną samodzielność w dorosłym życiu. Realizujemy kształcenie i rehabilitację na wszystkich etapach edukacyjnych. Pracujemy już z kilkuletnimi, a nawet kilkumiesięcznymi dziećmi, które w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju poddawane są wielospecjalistycznej diagnozie i kompleksowej terapii. W szkole podstawowej, gimnazjum, technikum uczą się dzieci i młodzież z dysfunkcją wzroku, a ponadto w liceum ? młodzież z innymi problemami zdrowotnymi. Dla każdego z naszych uczniów przygotowujemy indywidualne programy edukacyjne, wyznaczające najważniejsze cele w kształceniu i terapii oraz metody, jakimi chcemy je zrealizować. Oferujemy pomoc rodzinom dzieci słabo widzących i niewidomych poprzez warsztaty szkoleniowo - integracyjne uczące sposobów pracy z dzieckiem.

W Ośrodku pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna: tyflopedagodzy, psycholodzy, pedagodzy, terapeuta widzenia, instruktorzy orientacji przestrzennej, nauczyciel rehabilitacji podstawowej, nauczyciel pisma punktowego, logopedzi, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, integracji sensorycznej, nauczyciel specjalistycznych technik informacyjnych. Nasi wychowankowie są pod stałą opieką lekarza okulisty, pielęgniarki oraz w miarę potrzeb lekarza pediatry. Zapewniamy im kompleksową rewalidację, dostęp do specjalistycznych pomocy tyflodydaktycznych umożliwiających osiąganie jak najlepszych efektów edukacyjnych i terapeutycznych. Nasza szkoła jest mała, dlatego wszyscy się doskonale znamy i zawsze potrafimy współdziałać.

Nasze motto: ?Dzisiaj należy wiedzieć, co trzeba poznawać jutro, by radzić sobie pojutrze?.
Stypendia Św. Mikołaja
Bieżący semetr:
Dostępne środki
1 301,62 zł
Stypendia w bież. sem.
0
Jednorazowa pomoc
0
Poprzednie semestry:
Środki zebrane (ogółem)
24 971,62 zł
Przyznane stypendia (ogółem)
19
Jednorazowa pomoc (ogółem)
1
Numer konta szkoły:
92 1090 0004 9149 0000 0000 0177
Odbiorca:
Fundacja Świętego Mikołaja,
ul.Przesmyckiego 40,
05-500 Piaseczno
Przekaż środki
Lista wpłat
Stypendia Św. Mikołaja
Do poprawnego działania portalu konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScriptu. Włącz obsługę JavaScriptu i odśwież stronę.
Trwa ładowanie
Stypendia Św. Mikołaja