Informacje o szkole
Technikum w Zespole Szkół Agrobiznesu w Klementowicach
Zgłoszona
Technikum w Zespole Szkół Agrobiznesu w Klementowicach
Typ szkoły:
Szkoła średnia 
Adres:
Klementowice, 24-170 Kurów, ul. Klementowice 365 
Patron:
Maciej Rataj 
Telefon:
0818823002 
Faks:
0818823002 
Adres email:
Adres WWW:
Technikum powstało w 1950 r. jako Technikum Rachunkowości Rolnej. Lata pięćdziesiąte - to okres rozkwitu naszej szkoły. Liczba kandydatów przekraczała wtedy wielokrotnie liczbę miejsc, zaszła więc potrzeba tworzenia klas równoległych.
27 września 1969 r. odbył się pierwszy zjazd absolwentów, który połączony został z uroczystością wręczenia szkole sztandaru ufundowanego przez uczniów i absolwentów za pieniądze wypracowane przez nich w różnych pracach społecznych.
W 1973 r. powstało również 3-letnie Technikum Rolnicze.
1 września 1977 r. przyjęci zostali uczniowie do klasy I Technikum Rolniczego o 5-letnim okresie nauczania.
15 października 1988 r. nadano szkole patrona- Macieja Rataja, uroczystość tę połączono z III Zjazdem Absolwentów.
W dniu 3 marca 1997 r. nadano nową nazwę naszej szkole, odtąd nazywa się Zespołem Szkół Agrobiznesu w Klementowicach.
Od 1 września 2004 r. szkoła prowadzona jest przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych "Wspólna Szansa" z siedzibą w Klementowicach.
Obecnie funkcjonuje 4 - letnie technikum kształcące w zawodzie technik agrobiznesu z możliwością wyboru jednej ze specjalizacji: Komputer w firmie, Rachunkowość spółek prawa handlowego, Podejmowanie działalności gospodarczej na terenach wiejskich, Zarządzanie finansami.
Absolwenci szkoły uzyskują szeroki zakres wiedzy ekonomiczno ? rolniczej, umiejętności z zakresu obsługi finansowej oraz bankowo-kredytowej rolnictwa i gospodarki żywnościowej, ubezpieczeń oraz funduszy emerytalno-rentowych, pozyskiwania funduszy pomocowych, uprawnienia do przejęcia gospodarstwa, do ubiegania się o środki finansowe z funduszy UE, umiejętności umożliwiające założenie i prowadzenie małej lub średniej wielkości firmy.
Stypendia Św. Mikołaja
Bieżący semetr:
Dostępne środki
- zł
Stypendia w bież. sem.
0
Jednorazowa pomoc
0
Poprzednie semestry:
Środki zebrane (ogółem)
2 000,00 zł
Przyznane stypendia (ogółem)
3
Jednorazowa pomoc (ogółem)
0
Numer konta szkoły:
93 1090 0004 9149 0000 0000 0062
Odbiorca:
Fundacja Świętego Mikołaja,
ul.Przesmyckiego 40,
05-500 Piaseczno
Przekaż środki
Lista wpłat
Stypendia Św. Mikołaja
Do poprawnego działania portalu konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScriptu. Włącz obsługę JavaScriptu i odśwież stronę.
Trwa ładowanie
Stypendia Św. Mikołaja