Informacje o szkole
Technikum w Zespole Szkół nr 2 w Milejowie
Zgłoszona
Typ szkoły:
Szkoła średnia 
Adres:
21-020 Milejów, ul. Partyzancka 62 
Patron:
Simon Bolivar 
Telefon:
81 5315471 
Faks:
0817572021 
Adres WWW:
Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara jest jedną z dwóch szkół w naszej miejscowości. Organem prowadzącym szkołę jest Starostwo Powiatowe w Łęcznej. Kształcimy uczniów i słuchaczy na poziomie ponadgimnazjalnym i zaocznym, przygotowując absolwentów do kontynuowania nauki na wyższych szczeblach. Jesteśmy szkołą, która kładzie szczególny nacisk na naukę języków obcych, szkoła posiada nowoczesne laboratorium fonetyczne do nauki języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego. Szkoła ma duże osiągnięcia sportowe. Dysponujemy funkcjonalną salą gimnastyczną, w której ćwiczą nasi sportowcy. Od 10 lat szkoła organizuje "Bieg Bolivara" w którym uczestniczą dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół z terenu Powiatu Łęczyńskiego. Uczniowie Naszej szkoły zajmują znaczące miejsca w turniejach tenisa stołowego. Jako jedna z nielicznych szkół w okolicy posiadamy boisko do plażowej piłki siatkowej, gdzie organizujemy turnieje międzyszkolne. Boisko zostało w dużej mierze wykonane dzięki zaangażowaniu młodzieży oraz Rady Rodziców. Prężnie działa Samorząd Uczniowski, będący reprezentacją młodzieży i mający istotny wpływ na organizowanie szkolnego życia uczniów i działalności pozalekcyjnej. Jedną z form działalności Samorządu szkolnego jest organizowanie dyskotek. Należy także zaznaczyć wielką rolę w bieżącym funkcjonowaniu szkoły Rady Rodziców, która wspomaga nas we wszelkich działaniach organizując imprezy, wycieczki dla młodzieży, partycypując w remontach, które mają uczynić pobyt w naszej szkole jeszcze bardziej przyjazną uczniowi. Jedną z większych imprez organizowanych przez Radę Rodziców jest bal studniówkowy.
Jednym z priorytetów kształcenia w naszej szkole jest kształcenie informatyczne w 3 nowoczesnych pracowniach informatycznych oraz centrum multimedialnym, a także kształcenie ekonomiczne.
Stypendia Św. Mikołaja
Bieżący semetr:
Dostępne środki
187,20 zł
Stypendia w bież. sem.
0
Jednorazowa pomoc
0
Poprzednie semestry:
Środki zebrane (ogółem)
6 187,20 zł
Przyznane stypendia (ogółem)
9
Jednorazowa pomoc (ogółem)
2
Numer konta szkoły:
08 1090 0004 9149 0000 0000 0040
Odbiorca:
Fundacja Świętego Mikołaja,
ul.Przesmyckiego 40,
05-500 Piaseczno
Przekaż środki
Lista wpłat
Stypendia Św. Mikołaja
Do poprawnego działania portalu konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScriptu. Włącz obsługę JavaScriptu i odśwież stronę.
Trwa ładowanie
Stypendia Św. Mikołaja