Informacje o szkole
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu
Zgłoszona
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu
Typ szkoły:
Szkoła podstawowa 
Adres:
28-230 Połaniec, ul. Żapniowska 1 
Patron:
Tadeusz Kościuszko 
Telefon:
0158651454 
Faks:
0158651454 
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Połańcu zostało powołane uchwałą Rady Miejskiej z dnia 4 marca 1999 r. na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Organizację placówki powierzono mgr Mariannie Sikorze-Kalondji, której pomagała wicedyrektor mgr Barbara Brzdękiewicz. 1 września 2002 roku w związku ze zwiększeniem liczby uczniów powołano drugiego wicedyrektora - mgr Jerzego Nowaka.

1 września 2007 r. nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły, które objął mgr Jerzy Nowak. Funkcję wicedyrektora powierzono mgr Wiesławie Trojanowskiej.

W pierwszym roku funkcjonowania gimnazjum w 12 oddziałach uczyło się 273 uczniów. Kadrę pedagogiczną stanowiło wówczas 34 nauczycieli.

Po czterech latach, 16 października 2003 r., szkoła otrzymała sztandar i imię Królowej Jadwigi.

Obecnie (r. szkolny 2011/2012) w 17 oddziałach uczy się 397 gimnazjalistów, pracuje 49 nauczycieli i 13 pracowników obsługi. Funkcjonuje również gabinet medycyny szkolnej.

Gimnazjum dysponuje 19 salami lekcyjnymi, 2 salami komputerowymi z dostępem do Internetu, 2 salami gimnastycznymi, salą bilardową oraz biblioteką i czytelnią, w której mieści się Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.

6 września 2006 roku został oddany do użytku nowoczesny obiekt sportowy. Jest to kompleks boisk do gier zespołowych: piłki nożnej, ręcznej, koszykówki oraz siatkówki, a także kryta bieżnia o długości 60 m. Szczególne wrażenie robi boisko do piłki nożnej, pokryte sztuczną trawą, otoczone poliuretanową bieżnią. Zawody sportowe można oglądać z sympatycznych, częściowo krytych trybun. Obiekt służy zarówno naszemu gimnazjum, jak i mieszczącej się obok szkole podstawowej, a poza lekcjami całej społeczności Połańca. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane z budżetu miasta oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2010 roku w gimnazjum zostało otwarte obserwatorium astronomiczne. Został w nim zamontowany teleskop na montażu Dobsona ?Syriusz?. Jest to duży, solidny sprzęt służący do obserwacji obiektów głębokiego nieba, głównie mgławic i gwiazdozbiorów.

Zajęcia w naszej szkole prowadzi profesjonalnie przygotowana kadra dydaktyczna. Opiekę psychologiczno-pedagogiczną sprawuje pedagog szkolny. W szkole działają trzy zespoły samokształceniowe: nauczycieli przedmiotów humanistycznych, nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz nauczycieli języków obcych. Bardzo prężną działalność prowadzi Szkolny Samorząd Uczniowski, który jest inicjatorem wielu szkolnych imprez i akcji charytatywnych.

Nasi uczniowie zajmują wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych i olimpiadach ogólnopolskich. Szkoła co roku włącza się do akcji WOŚP, organizuje pomoc dla dzieci z domów dziecka, bierze udział w ?sprzątaniu świata?, uczestniczy w Festiwalu Kultury Szkół w Staszowie, przystępuje do konkursów o tematyce kościuszkowskiej oraz Międzynarodowego Konkursu Matematycznego ?Kangur?. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia, uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych o charakterze przedmiotowym, artystycznym i sportowym. Dla uczniów z trudnościami w nauce i zachowaniu prowadzone są zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze, działa świetlica socjoterapeutyczna.
Stypendia Św. Mikołaja
Bieżący semetr:
Dostępne środki
280,30 zł
Stypendia w bież. sem.
0
Jednorazowa pomoc
0
Poprzednie semestry:
Środki zebrane (ogółem)
780,30 zł
Przyznane stypendia (ogółem)
1
Jednorazowa pomoc (ogółem)
0
Numer konta szkoły:
59 1090 0004 9149 0000 0000 0189
Odbiorca:
Fundacja Świętego Mikołaja,
ul.Przesmyckiego 40,
05-500 Piaseczno
Przekaż środki
Lista wpłat
Stypendia Św. Mikołaja
Do poprawnego działania portalu konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScriptu. Włącz obsługę JavaScriptu i odśwież stronę.
Trwa ładowanie
Stypendia Św. Mikołaja