Informacje o szkole
Gimnazjum nr 2 w Zagórzu
Zgłoszona
Gimnazjum nr 2 w Zagórzu
Typ szkoły:
Gimnazjum 
Adres:
Zagórz, 38-540 ZAGÓRZ, ul. Wolności 10 
Patron:
Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński 
Telefon:
0134623370 
Faks:
0134623370 
Adres email:
Adres WWW:
Gimnazjum nr.2 w Zagórzu , to szkoła, która dąży do wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia. Tworzy warunki wspomagające proces kształcenia, dba o zachowanie tradycji. Grono Pedagogiczne jest otwarte na potrzeby uczniów.
Patronem naszego gimnazjum jest Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński, człowiek niezwykle mądry i wrażliwy na potrzeby innych. W oparciu o jego naukę staramy się kształcić charaktery i umysły naszych wychowanków. Wpajamy im miłość do drugiego człowieka, poszanowanie ludzkiej godności, tolerancję i zrozumienie, zachęcając jednocześnie do rozwijania własnych zdolności i zainteresowań.

Auty naszego gimnazjum:
-Wysoki poziom nauczania
-Wysokie wyniki zewnętrznych egzaminów gimnazjalnych (od 2002 r. średnia egzaminów jest wyższa od średnich wyników w Gminie Zagórz, powiecie sanockim, województwie podkarpackim i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie)
-Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych (koła przedmiotowe, drużyna harcerska, fitness, koło teatralne, artystyczne, zajęcia wyrównawcze)
-Nowoczesna Hala Sportowa
-Możliwość nauki dodatkowo języka ukrańskiego
-Zespół doświadczonych nauczycieli
-Stosowanie nowoczesnych metod nauczania
-Opieka wykwalifikowanego i życzliwego pedagoga
-Przyjazna atmosfera w szkole
-Nieliczne klasy (do 25 osób)
-Realizacja projektów profilaktycznych, sportowych, edukacyjnych i wychowawczych
-Organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi
-Współpraca z różnymi instytucjami, min. Bieszczadzkim Parkiem Narodowym, Muzeum Historycznym w Sanoku, Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Sanoku, MGOK w Zagórzu, KH ZHP w Sanoku.
- W szkole prowadzona jest stołówka
- Szkoła posiada dwa autobusy które dowożą uczniów na zajęcia.
Stypendia Św. Mikołaja
Bieżący semetr:
Dostępne środki
- zł
Stypendia w bież. sem.
0
Jednorazowa pomoc
0
Poprzednie semestry:
Środki zebrane (ogółem)
750,00 zł
Przyznane stypendia (ogółem)
1
Jednorazowa pomoc (ogółem)
0
Numer konta szkoły:
08 1090 0004 9149 0000 0000 0331
Odbiorca:
Fundacja Świętego Mikołaja,
ul.Przesmyckiego 40,
05-500 Piaseczno
Przekaż środki
Lista wpłat
Stypendia Św. Mikołaja
Do poprawnego działania portalu konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScriptu. Włącz obsługę JavaScriptu i odśwież stronę.
Trwa ładowanie
Stypendia Św. Mikołaja