Informacje o szkole
Gimnazjum im. św. St. Kostki w Lublinie
Zgłoszona
Gimnazjum im. św. St. Kostki w Lublinie
Typ szkoły:
Gimnazjum 
Adres:
20-124 Lublin, ul. ks. Michała Słowikowskiego 6 
Patron:
św. Stanisław Kostka 
Telefon:
0817477952 
Faks:
0817477516 
Oficjalnie szkołę utworzono w 1925 r. z inicjatywy biskupa M. Fulmana. Początkowo używane były dwie nazwy:Mniejsze Seminarium Rzymskokatolickie oraz Wyższe Gimnazjum Biskupie Męskie. Szybko jednak zaczęto posługiwać się potoczną nazwą Biskupiak. Podczas wojny, gmach szkoły został zajęty przez Niemców, którzy zamienili go na koszary i szpital wojskowy.
W 1940 r .zawieszono działalność szkoły. Po prawie 30-letniej przerwie, po kapitalnym remoncie, w 1993 r.ponownie rozpoczęło swą działalność XXI LO.
W 2000 r. przy szkole utworzono również Gimnazjum im. św. S. Kostki w Lublinie. Zaczęto więc używać również wspólnej nazwy Zespół Szkół im. św. S. Kostki w Lublinie. Biskupiak mimo upływu czasu ciągle nie traci na popularności i jest zaliczany do grona najlepszych szkół w mieście.
Młodzież bardzo chętnie bierze udział w różnych konkursach przedmiotowych, ogólnopolskich,artystycznych z wielkimi osiągnięciami.

STYPENDIA 2012/13 rok
Cała społeczność szkolna wyraża wielką radość z powodu przyznania stypendium naszym uczniom. Stypendia otrzymało, aż dziewięć osób a są to;
Weronika, uzyskała średnią ocen 5,15 , laureatka kuratoryjnego konkursu biologicznego, zakwalifikowała się do II etapu konkursu krasomówczego, posiada zdolności plastyczne i muzyczne, aktywnie uczestniczy w życiu szkoły m.in bierze udział w akademiach, sztukach teatralnych, systematycznie udziela się w wolontariacie. (kiełczewice).
Oliwia, uzyskała srednią ocen 5,29 laureatka międzyszkolnego konkursu geograficznego'' Wędrujemy po mapie świata w r 2012''. Oliwia posiada uzdolnienia plastyczne, systematycznie trenuje biegi na krótkich dystansach, uczestniczy w wyjazdach do domu pomocy społecznejw Kiełczewicach.
Franciszek, uzyskał średnią pcen 5,6 laureat konkursu z j. polskiego, z historii zakwalifikował się do II etapu, z przyrody zakwalifikował sie do II etapu, Został wyrózniony w ogólnopolskim konkursie czytelniczym, uzyskał III miejsce w konkursie''Mistrz historii'', III miejsce w 'Piłce Noznej'', jest uczniem szkoły muzycznej w klasie gitary. Franek jest również harcerzem w drużynie'' Wulkan''.
Justyna, uzyskała średnią ocen 5,45, została laureatką w konkursie przedmiotowym z j. polskiego, tytuł ''Superdiament Lublina'' zdobyła razem z chórem '' Kasjopea''
Julia, uzyskała średnią ocen 5,0 zdobyła III miejsce w szkolnym konkursie '' Wiedzy o Unii Europejskiej'', została wyrózniona w konkursie literackim'' Moje spotkanie z Janem Pawłem II'', oraz w wojewódzkim konkursie muzyczno-literackim'' Muzyka Fryderyka Chopina - muzyka wszystkich Polaków'', działała w szkolnym wolontariacie organizując m.in. szlachetną paczkę, zbiórkę rzeczy dla schroniska, zbiórkę zakrętek na rzecz podopiecznych Hospicjum im Małego Księcia.
Ania, uzyskała średnią 5,00 laureatka konkursu ogólnopolskiego'' Zachowaj Trzeżwy Umysł''2011 r, posiada zdolności plastyczne, wolny czas poświęca wyjazdom do Kiełczewic ( Dom Pomocy Społecznej).
Basia , uzyskała średnia ocen 5,63, interesuje się muzyką, gra na skrzypcach, pianinie, altówce, pomaga rodzinom wielodzietnym z neokatechumenatu.
Sonia, uzyskała średnią ocen 4,78, posiada zdolnosci plastyczne, recytatorskie, brała udział w konkursie j. rosyjskiego oraz fotograficznym dochodząc do II etapu.Udziela się w wolontariacie- Dom Pomocy Społecznej w Kiełczewicach.
Kacper, uzyskał średnią ocen 4,91, laureat konkursu kuratoryjnego z przyrody, wykazuje zainteresowania przyrodnicze, czynnie uprawia akrobatykę sportową. Aktywnie bierze udział w życiu parafii.


UDAŁO SIĘ MAMY STYPENDIA !!!

Miło nam poinformować, wszystkich darczyńców o tym, że przyznaliśmy w semestrze letnim sześć stypendiów następującym uczniom:

Weronice - Weronika uzyskała średnią z ocen 5,15, przejawia uzdolnienia humanistyczne, plastyczne, została laureatką konkursu polonistycznego. w roku 2012 uzyskała tytuł laureata z biologii.

Ani - Ania uzyskała średnią z ocen 4,76,laureat konkursu w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej,, Zachowaj Trzeżwy Umysł''

Soni - Sonia uzyskała średnią z ocen 4,92, wykazuje zainteresowania plastyczne, recytatorskie, chetnie włącza się w różne akcje charytatywne.

Kubie - Kuba uzyskał średnią z ocen 4,82, czterokrotny laureat Konkursu Historycznego, powtórzył tytuł laureata z historii w tym roku.

Oliwii - Oliwia uzyskała średnią z ocen 5,23, uczestniczy w wyjazdach do Domu Pomocy Społecznej w Kiełczewicach.

Antoniemu - Antonś uzyskał średnią z ocen 5,36, Antoś zdobył główna nagrodę w konkursie plastycznym'' Mój Anioł','' Jan Paweł II', został wyrózniony w międzynarodowym konkursie plastycznym '' Paul Klee...'', zdobył wyróznienie '' Lublin miasto Unijne..', I miejsce w wojewódzkim konkursie historycznym'' Epizody II wojny światowej''. Antoś gra na akordeonie, harmonijce ustnej, rysuje projekty urbanistyczne, pisze wierszyki.'
Stypendia Św. Mikołaja
Bieżący semetr:
Dostępne środki
- zł
Stypendia w bież. sem.
0
Jednorazowa pomoc
0
Poprzednie semestry:
Środki zebrane (ogółem)
13 700,00 zł
Przyznane stypendia (ogółem)
19
Jednorazowa pomoc (ogółem)
2
Numer konta szkoły:
44 1090 0004 9149 0000 0000 0168
Odbiorca:
Fundacja Świętego Mikołaja,
ul.Przesmyckiego 40,
05-500 Piaseczno
Przekaż środki
Lista wpłat
Stypendia Św. Mikołaja
Do poprawnego działania portalu konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScriptu. Włącz obsługę JavaScriptu i odśwież stronę.
Trwa ładowanie
Stypendia Św. Mikołaja