Informacje o szkole
Gimnazjum im. Dzieci Zamojszczyzny w Bodaczowie
Zgłoszona
Gimnazjum im. Dzieci Zamojszczyzny w Bodaczowie
Typ szkoły:
Gimnazjum 
Adres:
Bodaczów, 22-460 Szczebrzeszyn, ul. - 501 
Patron:
Dzieci Zamojszczyzny 
Telefon:
0846822720 
Faks:
0846822720 
Adres email:
Adres WWW:
Gimnazjum im. Dzieci Zamojszczyzny w Bodaczowie zajmuje piętro budynku, w którym uczy się obecnie 95 uczniów w 4 oddziałach klas. Uczniowie mają do dyspozycji klasopracownie, pracownię komputerową, sale gimnastyczną.
Realizowane programy edukacyjne i profilaktyczne:
- Realizacja Programu edukacyjnego„ Nasza recepta na zdrowie” w ramach ogólnopolskiego programu „Trzymaj formę”, cel: zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu wielu czynników na zdrowie ;
- Program profilaktyczny „Znajdź właściwe rozwiązanie”, cel: zapobieganie palenia tytoniu przez uczniów gimnazjum;
- Realizacja Projektu EFS „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces” Kapitał Ludzki;
- Projekt edukacyjny „Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera” realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, projekt objęty patronatem MEN i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej;
- Ogólnopolski program społeczny „Szkoła bez przemocy”;
- Projekt „Młodzi głosują” Parlament Europejski CEO;
- Projekt edukacyjno- sportowy „Jasna szkoła prosta sprawa” patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki;
- Ogólnopolska akcja „Bezpieczne wakacje”;
- Europejski projekt badawczy „AMPHORA” realizowany w Niemczech, Holandii, Włoszech, Polsce.

Udział szkoły w akcjach charytatywnych:
-„Pomóż dzieciom przetrwać zimę”,
- „Góra grosza”,
- zbiórka nakrętek dla chorego dziecka,
- kartka dla chorego dziecka z kliniki „Budzik”.

Osiągnięcia uczniów w konkursach:
III miejsce w ogólnopolskim konkursie wiedzy w ramach projektu „Jasna szkoła - prosta sprawa”. Nagrodą 3 dniowa wycieczka dla uczniów do Warszawy, dla szkoły wymiana oświetlenia.

- I miejsce w międzygimnazjalnym konkursie matematycznym „SUMATRA”;
- III miejsce w eliminacjach gminnych w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”
-I miejsce w eliminacjach gminnych w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Twoja wiedza i czujka czadu w domu - tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu”
- II miejsce Międzyszkolny konkurs literacki pod patronatem Prezydenta Miasta Zamość,
- wyróżnienie Międzyszkolny konkurs literacki pod patronatem Prezydenta Miasta Zamość,
- 2 wyróżnienia gminny konkurs plastyczny „Tradycje Wielkanocne”,
- 4 wyróżnienia Międzyszkolny konkurs plastyczny pod patronatem Prezydenta Miasta Zamość,
-Wyróżnienie Konkursie Historyczno - Geograficznym o Regionie, Zamość „Moja Mała Ojczyzna”,
-II miejsce w konkursie plastycznym pt. „ Boże Narodzenie” MDK Szczebrzeszyn,
- wyróżnienie w konkursie plastycznym pt. „Moje Roztocze” LO Szczebrzeszyn,
- II miejsce zespołu wokalnego Gminny Konkurs Kolęd Różnych Narodów,
-II miejsce w Międzyszkolnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Zamościu,
-Wyróżnienie w Sąsiedzkim Konkursie Kolęd w Nieliszu,
-I miejsce w Gminnym Konkursie Kolęd MDK Szczebrzeszyn,
-II miejsce w Gminnym Konkursie Kolęd MDK Szczebrzeszyn,
-II miejsce dla drużyny szkoły w kategorii Współzawodnictwo Międzyszkolne w V Jubileuszowych Otwartych Biegach Ulicznych im. Bronisława Pietruszyńskiego,
-indywidualnie I miejsce w V Otwartych Biegach Ulicznych im. Bronisława Pietruszyńskiego ,
-II miejsce w V Otwartych Biegach Ulicznych im. Bronisława Pietruszyńskiego.
Stypendia Św. Mikołaja
Bieżący semetr:
Dostępne środki
- zł
Stypendia w bież. sem.
0
Jednorazowa pomoc
0
Poprzednie semestry:
Środki zebrane (ogółem)
4 500,00 zł
Przyznane stypendia (ogółem)
6
Jednorazowa pomoc (ogółem)
0
Numer konta szkoły:
74 1090 0004 9149 0000 0000 0404
Odbiorca:
Fundacja Świętego Mikołaja,
ul.Przesmyckiego 40,
05-500 Piaseczno
Przekaż środki
Lista wpłat
Stypendia Św. Mikołaja
Do poprawnego działania portalu konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScriptu. Włącz obsługę JavaScriptu i odśwież stronę.
Trwa ładowanie
Stypendia Św. Mikołaja