Informacje o szkole
Szkoła Podstawowa nr 2 w Zgorzelcu
Zgłoszona
Typ szkoły:
Szkoła podstawowa 
Adres:
59-900 Zgorzelec, ul. Reymonta 16 
Patron:
im. Jana Pawła II 
Telefon:
75 - 77 52 890 
Faks:
757752890 
Adres email:
Gimnazjum mieści się w budynku przy ulicy Orzeszkowej 60.

Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Zgorzelcu rozpoczęło swoją działalność 1 września 2002 roku. Placówka ma charakter integracyjny, w roku szkolnym 2010/2011 jest 14 zespołów klasowych, w tym 4 integracyjne. Szkoła zapewnia wszechstronny rozwój wszystkim uczniom, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci ze specjalnymi trudnościami
w nauce.

W 2007 roku nasze gimnazjum jako jedyne w powiecie otrzymało certyfikat zarządzania jakością ISO PN- EN 9001: 2009, co znacznie podnosi prestiż szkoły. Przeprowadzane corocznie kontrole zewnętrzne wykazują że szkoła zarówno w sferze edukacyjnej jak
i bezpieczeństwa funkcjonuje na najwyższym poziomie. Analiza opinii uczniów i rodziców.
? Szkoła jest przyjazna uczniowi?
?Uczniowie czują się w naszym gimnazjum bezpiecznie?
Wyniki egzaminu gimnazjalnego klas trzecich z ubiegłego roku wskazują na wysoki poziom nauczania. Nasza szkoła osiągnęła wynik powyżej średniej wojewódzkiej z zakresu przedmiotów humanistycznych (najlepszy wynik w powiecie) jak i matematyczno-przyrodniczych.


Dyrektorem gimnazjum jest p. Kinga Chuda-Jaworska,
wicedyrektorem p. Joanna Telega-Piątkowska.
Stypendia Św. Mikołaja
Bieżący semetr:
Dostępne środki
2 146,26 zł
Stypendia w bież. sem.
0
Jednorazowa pomoc
0
Poprzednie semestry:
Środki zebrane (ogółem)
8 246,26 zł
Przyznane stypendia (ogółem)
8
Jednorazowa pomoc (ogółem)
0
Numer konta szkoły:
35 1090 0004 9149 0000 0000 0039
Odbiorca:
Fundacja Świętego Mikołaja,
ul.Przesmyckiego 40,
05-500 Piaseczno
Przekaż środki
Lista wpłat
Stypendia Św. Mikołaja
Do poprawnego działania portalu konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScriptu. Włącz obsługę JavaScriptu i odśwież stronę.
Trwa ładowanie
Stypendia Św. Mikołaja