Informacje o szkole
Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie
Zgłoszona
Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie
Typ szkoły:
Gimnazjum 
Adres:
Dziadowa Kłoda, 56-504 Dziadow Kłoda, ul. Słoneczna 5 
Patron:
 
Telefon:
0627851780 
Faks:
0627859602 
Adres email:
Informacje na temat działalności szkoły można znaleźć na stronach
www.gimnazjum.dziadowakloda.pl

https://www.facebook.com/GimnazjumDK

Szkoła jest jednostką publiczną. Wszystkie zajęcia prowadzone przez szkołę są dla uczniów bezpłatne. Klasy lekcyjne sporadycznie wynajmowane sa przez szkoły językowe.
W roku szkolnym 2013/2014 w szkole realizowane były zajęcia w ramach projektu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Szansa na przyszłość”, którego realizacja kończy się w 2015 roku. W ramach projektu 80 uczniów naszego gimnazjum może uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych i rozwijających zainteresowania z różnych przedmiotów.
W ramach współpracy ze miejscowym Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Gminy Dziadowa Kłoda LBRA w ramach projektu współfinansowanego również ze środków unijnych „Wykorzystaj swoją szansę” w ubiegłym roku szkolnym prowadzonych buło 8 godzin zajęć z języka angielskiego dla naszych uczniów. W ramach obu projektów zostały zakupione dwa zestawy multimedialne (projektor i tablica interaktywna), które sa wykorzystywane obecnie przez naszych nauczycieli. Nauczyciele języków obcych wykorzystują na lekcjach edukacyjne programy multimedialne, które znacznie uatrakcyjniają zajęcia
Niestety m.inn. ze względu na specyfikę środowiska (trudna sytuacja materialna, niskie nakłady organu prowadzącego na oświatę) wyniki egzaminu gimnazjalnego naszych uczniów przez ostatnich kilka lat były bardzo niskie, dużo niższe niż średnie wyniki w województwie dolnośląskim. W ostatnich 2 latach podejmujemy szereg działań mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych naszych uczniów
Mimo to mamy w gronie naszych uczniów takich którzy osiągają również sukcesy edukacyjne (w zeszłym roku nasza uczennica została laureatką konkursu zDolnego Ślązak Gimnazjalista z języka francuskiego, kilku laureatów konkursów przedmiotowych na etapie powiatowym.
Lekcje informatyki odbywają się w 16 stanowiskowej pracowni komputerowej wyposażonej w komputery MAC, które szkoła otrzymała w 7 lat temu w ramach programu realizowanego przez KO we Wrocławiu. Od tego roku szkolnego stopniowo wymieniamy komputery na nowsze typu PC

Ze względu na trudna sytuację materialna dużej grupy naszych uczniów uczniowie nie uczestniczą zbyt często w wycieczkach edukacyjnych. W ramach realizowanych projektów unijnych zorganizowaliśmy 3 finansowane z unii wycieczki edukacyjne do Wrocławia (do teatru oraz na Dolnośląski Festiwal Nauki). Co roku uczniowie uczestniczą w wycieczce do Wrocławia w ramach „Nocy Muzeów” oraz wycieczki na zakończenia klas III.
Od dwóch lat Rada Rodziców wspólnie z instytucjami gminnymi (Ochotnicza Straż Pożarna, Rady Sołeckie, GOK) organizuje dochodową zabawę andrzejkową, której dochód przeznaczony jest m.inn. na dofinansowanie wycieczek klas III oraz zakup nagród dla uczniów biorących udział w różnych organizowanych przez szkołę konkursach.
Ikea www.narodzinemoznaliczyc.pl
Bieżący semetr:
Dostępne środki
- zł
Stypendia w bież. sem.
0
Jednorazowa pomoc
0
Poprzednie semestry:
Środki zebrane (ogółem)
8 000,00 zł
Przyznane stypendia (ogółem)
0
Jednorazowa pomoc (ogółem)
0
Stypendia Św. Mikołaja
Do poprawnego działania portalu konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScriptu. Włącz obsługę JavaScriptu i odśwież stronę.
Trwa ładowanie
Stypendia Św. Mikołaja