Informacje o szkole
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Ełku
Zgłoszona
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Ełku
Typ szkoły:
Szkoła podstawowa 
Adres:
19-300 Ełk, ul. Hieronima i Jana Małeckich 1 
Patron:
Danuta Siedzikówna "Inka" 
Telefon:
087326020 
Faks:
Adres email:
Nasza szkoła, tradycyjnie nazywana od początku jej istnienia "dwójką", została powołana do życia w 1946 r.12 października 1963 r. nadano szkole imię - "I Dywizji T. Kościuszki" i odsłonięto tablicę z tą nazwą. Natomiast 25 kwietnia 1964 r. "dwójka" otrzymała swój sztandar.
Rada Miasta Ełku w dniu 27.06.2017 r. uchwałą NR XXXIII.334.17 przekształciła dotychczasową sześcioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Ełku w ośmioletnią szkołę podstawową. Na podstawie Uchwały NR XLVII.463.18 Rada Miasta Ełku w dniu 26 czerwca 2018 r. zmieniła imię szkoły z „I Dywizji Tadeusza Kościuszki” na "Danuty Siedzikówny "Inki".
Patronka naszej szkoły - Danuta Siedzikówna "Inka" to dziewczyna szlachetna,nietuzinkowa i symboliczna,której ostatnie słowa "Zachowałam się jak trzeba" zobowiązują nas do niesienia pomocy i wspierania potrzebujących.
Jesteśmy szkołą "Odkrywców Talentów", "Przyjazną rodzinie","Szkołą bez przemocy".
Szkoła jest bezpieczna i przyjazna uczniom.Oferuje młodzieży(poza zajęciami edukacyjnymi) różne formy działalności, które rozwijają jej zdolności,zainteresowania i pasje. Nasi uczniowie biorą udział w konkursach przedmiotowych,recytatorskich,przeglądach piosenek,sportowych oraz jako wolontariusze w różnych przedsięwzięciach. Zwieńczeniem wysiłków młodzieży są stypendia, przyznawane przez Prezydenta Miasta Ełku. Współdziałamy z młodzieżą, która pragnie rozwijać swoje zainteresowania i zdolności.Chcemy tworzyć taką szkołę, w której każdy ma szansę osiągnąć sukces na miarę własnych oczekiwań.
Nasz cel osiągniemy współpracując ze sobą i budując wzajemne zaufanie. W pracy kierujemy się zrozumieniem potrzeb drugiego człowieka,szacunkiem oraz odpowiedzialnością za siebie i innych.Wyróżniamy się dążeniem do ciągłego rozwoju,otwartością na ludzi i zaangażowaniem w pracę z młodzieżą.
Stypendia Św. Mikołaja
Bieżący semetr:
Dostępne środki
256,59 zł
Stypendia w bież. sem.
2
Jednorazowa pomoc
0
Poprzednie semestry:
Środki zebrane (ogółem)
11 856,59 zł
Przyznane stypendia (ogółem)
14
Jednorazowa pomoc (ogółem)
0
Numer konta szkoły:
04 1090 0004 9149 0000 0000 0500
Odbiorca:
Fundacja Świętego Mikołaja,
ul.Przesmyckiego 40,
05-500 Piaseczno
Przekaż środki
Lista wpłat
Stypendia Św. Mikołaja
Do poprawnego działania portalu konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScriptu. Włącz obsługę JavaScriptu i odśwież stronę.
Trwa ładowanie
Stypendia Św. Mikołaja